FF UK

ÚTRLO ústavuVyučujícíPhDr. Danuše Oganesjanová, CSc.

PhDr. Danuše Oganesjanová, CSc.

Výuka

Kontrastivní lingvistika III – lexikologie (PTR)

Kontrastivní lingvistika IV – stylistika (PTR)

Překladatelská analýza (PTR)

Metodika překladu (PTR)

Základy odborného překladu (PTR)

Klauzurní práce (PTR)

Konzultace k diplomové práci (PTR)

Překlad ekonomický a právní (PTR)

Překlad technický a přírodně vědní (PTR)

Neliterární překlad a redakce (PTR)

Jazyk ve sdělovacích prostředcích (PTR)

Translatologická analýza (PTR)

Odborný překlad (PTR)


Kvalifikace


1981 – CSc. (jazykověda slovanských jazyků), FF UK Praha


1979 – PhDr. (slavistika), FF UK Praha


1971 – Prom.fil. (ruština – francouzština), FF UK Praha


Praxe od ukončení VŠ studia


1991–dosud – odborný asistent FF UK Praha, Ústav translatologie


1990–1991 – překladatelka/tlumočnice, svobodné povolání


1972–1990 – odborný asistent, Vysoká škola politická, katedra jazyků


1971–1972 – profesorka, gymnázium Litoměřice


Působení v zahraničí

Pravidelné pobyty na Moskevské státní lingvistické univerzitě


Přehled publikační činnosti (od roku 1995)


viz Středisko vědeckých informací FF UK