FF UK

ÚTRLO ústavuVyučujícíPhDr. Šárka Belisová

PhDr. Šárka Belisová


KVALIFIKACE / EDUCATION


1987 – kurs VŠ pedagogiky / Higher education teaching course


1982–1987 – interní aspirantura v oboru francouzská literatura, FF UK Praha / Post-graduate research scholar, French literature, Charles University


1982 – PhDr. (obor překladatelství), FF UK Praha / PhDr. in Translation, Charles University


1981 – Diplomovaná překladatelka a tlumočnice, FF UK Praha / M.A. in Translation and Interpreting, Charles University


PRAXE OD UKONČENÍ VŠ STUDIA / EMPLOYMENT


1984 – dosud – odborný asistent FF UK Praha, Ústav translatologie / since 1984 – Senior lecturer, Institute of Translation Studies, Faculty of Arts, Charles University


VÝUKA / TEACHING


• Překladatelská propedeutika (FR) / Translation propedeutics

• Překlad I (FR-CS) / Translation I (FR-CS)

• Překlad III (FR-CS) / Translation III (Fr-CS)

• Analýza literárního textu I (FR) / Analysis of literary text I (FR)

• Neliterární překlad a redakce (FR-CS) / Non-literary translation and editing (FR-CS)

• Teorie překladu II (FR) / Theory of translation II (FR)

• La littérature francophone dans les traductions tchèques I / Czech translations of literature in French I

• Translatologická analýza (FR) / Translation analysis (FR)

• Dějiny překladu (FR) / History of translation (FR)

• Seminář k bakalářské/ klauzurní práci (FR) / Bachelor Thesis / Final paper tutorial (FR)

• Seminář k diplomové práci (FR) / Diploma thesis tutorial (FR)

• Přednášky pro U3V k Dějinám českého překladu


1999–2011 výuka na Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy / Teaching in Prague Language School

• Specializovaný překladatelský kurz (Fr-CS) / Specialized translation course (FR-CS)

• Členka zkušební komise v rámci státní zkoušky z překladu / Examining board member for State examinations

VÝZKUMNÉ A ROZVOJOVÉ PROJEKTY / GRANTS AND PROJECTS


Spoluřešitel: Grant č. 405/95/0227 GA ČR, Dějiny českého překladu (řešitel: prof. Milan Hrala)

BIBLIOGRAFIE / PUBLICATIONS


Kapitoly v monografii / Book chapters


BELISOVÁ, Šárka (2002) České překlady z francouzské literatury (In: Hrala, Milan a kol. Kapitoly z dějin českého překladu). Praha: Karolinum. S. 77–119. ISBN:80-246-0386-1 (4 kapitoly)


Články / Articles


BELISOVÁ, Šárka (2005) Charles Baudelaire (In: ŠTEFÁNKOVÁ, Jana. Není překlad jako překlad. Vydal NIPOS-ARTAMA výhradně jako studijní materiál pro potřeby Celostátní přehlídky uměleckého přednesu Wolkerův Prostějov)


BELISOVÁ, Šárka (1993) Překladovost jako hodnota (VII. Mezinárodní konference o překladu a tlumočení). Cizí jazyky, 7–8 (ref. TOP, 1993).


BELISOVÁ, Šárka (1992) Zpráva pro francouzsky mluvící tlumočníky. (In: TOP 1992)


BELISOVÁ, Šárka (1987) Jaroslav Zaorálek (K 40. výročí úmrtí českého překladatele) (In: Literární měsíčník, 8, XVI., 1987, s. 135–136)


BELISOVÁ, Šárka (1989) Béranger, Pierre-Jean de: PÍSNĚ. In: Macura, Vladimír a kolektiv. Slovník světových literárních děl 1/A–L. Praha: Odeon. S. 106–107. ISBN 80-207-0948-7.


BELISOVÁ, Šárka (1989) Ťutčev, Fjodor Ivanovič: BÁSNĚ. In: Macura, Vladimír a kolektiv. Slovník světových literárních děl 2/M–Ž. Praha: Odeon. S. 326–327. ISBN 80-207-0004-8.


Příspěvky na konferencích, publikované ve sbornících / Papers in conference proceedings


BELISOVÁ, Šárka – KORTUSOVÁ, Tereza (2018) Zábranovy překlady francouzské poezie In: KALIVODOVÁ, Eva – ELIÁŠ, Petr. Jan Zábrana: básník, překladatel, čtenář). Praha: Univerzita Karlova. Nakladatelství Karolinum. S. 62–69. ISBN 978-80-246-3836-2, ISBN 978-80-246-3960-4 (pdf)


BELISOVÁ, Šárka (2008) Český překlad Krále Ubu In: Kunešová, Mariana et al. Alfred Jarry a česká kultura/Alfred Jarry et la culture tchèque. Ostrava: Ostravská univerzita. S. 201–219.


BELISOVÁ, Šárka (2008) Odpovědnost překladatele. Smí překladatel opravovat autora? In: Kalivodová, Eva et al. Tajemná translatologie? Cesta k souvislostem textu a kultury. Praha: Ústav translatologie. Filozofická fakulta. Univerzita Karlova v Praze. S. 112–116.


BELISOVÁ, Šárka (2005) Diplomové práce jako dílčí příspěvky k dějinám českého překladu In: Hrala, Milan a kol. Český překlad 1945–2003). Praha: Ústav translatologie FF UK. S. 90–92.


BELISOVÁ, Šárka (2003) Quelques remarques sur la responsabilité du traducteur. In: Holeš, Jan – Uvírová, Jitka. École doctorale Olomouc: Créativité – Défis et enjeux. Philologica 79. Romanica Olomuncensia XI, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Olomouc: Facultas Philosophica. S. 229–232. ISBN 80-244-0573-3.


BELISOVÁ, Šárka (1988) Baudelaire v Nezvalově převodu. In: Translatologica Pragensia II., 1. část, Praha: Univerzita Karlova. S. 577–587.


Doslovy / Afterwords


CARÊME, Maurice (2013) Zvláštní květy (Překlad Tomáš Jacko, ilustrace Ludvík Regner, doslov Šárka Belisová). Olomouc: Aleš Prstek. S. 127–131.


BELISOVÁ, Šárka (2018) Pod křídlem smrti se zrodila láska. In: ROLLAND, Romain: Petr a Lucie. Praha: CooBoo Classics. Svazek 1. S. 91–96. ISBN 978-80-7544-634-3


Příspěvky na konferencích (nepublikované) a školení / Workshops and trainings


2013 – Školení k programu Star Transit, Praha / Training in Star Transit, Prague


2012 – „Česká romanistika v evropském kontextu: XVI. olomoucké setkání romanistů. Pořadatel Katedra romanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve dnech 23. a 24. 11. 2012): BELISOVÁ, Šárka: Analýza literárního textu při výuce překladu z fancouzštiny / “Czech Romance Studies in the European Context: 16th Olomouc Convention of Romance Scholars”

by Palacký University in Olomouc, Faculty of Arts : Talk title: Analýza literárního textu při výuce překladu z francouzštiny (Literary text analysis in the teaching of French-to-Czech Translation)


2009 – Konference „Výuka překladu a tlumočení“ (FF Ostravská Univerzita, 17. 9. 2009) – Příspěvek:

BELISOVA, Šárka: Výuka překladatelského řemesla krok za krokem (“Teaching translation and interpreting”, Ostrava University, Faculty of Arts: Presentation title: Výuka překladatelského řemesla krok za krokem (Teaching translation methodology step by step).


1987 – V. ročník školení aktivu mladých a začínajících překladatelů (pořádaný Sdružením českých překladatelů při Českém literárním fondu)


1986 – V. mezinárodní konference o překladu a tlumočení (FF UK Praha) – Příspěvek: BELISOVÁ, Šárka: Český Rictus v překladech Jindřicha Hořejšího.


Překladatelská činnost / Translations


• Překladatelská spolupráce s nakladatelstvími (Knižní klub, Ikar, Albatros, Motto, Vyšehrad, Paseka, Alpress, Mladá fronta, Jota, Portál, CPress, Appla, Noxi, Slovart, H&H, Fragment, CooBoo, Grada) / Translations for 17 publishing houses (Knižní klub, Ikar, Albatros, Motto, Vyšehrad, Paseka, Alpress, Mladá fronta, Jota, Portál, CPress, Appla, Noxi, Slovart, H&H, Fragment, CooBoo, Grada)


• Lektorské posudky pro nakladatelství (Ikar, Knižní klub, Motto, Paseka, Vyšehrad) a divadlo (Městské divadlo Zlín) / Expert reviews for publishers (Ikar, Knižní klub, Motto, Paseka, Vyšehrad) and a theatre (Městské divadlo Zlín)


• Překlady uváděné v médiích a divadle / Translations performed in radio and theaters:

MAETERLINCK, Maurice: Modrý pták (překlad Šárka Belisová a Alena Morávková) – Národní divadlo (premiéra 19. 11. 2015 – dosud) / The Czech translation of the Maurice Maeterlinck play The Blue Bird is presented by the National Theatre in Prague since the 19 November 2015


„Četba na pokračování“ ve dnech 25. 8. – 5. 9. 2011 v Českém rozhlase 2 (12 dílů): Consuelo de Saint-Exupéry: Paměti růže.

Text z překladu téže knihy uvádí divadlo Viola pod názvem: Život jako smršť v režii Lídy Engelové (premiéra 25. 4. 2013–dosud).


MAETERLINCK, Maurice: Velice modrý pták (překlad Šárka Belisová a Alena Morávková) – Divadlo Husa na provázku, Brno (premiéra 17. 2. 2007)


OPSTAELE, Dirk: Jakýsi Tartuffe (podle Molièra, divadelní hra pro soubor Leporello), pro Festival evropských regionů – Hradec Králové 2003 (Interlingua, květen 2003).


SARRAUTE, Nathalie: „Isma“ aneb Čemu se říká nic (Scénická verze pro divadelní soubor El Porello) («ISMA» ou Ce qui s’appelle rien. Version scénique pour l’Ensemble El Porello), pro Festival evropských regionů – Hradec Králové 2004 (Interlingua, květen 2004).


• Překlady pro agenturu Interlingua / Translations for the Interlingua agency


• Překlad textů s bankovní tematikou (pro Franfinance Consumer Credit s. r. o.) / Business translations (Franfinance Consumer Credit s. r. o.)


Knižní překlady: beletrie, populárně naučná literatura a další / Book translations: Fiction & Popular science books and non-fiction


VALLON, Jacqueline (1991, 1993): Kniha o náboženstvích (1989. Le livre des religions, Éditions Gallimard. Paris 1989). Praha: Albatros. 259 stran. ISBN 80-00-00271-X.


LAROUSSE (1995) Savany (1991. Vie sauvage. Paris: Éditions Larousse). Překlad Šárka Belisová a Tomáš Kapic. Praha: Slovart. S. 5–64, 85–164. ISBN 80-85871-56-4.


DAUDET, Alphonse (1996) Listy z mého mlýna (Lettres de mon moulin). Praha: Fragment, Edice Zrcadlo. 117 stran. ISBN 80-7200-004-7.


CADIER, G. – DEMIER, F. – GENGEMBRE, G. – MINGUET, Ch. – MOLLIER, J.-Y. (1996) Zrod kapitalismu (1992. La Naissance du capitalisme. Publications internationales pour la jeunesse. Paris: Gallimard-Larousse). Praha: Knižní klub. 96 stran. ISBN 80-7176-250-4.


GOUSSEFF, C. – JUSSEAUX, P. – MILZA P. – MINGUET, Ch. – RUTIGLIANO, J. – ZUBER, R.-F. (1996) Svět mezi válkou a mírem (1993. Le monde entre guerre et paix. Publications internationales pour la jeunesse. Paris: Gallimard-Larousse). Praha: Gemini-Knižní klub. 104 stran. ISBN 80-7176-320-9.


AUZOU, Philippe (1997) Nejkrásnější pohádky z celého světa (1993. Les contes les plus célèbres. Paris: Éditions Collectif). Překlad Šárka Belisová a Oldřich Kašpar. Praha: Ikar. 109 stran. ISBN 80-7202-124-9.


HUIZINGA, Johan (1999) Podzim středověku (Překlad pasáží z francouzštiny) (1919. Herfsttij der Middeleeuwen; 1941. Z autorizovaného německého překladu Kurta Kostera Herbst des Mittelalters, jehož základem bylo nizozemské vydání „poslední ruky“). Praha: H&H. 671 stran. ISBN 80-86022-26-9.


MESSADIÉ, Gérald (2000) Mojžíš. Princ bez koruny. Prorok zakladatel (1998. Moïse, Un prince sans courone. Le prophète fondateur. Paris: JC Partes). Praha: Euromedia Group-Ikar a Knižní klub. 495 stran. ISBN 80-7202-668-2.


GODETOVÁ, Edith Tartar (2001) Umění jednat s dospívajícími (1999. Savoir communiquer avec les adolescents. Paris: Retz). Praha: Portál. 144 stran. ISBN 80-7178-492-3.


OUFKIR, Malika – FITOUSSI, Michèle (2001) Vězeňkyně (1999. La Prisonnière. Paris: Éditions Grasset, Fasquelle). Praha: Motto. 309 stran. ISBN 80-7246-094-3.


SAINT-EXUPÉRY, Consuelo DE (2002) Paměti růže (2000. Mémoires de la Rose. Paris: Plon). Praha: Euromedia Group-Ikar. 216 stran. ISBN 80-7202-970-3.


CLÉMENTOVÁ, Catherine (2002) Theova cesta (1997. Le Voyage de Théo. Paris: Éditions du Seuil). Praha: Euromedia Group-Ikar. 592 stran. ISBN 80-249-0075-0.


DÉLIVRÉ, Francois (2002) Buďte pány svého času (1997. Question de temps. Paris: Inter-Éditions). Praha: Portál. 176 stran. ISBN 80-7178-577-6.


VAN DER BERG, Marcel (2003) Příběhy a legendy z Flander z „počátků světa“ (2000. Contes et légendes de Flandre. Aux origines du monde. Paris: Flies France). Praha: Portál. 144 stran. ISBN 80-7178-758-2.


AYOUBOVÁ, Mouna (2003) Pravda (2000. La Vérité. Paris: Michel Lafon). Praha: Motto. 178 stran. ISBN 80-7246-138-9.


BURON, Nicole DE (2004) Máš přece všechno, abys byla šťastná! (1996. Mais T’as-Tout Pour-Être Heureuse! Paris: Flammarion). Frýdek-Místek: Alpress. 166 stran. ISBN 80-7218-890-9.


SIMENON, Georges (2004) Maigret a záletný pan Charles. Maigret a záhadný samotář (1977. Maigret et Monsieur Charles. Paris: Preses de la Cité; 1977. Maigret et l’Homme tout seul. Paris: Presses de la Cité). Praha: Euromedia Group-Knižní klub. 288 stran. ISBN 80-242-1188-2.


HALTER, Marek (2004) Sára (2003. Sarah. Paris: Éditions Robert Laffont). Frýdek-Místek: Alpress. 340 stran. ISBN 80-7218-481-4.


NOTHOMBOVÁ, Amélie (2004) Můj soukromý nepřítel (2001. Cosmétique de l’ennemi. Paris: Albin Michel). Praha: Motto. 100 stran. ISBN 80-7246-217-2.


ASSOULINE, Pierre (2004) Dvojí život (2001. Double vie. Paris: Gallimard). Praha: Motto. 170 stran. ISBN 80-7245-186-9.


FERMINE, Maxence (2004) Konfuciova moudrost (2001. Sagesses et malices de Confucius, le roi sans royaume. Paris: Albin Michel). Praha: Portál. 144 stran. ISBN 80-7178-84-4.


VANIER, Nicolas (2005) Dítě sněžných plání (2002. L’Enfant des Neiges. Arles: Actes Sud). Praha: Motto. 297 stran. ISBN 80-7246-251-2.


SIMENON, Georges (2005) Maigret a sobotní návštěvník. Maigret a případ slušných lidí (1996. Maigret et le client du samedi. Paris: Presses de la Cité; 1996. Maigret et les braves gens. Paris: Presses de la Cité). Praha: Euromedia Group-Knižní klub. 252 stran. ISBN 80-242-1354-0.


CALMEL, Mireille (2005) Ples vlčic. Isabelina pomsta (2003. Le Bal des Louves. La Vengeance d’Isabeau. Paris: XO Éditions). Praha: Euromedia Group-Knižní klub. 406 stran. ISBN 80-242-1479-2.


ANTIER, Edwige (2005) Dítě toho druhého. Umění žít s dítětem nového partnera (2003. L’Enfant de l’autre. Paris: Éditions Robert Laffont). Praha: Portál. 142 stran. ISBN 80-7178-946-1.


PACAUD, Gérald (2005) Spartakus. Gladiátor a svoboda (2004. Spartakus. Gladiateur et la liberté. Paris: Éditions du Félin). Praha: Vyšehrad. 271. stran. ISBN80-7021-790-1.


BOELLE, Cathy – CHEMLA, Chantal – RASTETTER, Nicole (2006) Klíč k náboženství. Co mají společného judaismus, křesťanství, islám a buddhismus? (2004. Petit dictionnaire des religions. Paris: Pocket Jeunesse). Praha: Albatros. 158 stran. ISBN 80-00-01679-6.


WERBER, Bernard (2006) Den mravenců (1992. Le Jour des fourmis. Paris: Albin Michel). Praha: Knižní klub. 499 stran. ISBN 80-242-1679-5.


TRABACCHI, Ghislaine (2007) Umíte říct ne? Testy a rady pro různé životní situace (2005. Savez-vous dire non? Paris: Éditions Flammarion). Praha: Portál. 151 stran. ISBN 978-80-7367-129-7.


WERBER, Bernard (2007) Revoluce mravenců (1996. La Révolution des fourmis. Paris: Albin Michel). Praha: Knižní klub. 702 stran. ISBN 978-80-242-1913-4.


BESSON, André (2007) Román o Sisi (2005. Le Roman de Sisi. Paris: France-Empire). Praha: Euromedia-Knižní klub. 392 str. ISBN 978-80-249-0888-5.


PETITCOLLIN, Christel (2008) Oběť, kat a zachránce ve vztazích a komunikaci (2006. Victime, bourreau ou sauveur: comment sortir du piège? Paris: Éditions Jouvence). Praha: Portál. 103 stran. ISBN 978-80-7367-362-8.


HUERRE, Patrice – DELPIERRE, Laurence (2008) Nemluv se mnou tímhle tónem! Pomoc rodičům, jak porozumět dospívajícím dětem a jak s nimi jednat (2004. Arrête de me parler sur ce ton! Paris: Éditions Albin Michel). Praha: Portál. 103 stran. ISBN 978-80-7367-443-4.


VALKOVA, Galina (2008) Panenka, která řekla ne! Novodobé otrokyně ve světě prostituce (2006. Une poupée qui dit non. Paris: Calmann-Lévy). Praha: Vyšehrad. 221 stran. ISBN 978-80-7021-952-2.


JACQ, Christian (2008) Pomsta bohů 1. Hon na člověka (2006. La Vengeance des Dieux. Chasse à l’Homme. Paris: XO Éditions). Praha: Euromedia-Knižní klub. 349 stran. ISBN 978-80-242-1999-8.


JACQ, Christian (2008) Pomsta bohů 2. Božská uctívačka (2006. La Vengeance des Dieux. La Divine Adoratrice. Paris: XO Éditions). Praha: Euromedia-Knižní klub. 331 stran. ISBN 978-80-242-2146-5.


FEUVRIER-BOULANGEROVÁ, Aline (2008) Bije ve mně cizí srdce (2007. Mon cœur qui bat n’est pas le mien. Paris: Oh! Éditions). Praha: Euromedia-Ikar. 151 stran. ISBN 978-80-249-1057-4.


PRADEL, Jacques – VANRELL, Luc (2009) Saint-Exupéry. Poslední tajemství (2008. Saint-Exupéry, L’ultime secret. Paris: Éditions du Rocher). Praha: Vyšehrad. 187 str. ISBN: 978-80-7021-985-0.


JAMET, Nicole – LE PEZENNEC, Marie-Anne (2009) Dolmen (2006. Dolmen. Paris: Michel Lafon). Praha: Motto. 404 str. ISBN 978-80-7246-438-8.


WERBER, Bernard (2009) Tanatonauti – Cestovatelé za hranice smrti (1994. Les Thanatonautes. Paris: Albin Michel). Praha: Euromedia-Knižní klub. 544 str. ISBN 978-80-242-2427-5.


GILBERT, Guy (2009) O dětech a výchově (2008. Et si on parlait de tes momes? Comment élever les enfants. Paris: Éditions Philippe Rey). Praha: Portál. 95 str. ISBN 978-80-7367-609-4.


SIMENON, Georges (2009) Maigret a záletný pan Charles. Maigret a záhadný samotář (1977. Maigret et Monsieur Charles. Paris: Preses de la Cité; 1978. Maigret et l’Homme tout seul. Paris: Presses de la Cité). Praha: Euromedia-Knižní klub. 288 stran. 2. vydání. ISBN 978-80-242-2469-5.


ÜHLINGER, Claude – TSCHUI, Marlyse (2009) Když někdo blízký pije. Rady pro rodiny osob závislých na alkoholu (2006. Quand l’autre boit. Paris: Edition Anne Carriere). Praha. Portál. 144 stran. ISBN 978-807367-610-0.


HUIZINGA, Johan (2010) Podzim středověku (1919. Herfsttij der Middeleeuwen; 1941. Z autorizovaného německého překladu Kurta Kostera Herbst des Mittelalters, jehož základem bylo nizozemské vydání „poslední ruky“). Překlad francouzských pasáží. Praha-Litomyšl: Paseka. Vydání druhé, v Pasece první. 420 stran. ISBN 978-80-7432-027-9.


SIMENON, Georges (2010) Maigret a muž z lavičky. Maigret a bezdomovec (1952, 1962. Maigret et l’homme du banc; Maigret et le clochard. Paris: Presses de la Cité). Praha: Euromedia – Knižní klub. 272 stran. ISBN: 978-80-242-2641-5.


NOTHOMBOVÁ, Amélie (2010) Ani Eva, Ani Adam (2007. Ni d’Eve ni d’Adam. Paris: Albin 9+Michel). Praha: Mladá fronta. 176 stran. 2010 ISBN : 978-80-204-2267-5.


MAETERLINCK, Maurice (2010) Modrý pták (1912. L’Oiseau bleu. Paris: Charpentier; překlad Šárka Belisová a Alena Morávková). Brno: Doplněk. 147 stran. ISBN : 978-80-7239-250-6.


CUSSETOVÁ, Catherine (2011) Skvělá budoucnost (2008. Le Brillant avenir. Paris: Gallimard). Brno: Jota. 304 stran. ISBN 978-80-7217-814-8.


OUFKIR, Malika – FITOUSSI, Michèle (2011) Vězeňkyně (1999. La Prisonnière. Paris: Éditions Grasset). Praha: Motto. 2. vydání. 309 stran. ISBN 978-80-7246-559-0.


WERBER, Bernard (2011) Říše andělů (2000. L’Empire des anges. Paris: Albin Michel). Praha: Euromedia – Knižní klub. 384 stran. ISBN 978-80-242-2884-6.


BRÉHATOVÁ, Caroline (2011) Milovala jsem tyrana (2010. J’ai aimé un manipulateur. Paris: Éditions des Arènes). Praha: Euromedia – Ikar. 192 stran. ISBN 978-80-249-1651-4.


HAENEL, Yannick (2011) Jan Karski (2009. Jan Karski. Paris: Gallimard). Brno: Jota. 164 stran. ISBN 978-80-7217-906-0.


SIMENON, Georges (2011) Maigret a sobotní návštěvník. Maigret a případ slušných lidí (1996. Maigret et le client du samedi; Maigret et les braves gens. Paris: Presses de la Cité). Praha: Euromedia-Knižní klub, 2. vydání. 252 stran. ISBN 978-80-242-3094-8.


JAPPOVÁ, Andrea H. (2012) Monasterium (2007. Monasterium. Paris: Éditions Calmann-Lévy). Praha: Euromedia-Knižní klub. 304 stran. ISBN 978-80-242-4070-1.


KERLAU, Yann (2013) Šachovnice královny (2010. L´échiquier de la reine. Paris: Plon). Praha: Euromedia Group – Knižní klub. 448 stran (1. vydání). ISBN 978-80-242-3780-0.


LÉON, Christophe (2013) Osudná jízda (2011. Délit de fuite. Genève: La joie de lire). Praha: Motto. 149 stran. ISBN 978-80-7246-913-0.


SIMENON, Georges (2013) Maigret u koronera (1949. Maigret chez le coroner, Paris: Georges Simenon Limited). Praha: Euromedia Group – Knižní klub. S. 5–140. ISBN 978-80-242-4128-9.


POZZO DI BORGO, Philippe (2013) Druhý dech a Ďábel strážný (2011. Le second souffle. Paris: Bayard Editions). Brno: Jota, Brno 2013. 263 stran. ISBN 978-80-7462-418-6.


SCHOVANEC, Josef (2014) O kolečko míň. Můj život s autismem (2012. Je suis à l´Est! Paris: Plon). Praha – Litomyšl: Paseka/Pasparta. 191 stran. ISBN 978-80-7432-497-0 (Paseka), ISBN 978-80-905576-6-6 (Pasparta).


CONSTANTINE, Barbara (2014) Človíček Tom (2010. Tom, petit Tom, tout petit homme, Tom. Paris: Calmann-Lévy). Praha: Motto. 165 stran. ISBN 978-80-7246-742-6.


LELIÈVRE, Mari-Dominique (2015) Chanel & Co. Coco a její přítelkyně (2013. Chanel & CO. Les amies de Coco. Paris: Éditions Denoël ). Bratislava: Noxi. 285 stran. ISBN 978-80-8111-212-6.


DESTIN, Jonathan (2015) Ten den jsem se rozhodl zemřít – Mrazivý příběh šikanovaného chlapce (2013. Condamné à me tuer. Paris: XO Éditions). Praha: Euromedia Group. 152 stran. ISBN 978-80-249-2556-1.


TONG CUONG, Valérie (2015) Dílna zázraků (2013.L´Atelier des miracles. Paris: JC Lattès). Praha: Motto. 237 stran. ISBN 978-80-267-0485-0.


WESTHOFF, Denis (2015) Moje matka Francoise Saganová (2012. Sagan et fils. Paris: Stock). Praha: Motto. 214 stran. ISBN 978-80-267-0433-1.


NAZARE-AGA, Isabelle (2016) Manipulativní rodiče (2014. Les parents manipulateurs. Montréal: Éditions de l´Homme). Praha: Portál. 211 stran. ISBN 978-80-262-1018-4.


LAMBERT, Karine (2016) Dům žen bez mužů (2014. L´immeuble des femmes qui ont renoncé aux hommes. Paris: Éditions Michel Lafon). Praha: Motto. 191 stran. ISBN 978-80-267-0651-9.


DUVERNEOVÁ, Evelyne a kol. (2016) Nejkrásnější příběhy o koních (15 Histoires de Chevaux, Hemma Editions – Belgium). Brno: CPress ve spolupráci s nakl. Albatros Media. 112 stran. ISBN: 978-80-264-1013-3.


SCHOVANEC, Josef (2017) Vítejte v Autistánu (2016. Voyages en Autistan. Paris: Plon). Praha: Paseka/Pasparta. 199 stran. 978-80-88163-58-9.


VILLENOISY, Sophie de (2017) Veselou sebevraždu a šťastný nový rok! (2016. Joyeux suicide et bonne année. Paris: Éditions Denoël). Praha: Motto. 165 stran. ISBN 978-80-267-0961-9.


VERGÉ-FRANCESCHI, Michel – MORETTI, Anne (2017) Erotické dějiny Versailles (2015. Une histoire érotique de Versailles. Paris: Editions Payot &Rivages). Brno: CPress – Praha: Albatros media. 291 stran. ISBN 978-80-264-1407-0.


SÁNCHEZ, Juan Reinaldo (2017) Skrytý život Fidela Castra (2014. La vie cachée de Fidel Castro. Paris: Michel Lafon). Brno: Jota. 263 stran. ISBN 978-80-7565-242-3.


HORIOT, Hugo (2018) Císař jsem já (2013. L´empereur, c´est moi. Paris: Éditions de Iconoclaste). Praha: Paseka/Pasparta. 132 stran. ISBN 978-80-7432-900-5 (Paseka), 978-80-88290-01-8 (Pasparta)


FERET-FLEURY, Christine (2018) Dívka, která četla v metru (2017. La fille qui lisait dans le métro. Paris: Éditions Denoël). Praha: Motto. 189 stran. ISBN 978-80-267-1082-0.


MARTIN-LUGAND, Agnès (2018) Ta hudba mi stále zní v hlavě (2017. J´ai toujours cette musique dans la tête. Paris:Éditions Michel Lafon). Praha: Motto. 455 stran. ISBN 978-80-267-1312-8.