FF UK

ÚTRLO ústavuVyučujícíExterní vyučujícíPhDr. Jana Rejšková

PhDr. Jana Rejšková

Výuka

Jazykový seminář (PTA)

Analýza mluveného projevu (PTA)

Metodika tlumočení (PTA)

Konsekutivní tlumočení II (PTA)

Simultánní tlumočení II (PTA)

Tlumočení pro EU a mezinárodní organizace (PTA)


Kvalifikace


1992 – PhDr., FF UK Praha


1969 – Diploma in Applied English Linguistics, University of Lancaster, VB


1968 – Dipl. překl. a tlum., USL Praha


Praxe od ukončení VŠ studia


1991–dosud – odborná asistentka, ÚTRL FFUK


1991–dosud – tlumočnice


1990–1991 – Úřad České vlády, poradce na odboru zahraničních věcí


1972–1990 – VUSTE Praha, překladatelka


1970–1972 – tlumočnice a překladatelka


1969–1970 – odborná asistentka, USL Praha, katedra překladatelství a tlumočnictví


1968–1969 – postgraduální studium, Univ.of Lancaster


Působení v zahraničí


Terst, Itálie, 27.-28. května 1996, Účast na konferenci A European Union enlarged towards the East, přednáška: Coping with Change in Translation and Interpreting Training


Ženeva, Švýcarsko 1998/99, Přednáška v rámci postgraduálního studia: Teaching Retour and Relay


Paříž, Francie 1998 – Studijní stáž na ESIT


Riga, Lotyšsko 1998 – Konference k programu Euromasters in Conference Interpreting


Brusel, Belgie, únor 2000 – Týdenní supervize stážistů připravujících se pro práci v institucích EU


Prešov, Slovensko, srpen/září 2000, Přednáška: Assessing Interpretation Students‘ Performance na konferenci British, American and Canadian Studies


Brusel, Belgie, 5.2. 2001 Konference SCIC, přednáška o tlumočení do jazyka „B“


Ženeva, Švýcarsko, 22.9.2001, Účast na semináři o nových technologiích v pro výuku tlumočení


Lipsko, Německo, 4.-6.9.2001, Konference LICTRA, účast s přednáškou Teaching Retour Interpreting


Paříž, Francie, 20.-21.9. 2002 Konsorcium EMCI, přednáška Teaching Experience of Simultaneous into B, publikováno ve sborníku Teaching Simultaneous Interpretation into B Language


Londýn, Velká Británie, 13.-17.1.2003, pedagogická stáž na Westminster University


Londýn, Velká Británie, 27.-28.6. 2003 Seminář EMCI, Westminster University


Paříž, Francie, 17.-18.10. 2003, Seminář EMCI


Londýn, Velká Británie, 3.-6.2.2004 Pedagogická stáž na Westminster University


Brusel, Belgie, 22.-26.3. 2004, Členka poroty EPSO, konkurs na místa tlumočníků pro Evropský parlament, Evropskou komisi a Evropský soudní dvůr


Stockholm, Švédsko, 21.-23.6. 2004 Seminář EMCI – přednáška B Simultaneous assessment-assessor specific variations


Londýn, Velká Británie, 13.-14.1.2005 Seminář EMCI, účast


Turku, Finsko, 20.-21.6. 2005 Seminář EMCI, Turku University, příspěvek


Členství v organizacích


Asociace konferenčních tlumočníků ASKOT


AIIC – Mezinárodní asociace konferenčních tlumočníků, od r. 2001

Přehled publikační činnosti (od roku 1995)


viz Středisko vědeckých informací FF UK

1998-2004: VZ CEZ:J13/98:112100003, Lingvistika/206003, Mezijazyková komunikace v podmínkách mezikulturní asymetrie: Teorie a didaktika tlumočení/překladu, Vývoj metodiky testování a hodnocení výkonu/kompetence/vloh. Spoluřešitel.


Teaching Retour and Relay Interpreting, Mezinárodní seminář Euromasters, Praha 29.-30.1.2000 (přednáška)


Vedení metodického semináře pro učitele angličtiny, FFUK 30.-31.1.2001


Vedení semináře o komunitním tlumočení, Ostravská universita, 8.-9.6. 2001


Účast na Career Day – Informační centrum EU, 20.3.2002


Členka poroty u závěrečných zkoušek EMCI, 27.-28.5. 2002


Konference UTRL – přednáška: What makes Teaching Retour Interpreting Different?, 11.-13.9.2003


Simultánní tlumočení: FORUM 2000 (9x), Evropská komise, ústřední orgány ČR, Filmový festival Karlovy Vary, Divadelní festival Plzeň,

prezidentská kancelář, Evropský parlament, Evropský účetní dvůr, Festival spisovatelů, Česká televize, aj.