FF UK

ÚTRLO ústavuVyučujícíPhDr. Šárka Belisová

PhDr. Šárka Belisová


Výuka


Metodika překladu (PTF)

Úvod do translatologie (PTF)

Překladatelská analýza (PTF)

Moderní literatura I(PTF)

Moderní literatura II (PTF)

Dějiny překladu (PTF)

Neliterární překlad a redakce (PTF)

Překladatelská analýza literárního textu (PTF)

Teorie překladu II (PTF)

Odborný překlad (PTF)


Kvalifikace


1987 – kurs VŠ pedagogiky

1981–1982 – studijní pobyt na KPT FF UK

1982 – PhDr. (překladatelství), FF UK Praha

1981 – Diplomovaná překladatelka a tlumočnice, FF UK Praha


Praxe od ukončení VŠ studia


1988–dosud – odborný asistent FF UK Praha, Ústav translatologie

1982–1987 – interní aspirantura v oboru francouzská literatura, FF UK Praha

kontinuální překladatelská praxe


Působení v zahraničí


Brusel, ILMH, 1994: TEMPUS - 2 týdny


Univerzita Makc Bloch, Štrasburk, ITI, 1992: TEMPUS - 2 týdny


Univerzita v Montpellier, 1986: letní kurs - 1 měsíc


Přehled publikační činnosti (od roku 1995)


viz Středisko vědeckých informací FF UK