FF UK

ÚTRLO ústavuVyučujícíRobert Russell, M.A.

Robert Russell, M.A.


Výuka


Dějiny a kultura I(PTA)

Metodika překladu (PTA)

Stylizace mluveného projevu (PTA)

Stylizace psaného projevu (PTA)

Neliterární překlad a redakce (PTA)


Kvalifikace


1976 – University of Edinburgh, germanistika, lingvistika, politická věda (1973-76). Mgr. v oboru germanistiky, summa cum laude


1972 – Universität Tübingen, studium lingvistiky


1968–1970 – University of Cambridge, bakalářské studium: germanistika, francouzština


Praxe od ukončení VŠ studia


2002–dosud – Ústav translatologie, FF UK Praha, asistent


1991–1995 – Divadlo Labyrint, Praha, učitel angličtiny


1981–1990 – British Council, Thessaloniki, Řecko, učitel angličitny


Přehled publikační činnosti


Řada překladů do angličtiny, převážně filmové scénáře (hraných i dokumentárních filmů), podtitulky, katalogy.


Divadelní herec a režisér (režie v divadlech Labyrint, Řezníček; česká premiéra Stoppardovy Arkádie, Divadlo komedie 1997)


ZELENKA, P. Tales of Common Insanity (Divadelní ústav, Praha, 2002)


JANÁČEK, Leoš. 2 chorály (Editio Janáček, Brno, 2002)


DVOŘÁK, A., KLÍMA, L. Matthew Honest, In: Escape (Divadelní ústav, Praha, 2004)