FF UK

ÚTRLO ústavuVyučujícíProf. PhDr. Jana Králová, CSc.

Prof. PhDr. Jana Králová, CSc.

Kvalifikace / Qualification

 • 2005 – UPOL, jmenována profesorkou pro obor románské jazyky (španělský jazyk)

 • 2003 – habilitována pro obor španělský jazyk a srovnávací románská jazykověda

 • 1990 – jmenována docentkou pro obor španělský jazyk

 • 1984 – CSc, románské jazyky

 • 1975 – PhDr., románské jazyky (španělský jazyk)

 • 1974 – Filozofická fakulta UK, španělština – čeština


Zaměstnání / Work experience

 • 1974 – dosud: Katedra překladatelství a tlumočnictví / Ústav translatologie FF UK Praha: kontrastivní lingvistika, odborný překlad, teorie překladu, vedení bakalářských, diplomových a disertačních prací

 • 2009 – 2013: Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích: kontrastivní lingvistika, odborný překlad, teorie překladu, vedení diplomových a bakalářských prací

 • 2003 – 2008: proděkanka FF UK

 • 2001 – 2003: členka Akademického senátu FF UK, předsedkyně studijní komise

 • Členka komise pro SZZK na FIM – UHK, Hradec Králové a TUL Liberec

 • Příležitostná překladatelka a ltumočnice


Působení v zahraničí

 • 2014: členka vědeckého výboru konference La traducción y los sentidos, Soria, Španělsko

 • 2013: členka komise pro obhajobu disertace, Javier García Albero, Universidad de Alicante, Španělsko

 • 2013: přednáškový pobyt, Unversidad de León – výzkumná skupina ACTRES.

 • 2013 – dosud: zahraniční expert v magisterském studiu (European Master in Translation), Facultad de Traducción e interpretación, Universidad de Valladolid, Španělsko

 • 2009: členka komise pro obhajobu disertace, Juan Antonio Albaladejo, Universidad de Alicante, Španělsko


Výuka / Teaching

 • Úvod do translatologie (PTŠ)

 • Teorie překladu (PTŠ)

 • Kontrastivní lingvistika I – fonetika (PTŠ)

 • Kontrastivní lingvistika II – gramatika (PTŠ)

 • Kontrastivní lingvistika IV – stylistika (PTŠ)

 • Překladatelská analýza (PTŠ)

 • Konzultace k diplomové práci (PTŠ)

 • Translatologická analýza (PTŠ)

 • Neliterární překlad a redakce (PTŠ)


Výzkumné a rozvojové projekty / Grants and projects

 • IAA901010904 - Možnosti a meze mezikulturní komunikace (příspěvek k výzkumu metajazykových omezení překladu), (grant GAAV )

 • MSM0021620825 - Jazyk jako lidská činnost, její produkt a faktor - 2005 – 2011 (řešitelka dílčího úkolu)

 • OPPA CZ.2.17/3.1.00/32137 Inovace a rozvoj studijního programu Překladatelství a tlumočnictví

Členství v organizacích a radách / Membership in organisations and boards

Členství v odborných společnostech a pracovních skupinách

 • 1990 – 1992: pracovní skupina MŠMT pro jazykovou výuku

 • 1980 – dosud: Jazykovědné sdružení ČR


Členství ve vědeckých radách

 • 2000 – 2010: FF UK Praha

 • 2003 – 2006 – JČU České Budějovice


Členství v oborových radách

 • 1996 – dosud: FF UK Praha, Translatologie, předsedkyně

 • 2000 – dosud: FF UK Praha, Románské jazyky, členka

 • 2004 – dosud: FF UK Praha, Didaktika konkrétního jazyka

 • 2000 – 2011: FF UK Praha, Fonetika, členka

 • 2013 – dosud: JČU České Budějovice, Románská filologie


Členství v redakčních radách

 • 1990 – dosud: Linguistica Pragensia, od r. 2013 členka vědeckého výboru

 • 2008 – dosud: AUC Philologica, Translatologica Pragensia – předsedkyně

 • 2000 – dosud: Echo des Etudes Romanes, Jihočeská Univerzita – členka vědeckého výboru

 • 2009 – dosud: Eslavística Complutense

 • 2011 – dosud: Herméneus, Universita ve Valladolidu, Španělsko – členka vědeckého výboru


Bibliografie / Bibliography


Seznam publikační činnosti k nahlédnutí na stránkách Střediska vědeckých informací FF UK


Odborné monografie

 • Králová, J., Cuenca M. (eds. - 2013). Jiří Levý: Una concepción (re)descubierta. Vertere. Monográficas de Herméneus 15-2013. ISBN 978-84-96695-75-7

 • Králová, J. (2013) Prólogo. In: Bueno García, A. et al., Los franciscanos y el contacto de lenguas y culturas. Praha, Karolinum, str. 7 – 12. ISBN 978-80-246-2159-3.

 • Králová, J. (2012) Possibilities and Boudaries for Intercultural Communication. In: Ilona Semrádová et al., Intercultural Inspirations for Language Education. Spaces for Understanding. University of Hradec Králové, s. 56-63. ISBN 978-80-86771-52-6.

 • Králová, J. (2011), Ventidós caras de la comunicación intercultural. In:  Posibilidades y límites de la comunicación intercultural. Iberoamericana Supplementum 27/2011. Praha. Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum, s. 7-10. ISBN: 978-80-246-1929-3.


Kapitoly v zahraničních monografiích

 • Králová, J. (2012) ¿Qué habría sido del mundo si no huberan existido los traductores? In: Martino Alba, P., Albaladejo Martínez, J. A., Pulido, M. (eds.) Al humanista, traductor y maestro Miguel Ángel Vega Cernuda. Madrid, Dykinson, str. 71 – 80. ISBN 978-84-9031-285-8.

 • Králová, J. (2012), Estudio de traducciones del texto dramático: impulsos teóricos. In: Martino Alba, Pilar (ed.) 2012. La traducción en las artes escénicas. Madrid, Dykinson, s. 45-55. ISBN 978-84-9031-005-2.

 • Králová, J. (2012), Breve contraste de las imágenes del país valenciano en Chequia a través de la traducción y a través de textos de la red. In: Albaladejo Martínez, Juan Antonio & Miguel Angel Vega Cernuda (eds.) 2012. Las letras valencianas en la literatura universal. Problemas de recepción y traducción: el paisaje y el tiempo. Sevilla, Bierza. S. 169-178. ISBN: 978-84-937630-2-2.

 • Králová, J. (2011),  Observaciones sobre la recepción de las acitividades de los Franciscanos en la cultura checa. In: Bueno García, A. – Vega Cernuda, M. A., Lingua, cultura e discorso nella tradicizone dei francescani. Perugia, Pubblicazione dell‘Università per Stranieri di Perugia,s. 789 – 794. ISBN : 978-88-906524-0-0.


Články v tuzemských odborných časopisech a sbornících

 • Králová, J. (2013) Překlad jako kulturní (sebe)reflexe. In: Vědecký výzkum a výuka jazyků V. Komunikační sebereflexe a kompetence. Hradec Králové, str. 27-343. ISBN 978-80-7435-323-9

 • Králová J. (2011), Translation Studies in the First Years of Slovo a slovesnost (SaS). Acta universitatis carolinae 2 – 2011, Translatologica Pragensia 8, s. 115 – 124. ISSN: 1802-4378.

 • Králová, J. (2010), Od výuky jazyka k didaktice překladu a tlumočení aneb historia magistra vitae.  Translatologica ostraviensia. 1. vyd. Ostrava: Ostravská Univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, s. 7, ISBN: 978-80-7368-791-5.


Články v zahraničních odborných časopisech a sbornících

 • Králová, J. Furlan, M. (2012) A Multifacetica Realidade da Linguagem,  Scientia Traductionis. 11, 172 – 196. ISSN 1980-4237.

 • Králová, J. (2011), Traducir traductología. In: Philologia XXI Supplementum II, Bratislava, Univerzita Komenského, s. 255 – 259. ISBN: 978-80-223-3017-6.

 • Králová, J. (2011), La multifacética realidad del lenguaje. Lorenzo Hervás, 20 (extraordinario), s. 299 – 310. ISSN: 1988-8465.

 • Králová, J. (2010), El texto traducido es un texto difundido o un quehacer (casi) olvidado.Herméneus 12, 12s. ISSN: 1139-7489.


Různé (překlady, recenze, populárně naučné články atd.)

 • Králová, J. (2013) Jiří Levý, The Art of Translation. Herméneus   15/2013, str. 365 – 368.

 • Králová, J. (2012) A nemůže se (o překladu) říci nic, co by už dříve řečeno nebylo.  Santoyo, Julio César. Sobre la traducción: textos clásico y medievales. León: Universidad de León, Instituto de Estudios Medievales, 2011, 453 s. Svět literatury, 46, 2012, str. 220 – 222.

 • Králová, J. (2009). Překlad jako téma k diskusi aneb Historia magistra vitae.  Svět literatury. XIX, 40, str. 191 – 193.