FF UK

ÚTRLStudentiBakalářská a diplomová práceObhájené práce

Seznam obhájených diplomových, rigorózních a disertačních prací

Autor Název
Fyzický stav Signatura Přír.č. Vedoucí Rok Rok optim. Typ Lokace Diplomový obor
Abdalla, Lamis Empirická studie - jazyk lidských práv (včetně případové studie Jazyk lidských práv v Súdánu)
ano Pt 96/320 Abdallaová, Naděžda 1996 1996 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Adamovská, Lenka Postavení konferenčního tlumočníka ve společnosti
ano Čeňková, Ivana 2005 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Adlerová, Irena K otázce diferenciace německé slovní zásoby v oblasti ekonomie po roce 1945
ano Leksa, Jiří 1971 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Adlerová, Miroslava: Ustálená slovní spojení a jejich použití v anglickém odborném a uměleckém projevu. Překlad z Angličtiny.
ano V. Vařecha 1974 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Ageiwa, Veronika Čeština jako tlumočnický jazyk "C"
ano Čeňková, Ivana 2010 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Aguilarová, Zuzana: Oboustranný komentovaný překlad: Indiáni bez tomahavků.
ano G. Souková 1970 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Albrechtová, Libuše Problematika překladu ruských reálií do češtiny
ano X2014/0196 Tučný, Pavel 1974 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Altmanová, Gabriela Komentovaný překlad: Sezession (DuMont Geschichte der Kunst in Deutschland, Robert Suckale, DuMont Literatur und Kunst Verlag, Köln 2005)
ano Pt2014/0311 Žárská, Monika 2014 bakalářská práce knihovna translatologie PTN
Anaškinová, Taťána Problémy překladu Lermontovova Hrdiny naší doby
ano 1982 1982 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Andres, Pavel: Překlad II. a IV. kapitoly knihy Alana W. Wattse The Book On The Taboo Against Knoving Who You Are
ano V. Vařecha 1972 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Andrýsová, Jana Publicistický styl a problematika jeho překladu
ne Hrdlička, M. 1988 1988 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Angelová, Ilse Časová tíseň
ano Pt2001/135 Březina, Josef, germanista 1974 1974 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Antošová, Naděžda Oboustranný komentovaný překlad z oblasti cestovního ruchu
ano Holbík, Jaroslav 1968-9 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Aubrechtová, Dagmar Nová ruská knihovna
ano 1982 1982 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Baborová, Ludmila Anglické prvky v ruské slovní zásobě překlad textů se sportovní problematikou z ruštiny do češtiny
ne Pt77/206 1976 1976 diplomová práce knihovna translatologie
Babuliaková, Ingrid Slangové výrazy Shawovho Pygmaliona a rozdiely ich ekvivalentov v českom a slovenskom preklade.
ano neuveden 1979 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Bačíková, Andrea Komentovaný překlad: Alicante y su provincia
ano Králová, Jana 2010 bakalářská práce knihovna translatologie PTŠ
Bahenská, Adéla: Problematika překladu textů z oboru historického skla - anglick-český glosář sklářských termínů.
ano J. Rejšková 1994 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Bakeš, Pavel Česko-ruská fotbalová terminologie
ano Oganesjanová, Danuše 1997 1997 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Balajová, Kristýna Problematika překladu textů Barnard-Marie Koltèse a jejich recepce b českém prostředí
ano Šotolová, Jovanka 2010 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Balážová, Martina Nefinitivní slovesné tvary ve francouzštině a otázky jejich překldau
ano 1984 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Balcarová, Jana, překladatelství Jazykový původ názvů německých a českých měst
ano Pt94/186 Kolečková, Olga 1994 1994 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Ballingová, Marta: Mécanisme des virages.
ano J. Dubský 1974 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Baná, Markéta Možnosti tzv. slovníkových ekvivalentů při překladu / překlad publicistického textu z ruštiny do češtiny
ano Man, Oldřich 1978 1978 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Baranová, Elena Typy nadvetných súvislostí v odbornom jazykovom prejavu vo francúzštine; Překlad z oboru techniky
ano 1968 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Barciuc, Ina Pragmatická motivace klišé v politickém diskurzu z tlumočnického hlediska
ano Abdallaová, Naďa 2009 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Barcuchová, Magdalena Kritika českých překladů románu E.E. Kische „Der Mädchenhirt“
ano Pt2004/345 Veselá, Gabriela 2004 2004 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Barrera, Helena Komentovaný překlad: Les rois de France - Biographie et généalogie des 69 rois de France
ano Belisová, Šárka 2011 bakalářská práce knihovna translatologie PTF
Bartáková, Darina Postavení anglicismů v moderní francouzštině (se zaměřením na odborný styl)
ano 1974 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Bártlová, Věra: Model optimálního rozdělení zdrojů mezi hospodářství a vzdělávací systém.
ano neuveden 1967 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Bartoňová, Marie Základní překladatelské postupy
ano 1977 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Bartoš, Robert Oboustranný překlad z oboru elektroakustiky užívání německých minulých časů a jejich reflex v češtině
ano Pt77/205 1976 1976 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Bartošová, Jiřina Porovnání dvou českých překladů některého ruského románu: I. S. Turgeněv: Šlechtické sídlo
ne 1979 1979 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Bartošová, Lucie Recepce německy psané literatury v časopisu Rozhledy ve třicátých letech 20. století
ano Pt99/205 Vízdalová, Ivana 1999 1999 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Bartošová, Vladimíra Otázky socialistických reálií z oblasti výroby a distribuce při překladu z češtiny do angličtiny.
ano neuveden 1977 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Bártová, Hana Komentovaný překlad: Selma Brandl: Die Moderne Reitschule, Der richtige Weg zur Harmonie im Sattel (kap. Dressur)
ano Svoboda, Tomáš 2011 bakalářská práce knihovna translatologie PTN
Bartůšková, Eva Přídavná jména a jejich překladatelská problematika
ano Hrdlička, M. 1974 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Basch, Jiří Překladatelské strategie používané při překladu kulturních specifik v odborném textu z oblasti ekonomie.
ano Klein, Silke 2002 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Baslová, Jitka E. M. Remarque - Tři kamarádi - rozbor překladu
ano Veselý, J. 1991 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Baškirovová, Milada Román L. Leonova Kasař v českém překladu /se zaměřením na charakteristiky a problematiku reálií
ano Hrala, Milan 1988 1988 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Baštanová, Petra Komentovaný překlad - Bipolar Disorder: A Guide for Patients and Families
ano Pt 2014/0323 Mraček, David 2014 bakalářská práce knihovna translatologie PTA
Baštová, Kateřina Komentovaný překlad: Cronin, Michael: Překlad a identita. Routledge. London ; New York (NY). 2006[rukopis]
ano Pt2015/0198 Tobrmanová, Šárka 2014 bakalářská práce knihovna translatologie PTA
Baumruková, Jelena Stylistický pohled na víceslovná pojmenování a na derivaci substant. termínů v č. a ve f.
ano 1972 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Bauschneiderová, Helena: Ingové tvary a jejich české ekvivalenty (na materiálu z oblasti psychologie.
ano F. Fröhlich, V. Vařecha 1972 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Baziková, Eva Francouzské výpůjčky v ruské slovní zásobě
ano Hrdlička, M. 1975 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Bébarová, Ludmila Přejímání cizích slov do ruštiny
ano 1976 1976 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Bednar, Ekaterina Koheze a koherence v překladu obchodních zákonů
ano Pt2003/37 Oganesjanová, Danuše 2006 2006 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Bedřichová, Zuzana Stylizace dětské řeči v literatuře a její překlad
ano Pt85/61 1984 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Bendixenová, Zuzana Lidový jazyk v dramatu L. N. Tolstého, Vláda tmy a jeho překlad
ano 1982 1982 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Benešová, Helena Metaforický přenos významu ve francouzských ustálených spojeních
ano Hanáková, Milada 1984 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Benešová, Martina Lexikální analýza francouzské biologické terminologie ve srovnání s češtinou
ano 1984 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Beránková, Dana Překlady z ruštiny v letech 1989-1999 s rozborem románu V. Vojnoviče Život a neobyčejná dobrodružství vojáka Ivana Čonkina
ano Hrala, Milan 2002 2002 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Beránková, Jana: Mitos, supersticiones y supervivencias populares de Bolivia.
ano G. Slouková 1971 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Berková, Eva Balzacova Sestřenice Běta v českých překladech
ano Veselý, Jindřich 2002 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Berková, Eva Nepůvodní předložky v ruštině a jejich porovnání s češtinou
ano Man, Oldřich 1977 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Bernasová, Mariana Byla Staša Jílovksá modernistickou překladatelskou osobností?
ano Kalivodová, Eva 2009 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Bernasová, Mariana Komentovaný překlad: Bezahlen die Frauen die Wiedervereinigung?
ano Žárská, Monika 2011 bakalářská práce knihovna translatologie PTN
Bernátová, Anna Román Č. Ajtmatova „Stanice Bouřná“ a jeho překlad do češtiny
ano 1993 1993 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Bernkopfová, Michaela Česká recepce jižanských autorek druhé generace se zvláštním zaměřením na dílo Eudory Weltyové a jeho české překlady.
ano Kalivodová, Eva 2005 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Bervida, Václav Překlad z oboru psychologie
ano A. Krušina 1970 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Bešťáková, Eva Nikolaj Ogněv
ano Leksa, Jiří 1967 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Bičíková, Romana Vlastní jména jako potenciální projev "cizosti" v překladech neliterárních textů
ano Pt 2012/0008 Králová, Jana 2012 diplomová práce PTŠ
Bíla, Jiří Handbuch der Energiewirtschaft
ano neuveden 1973 diplomová práce knihovna translatologie
Bílek, Vladimír Problematika překladu substandardních forem jazyka mezi angličtinou a češtinou. Kritické zhodnocení teoretických pohledů na překlad stylizovaného jazyka
ano Josek, Jiří 2003 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Bílková, Taťána Přechodníkové vazby a jejich překladatelská problematika
ano 1974 1974 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Binková, Petra The Zapatista murals in Chiapas
Ano Štěpánek, Pavel 2004 dizertační práce knihovna iberoamerikanistiky
Birjukovová, Jelena Překlad románu A. Fadějeva Porážka
ano 1982 1982 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Bírová, Alena Dějiny estetických kategorií /Překlad estetické terminologie/
ano Hrala, Milan 1991 1991 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Bísek, Vladimír: K některým aspektům predikce v kriminalogii.
ano V. Reitharová 1971 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Bláhová, Alexandra Předpony dílem odlučitetlné a dílem neodlučitelné a jejich ekvivalenty v češtině oboustranný překlad z oboru literární kritiky
ano Pt77/204 1976 1976 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Bláhová, Lenka Problematika překladu přísloví
ano Hrdlička, M. 1993 1993 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Bláhová, Ludmila Stylistické a synaktické funkce verbálního substantiva v polštině z překladatelského aspektu
ano Pt83/113 Řeháček, Luboš 1983 1983 diplomová práce knihovna translatologie
Blažek, Miroslav Anglická slova v němčině
ano Pt79/65 1979 1979 diplomová práce knihovna translatologie
Bôbiková, J. Prekladatelská problematika na základe porovnania čes. a slovens. prekladu románu G. G. Márqueza: El otoňo del patriarca
ano 1981 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Bobková, Miluša: Anglický spisovatel B. S. Johnson a problémy jeho překladu.
ano neuveden 1981 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Bobková, Šárka Aplikace porovnávací stylistiky na překladatelskou práci
ano 1975 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Bocková, Tereza Komentovaný překlad: Martínez M. A., Contribuciones Iberoamericanas al mundo: Botánica, Medicina, Agricultura
ano Králová, Jana 2001 bakalářská práce knihovna translatologie PTŠ
Bočinský, Vojtěch Azorín: La generación del 98
ano Hvížďala, Vladimír diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Boehm, Fred Lingvistická studie Seznam nejnovějších výrazů z oblasti politiky s pomocí textů (německého a českého) deklarace členských států Varšavské smlouvy: oboustranný překlad z oboru antifašistického hnutí německého národa
ano Pt80/229 Baloun, Jaroslav 1980 1980 diplomová práce knihovna translatologie
Boháčková, Iveta: Nathaniel Hawthorne: The Scarlet Letter (srovnávací studie českých překladů)
ano E. Věšínová 1997 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Bohatová, Hana Vulgarismy v publicistických textech [rukopis]
ano Pt2015/0185 Šotolová, Jovanka diplomová práce knihovna translatologie PTF
Böhm, Fred Hellmut Frank: Landgericht Düsseldorf Saal L 111
ano 1980 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Böhm, Fred Žaluji; Pankrácké kavalerie
ano Thiele, Vladimír 1980 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Bojarová, Klára Srovnání několika českých překladů jedné předlohy
ano 1975 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Boková, Eliška Překladatel a slovník: Role slovníků při neliterárním překladu.
ano Vízdalová, Ivana 2002 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Borkovcová, Lucie Giraudouxovo drama „Ondine“ a jeho české překladyc
ano Pt94/189 Belisová, Šárka 1994 1994 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Borová, Jarmila Porovnání dvou českých překladů knihy J. K. Jerome: Tři muži ve člunu.
ano neuveden 1976 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Borovec, Saša: Rozbor problematiky řízení energetického režimu ocelářských obloukových pecí.
ano J. Březina 1974 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Böswart, Štěpán Geothovy a Schillerovy balady
ano Veselá, Gabriela 2008 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Boušková, Kateřina Čeština a francouzština z hlediska porovnávací stylistiky; Překlad z oboru jazykovědy
ano 1970 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Boušová, Barbora Goethův Faust česky. Problematika překladu divadelních textů a translatologická studie překladu K. Krause.
ano Veselá, Gabriela 2005 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Brabcová, Alexandra Překlad reálií v románech Lyona Feuchtwangera
ano 1982 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Brabencová, Marie Podrobnější pohled na absolutní klauzule a polovětné vazby; Překlad ze španělštiny do češtiny (Jak studovat chování dětí)
ano 1975 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Bráchová, Bohuslava Rozbor českého překladu románu H. Kanta Die Aula
ano Pt81/44 Veselý, Jiří, germanista 1980 1980 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Brajerová, J. Význam synonymiky v odborném textu; Překlad z oboru techniky
ano 1968 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Braťková, Petra: Problematika překladu odborného textu v oboru dějin umění.
ano I. Vízdalová 1998 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Brázda, Jaroslav [Francis Jackson - Patrick Moore Life on Mars]; Přechody slov mezi odbornou a obecnou angličtinou (na materiálech z oboru astronomie
ano Pt2001/94 Bareš, Karel 1974 1974 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Brejlová, Dagmar Osobnost konferenčního tlumočníka a profesionálního překladatele
ano Čeňková, Ivana 2001 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Bretlová, Marie: Překládání německých dialektů do češtiny.
ano J. Veselý 1995 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Brixová, Anna Komentovaný překlad: Les sept merveilles du monde (Élisabeth Dumont-Le Cornec, 1998, Paris, str. 28-40)
ano Pt2013/0257 Duběda, Tomáš 2013 bakalářská práce knihovna translatologie PTF
Brožová, Ivana Přechodníky v ruštině a problematika jejich překladu do češtiny
ano doc. Dr. M. Polanský 1981 1981 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Brunclíková, Kristýna Komentovaný překlad: Hill, Myrtle. Women in Ireland: A century of change.
ano Tobrmanová, Šárka 2011 bakalářská práce knihovna translatologie PTA
Brůžková, Alexandra Postavení negace v německé větě a oboustranný překlad z oboru lékařství
ano Pt77/203 1976 1976 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Bryndová, Olga: Estudio sectorial de automatización de la rama de silicatos.
ano J. Dubský 1971 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Břečková, Jana Komentovaný překlad: Germanen: Unterwegs zu höherer Zivilisation
ano Pt0002/2013 Kloudová, Věra 2012 bakalářská práce PTN
Břežná, Ludmila Rozbor Saudkova překladu Goethova románu „Die Wahlverwandschaften“
ano Pt85/44 Mészároszová, M. 1984 1984 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Buaiscia, Romana Francisco Ayala a jeho přínos k vývoji translatologie
ano Pt2013/0385 Králová, Jana 2013 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Budayová, Edita Složené termíny a problémy jejich překladu; Překlad z oboru zemědělství
ano 1971 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Budilová, Renata Rozbor Zolova románu Štěstí Rougonů
ano 1977 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Buchtele, Tomáš Funkčně jazykové a pragmatické faktory procesu tlumočení
ano Cziriková, Marie 1996 1996 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Buchtová, Kateřina Aspekty mezikulturního transferu v překladu
ano Pt99/8 Vízdalová, Ivana 1998 1998 bakalářská práce knihovna translatologie
Bukovská, Jarmila Izolační a jiné rysy francouzštiny v porovnání s typologickou charakteristikou češtiny
ano 1977 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Bukovská, Jana Porovnání tří českých překladů Thackerayova románu Vanity Fair
ano Vařecha, Vladimír 1975 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Bukvajová-Vlková, Jana: Překladatelský portrét Aloyse a Hany Skoumalových.
ano J. Emmerová 1986 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Bulíčková, Renata: Způsob slovesného děje (Aktionsart v češtině a angličtině (komparativní studie lingvisticko překladatelská.
ano Z. Jettmarová 1988 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Bulínová, Eva Komentovaný překlad: Either German or Czech: Fixing Nationality in Bohemia and Moravia, 1939-1946 (Bryant, Chad: Slavic Review, Vol. 6, No. 4, Winter 2002)
ano Abdallaová, Naděžda 2009 bakalářská práce knihovna translatologie PTA
Bulířová, Anna Polarita diskurzu v překladu popularizačních textů ze španělštiny do češtiny
ano Králová, Jana 2007 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Bunzlová, Daniela Oboustranný překlad
ano Shaki, Renée 1973 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Bureš, Jaroslav Komentovaný překlad: Heiner Flassbeck: Die Marktwirtschaft des 21. Jahrhunderts. (kap.) Die Angemessenen Antworten, Frankfurt/Main 2010, s. 177–205
ano Pt2013/0371 Zemenová, Markéta 2013 bakalářská práce knihovna translatologie PTN
Burgerová, Jana Rozbor současného překladu románu Bernarda Clavela „Plody zimy“
ano Dubský, Josef 1979 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Burget, Aleš Převod stylové složky politického projevu při simultánním tlumočení: na materiálu francouzsko-českém
ano Pt2006/203 Sládková, Miroslava 2006 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Buriánková, Helena Problematika překladu adverbiálního určení (na materiálu češtiny a španělštiny)
ano Kullová, Jana 1984 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Burianová, Markéta Komentovaný překlad: "The Positive Hero in Pre-revolutionary Fiction." IN: Katerina Clark, the Soviet Novel: History as Ritual. Chicago – London: The University of Chicago Press 1981
ano Pt2013/0254 Kalivodová, Eva 2013 bakalářská práce knihovna translatologie PTA
Burianová, Michaela: Polysémie a synonymie v anglickém odborném textu. Překlad A-Č z oboru hudby.
ano K. Bareš 1975 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Burianová, Světlana Autorské neologismy Majakovského…
ano Dr. Irena Camutaliová 1986 1986 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Bušek, Bohumil: Hydratace masa.
ano E. Beneš 1974 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Byčánková, Dagmar: Popis a funkce hovorových jazykových prostředků ve vybraném publicistickém žánru z kontrastivního německo-českého hlediska.
ano O. Kolečková 1997 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Býmová, Dana Kategorie času ve francouzštině se zaměřením na čas plus-que-parfait
ano 1979 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Býmová, Dana Temporální významy francouzského času plus-que-parfait
ano 1980 rigorózní práce knihovna translatologie PTF
Cabrnochová, Šárka Srozumitelnost jazykových sdělení s důrazem na reklamní texty
ano Pt96/125 Kolečková, Olga 1995 1995 bakalářská práce knihovna translatologie PTN
Carvanová, Michaela Styl administrativně právních dokumentů na příkladu německých obchodních smluv a jejich překladů
ne Pt96/148 Kolečková, Olga 1996 1996 bakalářská práce knihovna translatologie PTN
Cavallarová, Hana Nevlastní předložky v ruském odborném textu
ano Hrdlička, M. 1972 1972 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Cihlářová, Vladislava Vzájemné porovnání rekce ruských a českých sloves
ano Hrdlička, M. 1973 1973 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Cikánková, Olena Kritická studie odborného překladu
ano Man, Oldřich 1977 1977 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Cintidu, Androniki O frazeologismech a příslovích
ano Zatovkaňuk, Mikuláš 1975 1975 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Cirilo, Andrea Tvorba slovnej zásoby v jazykovej oblasti RVHP
ano Pt 149/85 Baloun, Jaroslav 1985 1985 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Císařová, Romana: Problematika dabingu a titulkování filmů z hlediska překladatele.
ne J. Emmerová 1988 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Císlerová, Eva Tlumočené interakce na filmových festivalech v České republice
ano Čeňková, Ivana 2011 disertační práce knihovna translatologie PTA
Citterbartová, Ivana Pragmatické aspekty komunikativního aktu mluvní aspekty v češtině a francouzštině
ano S51/633, Pt 193/94 Sládková, Miroslava 1994 1994 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Crosnier Leconte, Jitka Kritický pohled na interpretativní teorii tlumočení
ano Čeňková, Ivana 2003 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Cuenca, Miguel Influencia del polisistema cultural espanol en la traducción de la literatura checa durante la segunda mitad del siglo XX
ano Uličný, M. 2014 dizertační práce knihovna translatologie PTŠ
Cunová, Alice Německo-český glosář kynologické terminologie
ano Pt96/315 Kolečková, Olga 1996 1996 bakalářská práce knihovna translatologie PTN
Cvachová, Jana Teresie Dostojevského Bratři Karamazovi v českém překladu
ano Hrala, Milan 1999 1999 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Čámská, Renata Synonymie a polysémie; Překlad odborného francouzského textu
ano Pt77/198 Hanáková, Milada 1976 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Čapková, Eva: Přednixonovské kořeny Nixonovy evropské politiky.
ano PT 78/2001 neuveden 1970 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Čárská, Dagmar Pokus o porovnávaciu štúdiu o anglickom infinitíve z hľadiska jeho prekladovej ekvivalencie v slovenčině (na materiálech z oblasti sociologie.
ano neuveden 1967 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Častová, Hana: Terminologická charakteristika překládaného textu z oboru zemědělské ekonomiky a rostlinné výroby.
ano Pt 97/2001 E. Fürstová 1969 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Čech, Antonín Vladimír Outrata: Mezinárodní právo veřejné
ano Hromasová, Alena 1969 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Čechová, Jaroslava: J. Tauchaman: Nástin teorie ekonomického komplexu ve světové ekonomice, ČSAV, 1971: komplex EHS: komplex RVHP.
ano Pt 98/2001 B. Hamák 1971 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Čechvala, Dušan: Der Kraftwagen sein Bau und Betrieb seine Pflege und Reparaturen.
ano Pt 99/2001 B. Mašek 1972 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Čejchanová, Rebeka Komentovaný překlad: Die Geschichte der Kunst im 20. Jahrhundert. München 2001. Vybraná kapitola.[rukopis]
ano Pt2015/0206 Žárská, Monika 2015 bakalářská práce knihovna translatologie PTN
Čekalová, Miriam: Překlad a úprava cizojazyčných filmů se zaměřením na titulkování.
ano J. Nemejovský 1998 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Čeňková, Ivana Shody a rozdíly mezi překladatelským a tlumočnickým procesem
ano 1980 1980 rigorózní práce knihovna translatologie
Čeňková, Ivana Teoretické aspekty procesu simultánního tlumočení
ano Chlupáčová, Kamila 1985 1985 kandidátská disertační práce knihovna translatologie PTR
Čepeláková, Dagmar: Jonathan Swift v překladech Aloyse Skoumala.
ano Pt 40/83 Masnerová, Eva 1982 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Čepeláková, Věra Výrazové posuny v překladech díla Lewise Carrolla
ano 1979 rigorózní práce knihovna translatologie PTA
Čermáková, Alena: Předpoklady pro psycholingvistiku v sovětské lingvistice.
ano Pt 79/2001 E. Pavlátová 1971 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Čermáková, Alice: Současná americká poezie v českém překladu.
ano Pt 285/92 J. Josek 1992 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Čermáková, Eva: Simultánní tlumočení odborných připravených textů: na rusko-českém a česko-ruském materiálu z oboru sportovní terminologie.
ano Pt 80/2001 I. Čeňková 1989 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Čermáková, Věra Tzv. polovětné vazby a jejich konkurence s vedlejšími větami v anglickém odborném textu.
ano Pt 222/78 Vařecha, Vladimír 1978 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Černá, Anna Odraz poetiky A.Achmatovové a M.Cvetajevové v českých překladech
ano Pt2013/0387 Rubáš, Stanislav 2013 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Černá, Dana Explicitnost a explicitace v překladu.
ne Králová, Jana 2003 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Černianská, Zora: Emile Benveniste Problémes de linguistique générale
ano Pt 81/2001 E. Fürstová 1970 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Černohorská, Alena Slovní zásoba přechodných nářečí na polsko-českém jazykovém pomezí a její využití v umělecké literatuře
ano Pt 51/83 Řeháček, Luboš 1982 1982 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Černohorská, Hana: Překlad do angličtiny z časopisu Nová mysl č. 12 1970 - vybrané články.
ano Pt 82/2001 I. Drápalová 1971 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Černovická, Alice Druhy překladů a jejich charakteristika v teoretických pracích o překládání.
ano Pt 83/2001 Hamák, Bohumil 1975 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Čeřovská, Věra Komentovaný překlad z oblasti umění.
ano Pt 137/2001 Drápalová 1972 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Češková, Soňa Vztah mnohoznačnosti a homogenie v terminologii
ano Man, Oldřich 1974 1974 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Čimperová, Marie: Dom und Domschatz zu Halberstadt.
ano Pt 138/2001 D. Lieblová 1973 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Čížková, Kateřina Rozsudek v překladové komunikaci
ano Uhle, Dorothea 2008 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Dalajková, Pavlína Lexikální metafora v oblasti medicíny oboustranný překlad z oboru lékařství
ano Pt78/220 Baloun, Jaroslav 1978 1978 diplomová práce knihovna translatologie
Damová, Nina Komentovaný překlad: Rytmické vzorce v jazyce, In E.O.Selkirk: Phonology and Syntax: The Relation between Sound and Structure. MIT Press, Massachusetts, London, 1984; pp. 36-71
ano Pt2013/0302 Kalivodová, Eva 2013 bakalářská práce knihovna translatologie PTA
Danielová, Kateřina Analýza českého překladu Rousseauovy Rozpravy o vědách a uměních
ano Veselý, Jindřich 2003 bakalářská práce knihovna translatologie PTF
Daňková, Vladimíra Konsonantické skupiny v ruštině a francouzštině z hlediska tlumočnické praxe
ano Pt 93/79 Dubský, Josef 1979 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Darom, Marta Specifika překladu maghrebské frankofonní literatury - české překlady Tahara Ben Jellouna
ano Pt 2012/0005 Šotolová, Jovanka 2012 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Daříčková, Eva Italská komunita v Argentině
ne Opatrný, Josef 2007 diplomová práce knihovna translatologie
Davidová, Monika Možnosti a využití jazykové animace při práci tlumočníka
Tomáš Svoboda 2010 diplomová práce
Davídková, Jana Latinské a řecké elementy kmene v německém technickém termínu
ano Pt81/150 Baloun, Jaroslav 1981 1981 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Dědková, Ludmila: Překlad (ekonomický text) s komentářem; Subdesarrollo y ganancias monopolistas.
ano Pt 139/2001 J. Dubský 1969 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Degtěvová, Daniela Srovnání dvou českých překladů románu „Vzkříšení“ L. N. Tolstého
ano Pt 178/86 Zadražil, L. 1986 1986 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Denisiková, Marta Emily Brontee: Wutherning Heights. Rozbor a zhodnocení dvou současných překladatelských přístupů.
ano Misnerová 1979 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Diblíčková, Jarmila: Anglicko-český glosář z oblasti čištění odpadních vod.
ano Pt 185/97 J. Nemejovský 1997 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Dobiášová, Kristýna Komentovaný překlad: Lidské pudy a emoce
ano Brunel, Aude 2011 bakalářská práce knihovna translatologie PTF
Dobiášová, Magda Terminologická charakteristika překl. textu; Překlad z oboru zemědělství
ano 1971 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Dohnalová, Karolina Tlumočnické aktivity ve výuce cizích jazyků [rukopis]
ano Pt2015/187 Králová, Jana 2014 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Doktorová Šolochův Tichý don
ano Hrala, M. 1987 1987 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Dolečková, Leona Překlady jako součást tvorby Pavly Moudré
ano Kalivodová, Eva 2009 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Dolejš, Jan Lokalizace softwaru a překladatelské nástroje případová studie Mozilla Firefox v2.0
ano Pt2007/41 Nemejovský, Jan 2007 2007 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Doležalová, Iva České překlady španělských reálií v Le Sageově Kulhavém ďáblu
ano Uličný, Miloslav 2002 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Doležalová, Marie, translatologie Rozbor českého překladu románu H. Manna Professor Unrat
ne Pt78/93 1977 1977 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Doležalová, Zoja Studie o překladu románu Vasilije Aksjonova „Lístek procviknutý hvězdami“
ano Ilek, B. 1979 1979 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Doleželová, Zoja Sovětská próza v překladech Jana Zábrany
ano 1980 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Doležilová, Eva Překlad do angličtiny z oboru ekonomie.
ano Hadák 1972 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Domanová, Lubica Situační kontext v procesu tlumočení (na materiálu česko-ruském)
ano PT 155/2001 PhDr. Ivana PhDr. Ivana Čeňková, Csc. 1991 1991 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Domanská, Markéta: Neterminologická složka anglického odborného textu - lingvo-stylistická studie.
ano Pt 219/80 K. Bareš 1980 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Döményová, Věra Poéma M. S. Lermontova „Démon“ v českých překladech
ano Pt 30/85 Camultaliová, Irena 1984 1984 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Donthová, Marta: Rozbor experimentálně navozených rozhodovacích procesů.
ano Pt 124/2001 neuveden 1970 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Dostálková, Dagmar: Ingové tvary v angličtině (na materiálech z oblasti architektury.
ano Pt 164/2001 B. Hamák 1973 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Ďoubalová, Jana Kulturní dimenze originálu a její převedení při simultánním tlumočení do mateřského jazyka a při tlumočení do aktivního cizího jazyka
ano Pt2007/25 Čeňková, Ivana 2007 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Doušová, Lucie Současný stav soudního tlumočení v České republice
ano Pt1150/2012 Jettmarová, Zuzana 2012 diplomová práce PTA
Dovčiak, Kamil: Aktuálne členenie vetné (na materiálech o oboru zemědělství.
ano Pt 125/2001 K. Bareš 1970 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Dovčiaková, Anna Univerbizácia v odbornom style vo francúzštině a vo slovenštině; Překlad z oboru geologie - pitná voda
ano Pt 126/2001 V. Vlasák 1971 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Drastilová, Iveta Anglická přísloví a jejich české ekvivalenty
ano Nemejovský, Jan 1993 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Dráždilová, Sylva: Česká odborářská terminologie a ustálená slovní spojení v překladu do angličtiny.
ano Pt 169/86 Z. Jettmarová 1986 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Drešerová, Kateřina: Srovnávací analýza překladů románu Friedricha Dürrenmatta Der Richter und sein Henker.
ano Pt 303/96 I. Vízdalová 1996 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Drmolová, Dagmar Hlavní pojmenování oblasti motivace anglických termínů v technických oborech. [Astronomie]
ano Pt2001/127 Vařecha, Vladimír 1976 1976 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Drtilová, Alžběta Kritika překladu knihy Thomase Harrise Mlčení jehňátek
ano Pt96/146 Věšínová, Eva 1996 1996 bakalářská práce knihovna translatologie PTN
Drugová, Lenka Recepce dramat Gerharta Hauptmanna na českém území
ano Veselá, Gabriela 2009 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Dubcová, Eliška Rilkův román Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge v českých překladech
ano Pt2013/207 Tvrdík, Milan 2013 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Duběda, Tomáš Études de prosodie contrastive: le cas du français et du tchèque
ano Pt2014/0139 2014 habilitační práce knihovna translatologie PTF
Dudková, Renata Modalita jako překladatelský problém dramatu
ano Adamec, P. 1977 1977 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Dufek, Pavel: Anglická přísloví a jejich česý překlad (lingvisticko-překladatelská studie.
ano Pt 150/85 J. Emmerová 1985 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Dufková, Gabriela Komentovaný překlad vybraných kapitol z knihy "This Little Britain: How One Small Country Changed the Modern World"
ano Pt2013/0259 Mraček, David 2013 bakalářská práce knihovna translatologie PTA
Ďumbalová, Iveta Význam Bachtinovy teorie románu pro překlad Zločinu a trestu F. M. Dostojevského
ano Pt 127/83 Zadražil, L. 1982 1982 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Dušková, Jitka Obsahová a formální ekonomie při konsekutivním tlumočení
ano Pt 36/81 Dr. Marie Formánková 1980 1980 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Dušková, Michaela: Německo-český glosář terminologie akvaristiky.
ano Pt 317/96 O. Kolečková 1996 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Dušková, Radomíra Překlad do češtiny s komentářem: Robert L. Delevoy: Bruegel
ano Sládková, Miroslava 1974 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Dvořáčková, Jana Monolog Simone de Beauvoir a jeho překlad do češtiny
ano Pt99/98 Belisová, Šárka 1999 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Dvořák, Jan Komentovaný překlad: předmluva k Sartre, J.-P.: L'Esquisse d'une théorie des émotions (Arnaud Thomès, Hermann, 2010, s. 9-28)
ano Pt 2014/0318 Duběda, Tomáš 2014 bakalářská práce knihovna translatologie PTF
Dvořák, Milan Porovnání překladů Leninova díla „Stát a revoluce“
ne Camutaliová, Irena 1976 1976 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Dvořáková, Alena Komentovaný překlad: Padesát let emancipace. Je muž stále mužem?
ano Pt 2014/0325 Žárská, Monika 2014 bakalářská práce knihovna translatologie PTN
Dvořáková, Darja Porovnání překladů projevů. Projevy L. I. Brežněva
ano Pt 189/77 Man, Oldřich 1976 1976 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Dvořáková, Ivana: H. D. Thoreau - Srovnání překladů Waldenu.
ne J. Josek 1997 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Dvořáková, Jana: Překlad novely „Nicht der Mörder, der Ermordete ist schuldig“ a dvou dallších povídek Fraze Werfela do češtiny.
ano Pt 151/96 J. Veselý 1995 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Dvořáková, Marie Porovnávací studie o francouzském infinitivu a jeho překladových ekvivalentech v češtině; Překlad z oboru umění
ano 1967 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Dynterová, Kateřina Glosář - terminologie komunikací ISDN
ano Pt 197/94 Svobodová, Jitka 1994 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Dzureková, Ivica: Mezinárodní platební styk (komentovaný překlad z oblasti ekonomie.
ano V. Irgl 1972 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Eichl, Radek Příspěvek ke studiu překladatelské normy v oblasti antické a moderní biografie v druhé polovině XX. století
ano Pt2005/162 Králová, Jana 2005 2005 disertační práce knihovna translatologie PTŠ
Eisenmannová, Dagmar: Bibliografie překladů A. J. Šťastného z anglické a americké literatury.
ano Masnerová, Eva 1981 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Eisenvortová-Muchová, Renáta Transurethrale operationen
ano Leksa, J. 1974 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Eisnerová, Helena: Substantivizace adjektiv.
ano S. Nigrinová 1968 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Eisnerová, M. Substantivizace adjektiv ve francouzštině
ne 1969 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Eliáš, Petr Jan Zábrana - překladatel a básník. Inspirace beatnickou poezií a její překlady
ano Pt 2012/0319 Kalivodová, Eva 2012 diplomová práce PTA
Elloumi, Mona La phraséologie en tant que probleme de traduction: spécificités et analyses des locutions francaises et tcheques
ano Pt93/447 Hanáková, Milada 1993 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Elstnerová, Romana Komentovaný překlad: La vida cotidiana de los espaňoles
ano Králová, Jana 2010 bakalářská práce knihovna translatologie PTŠ
Endrýsová, Alena České překlady Baudelairových „dublet“ (kritická studie)
ano Pt 236/96 Belisová, Šárka 1996 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Enochová, Eva Kategorie modality; Překlad (společensko-vědní)
ano 1972 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Epifanov, Sergej Komentovaný překlad: Klíma, Ivan/Moje šílené století
ano Pt1154/2012 Molčan, Maria 2012 bakalářská práce PTR
Eratová, Věra Konfrontační pohled na úlohu reálií v přípravě překladatele a tlumočníka [Eratová, Věra]
ano Pt83/12 Baloun, Jaroslav 1982 1983 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Erbs, Tomáš Překladatelská problematika vyjadřování časových vztahů v nepřímých výpovědích ve španělštině
ano Pt 86/2001 Kullová, Jana 1989 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Erteltová, Brigitta Rozbor českých překladů dětské knihy Ericha Kästnera Emil a detektivové
ano Pt81/152 Veselý, Jiří, germanista 1981 1981 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Espinozová, Božena: Největší příklad hrdinství.
ano Pt 87/2001 J. Forbelský 1974 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Exnerová, Nika Komentovaný překlad: The Threat of the "Good Wife" (Laura L. Beadling) a "The Alliance Isn´t Some Evil Empire" (Sharon Sutherland, Sarah Swan) (In R. V. Wilcox, T. R. Cochran (ed). Investigating Firefly and Serenity
ano Pt 2014/0322 Kalivodová, Eva 2014 bakalářská práce knihovna translatologie PTA
Fafílková, Leona Oslovení a navazování kontaktu v ruském jazyce /na materiálu divadelních her z 60.-80. let 20. století
ano Tregubová, Jana 1997 1997 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Fajkusová, Andrea Strategie překladu humoristické prózy E. Kästnera s důrazem na problematiku mezikulturního transferu.
ano Vízdalová, Ivana 2001 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Fajtová, Petra Komentovaný překlad: Räuber und Beute (SCHRÖPEL, Michael. Räuber und Beute. Leipzig: Urania-Verlag, 1985)[rukopis]
ano Pt2015/0205 Špirk, Jaroslav 2015 bakalářská práce knihovna translatologie PTN
Falbr, Josef Převádění hovorového jazyka v krásné literatuře; Překlad: Úryvek Čapkova Výletu do Španěl
ano 1977 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Fantová, Jana Anglická větná kondenzace (polovětné vazby) a její využití v simultánním tlumočení z češtiny do angličtiny
ano Pt2004/341 Rejšková, Jana 2004 2004 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Farkačová, Hana Komentovaný překlad: Histamin-Intoleranz
ano Pt0003/2013 Veselá, Gabriela 2012 bakalářská práce PTN
Fečová, Světlana Analýza lékařské terminologie v porovnání ruštiny a češtiny
ano Brož, L. 1980 1980 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Fediuková, Pavla: Bob Dylan v českém překladu.
ano J. Emmerová 1984 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Fialová, Jitka Internacionalismy v současném publicistickém stylu a jejich překladatelská problematika
ano doc. Dr. J. Vlček, Csc. 1980 1980 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Fialová, Radmila: Volný čas a rozvoj osobnosti.
ano M. Messiereuer 1968 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Fibrichová, Petra Překlady I. dílu Goethova Fausta do češtiny. Kritické srovnání překladů Otokara Fischera a Olgy Maškové
ano Veselý, Jiří 2004 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Fifková, Lucie: Příprava vstupů pro terminologickou databázi telekomunikací.
ano J. Nemejovský 1998 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Fikerlová, Eva: Angel Rosenblat, Alois Jedlička. Studium současných spisovných jazyků slovanských a problematika variantnosti normy
ano J.Holbík 1969 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Filipová, Alexandra: Syntaktický paralelismus a problémy, které jeho nedostatek působí při simultánním tlumočení v kombinaci angličtina - čeština
ne 1974 diplomová práce
Filipová, Jaroslava: Výstavba textu jako součást charakterizační techniky postav v literárním díle.
ano Pt 32/83 Bareš, Karel 1982 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Filipová, Petra Některá kritéria obtížnosti překladu legislativních textů Evropského společenství z angličtiny do češtiny (včetně vlivu na příslušný český legislativní text)
ano Pt2001/291 Abdallaová, Naděžda 2001 2001 bakalářská práce knihovna translatologie PTA
Filippová, Taťjana: Problematika ovlivňování slovní zásoby češtiny anglickými lexikálními prvky.
ano Pt 291/82 J. Rejšková 1992 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Fínková, Eva Islamismus ve frankofonní a české literatuře. Problematika překladu a recepce francouzsky psaných románů s tematikou islamismu do češtiny[rukopis]
ano Pt2015/0195 Šotolová, Jovanka 2014 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Fiřtová, Jana: Dva české překlady románu Liona Feuchtwangera Lišky na vinici
ano Pt 100/201 J. Hendrych 1989 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Fiřtová, Květoslava Příspěvek ke studiu o publicistickém stylu V. I. Lenina
ano Pt 115/83 1983 1983 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Fišerová, Radmila Archaismy a historismy v románě A. N. Tolstoj „Petr I.“ a jejich překladová problematika
ano 1975 1975 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Fišerová, Renata Hlavní oblasti motivace anglických terminologických pojmenování v oboru hudby
ano Pt81/133 Bareš, Karel 1981 1981 diplomová práce knihovna translatologie
Fišnarová, Andrea: Specifika překladu korespondence.
ano I. Vízdalová 1996 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Flanderová, Kristýna Komentovaný překlad: Bien vivre avec son chat
ano Belisová, Šárka 2011 bakalářská práce knihovna translatologie PTF
Flanderová, Kristýna Formální stránka simultánního tlumočení ve vztahu k tlumočnické praxi[rukopis]
ano Pt2015/0191 Timarová, Šárka 2014 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Flanderová, Radka Překlady děl M. Endeho do češtiny
ano Veselá, Gabriela 2004 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Fleigová, Dagmar Některé vybrané problémy překladu románu F.S. Fitzgeralda Něžná je noc (Tender is the Night)
ne Pt87/92 Masnerová, Eva 1987 1987 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Flodrová, Lenka Tlumočnický test
ano Lieblová, Dagmar 1975 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Foffová, Věra Parenteze v anglickém odborném textu.
ano Vařecha, Vladimír 1975 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Folberová, Jana Villiers de l'Isle-Adam: "Kruté povídky" v českých překladech
ano Belisová, Šárka 2009 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Formánková, Michaela Poloviční život: Krátká svědectví z prac. prosředí v období přelomových změn
ano Pt0005/2013 Marková, Věra 2012 bakalářská práce PTN
Fořtová, Bohuslava Překlad odborných textů z němčiny do češtiny
ano Pt 2012/0895 Svoboda, Tomáš 2012 diplomová práce PTN
Foxová, Helena: Australian English in Australian Nespapers.
ano Pt 439/93 J. Rejšková 1993 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Frantíková, Iva Komentovaný překlad: Umělkyně v minulosti a současnosti: Malba, socha a obraz vlastního já
ano Josek, Jiří 2011 bakalářská práce knihovna translatologie PTA
Frantová, Tereza Komentovaný překlad vybraných úseků eseje "Unhappy meals"; Michael Pollan
ano Pt 2014/0329 Mraček, David 2014 bakalářská práce knihovna translatologie PTA
Fraňková, Dagmar Vliv výslovnostních variant ve španělštině na výkon tlumočníka
ano Pt 27/83 Dubský, Josef 1982 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Freundová, Zina: Srovnání dvou českých překladů The End of the Affair Grahama Greena.
ano J. Josek 1999 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Friedrichová, Veronika Komentovaný překlad: Introduction: The Vampire in Folklore, The Influence of Christianity, Other Influences. (In James B.Twitchell: The Living Dead: A Study of the Vampire in Romantic Literature. Durham:Duke University Press,1981)
ano Pt2013/0370 Šťastná, Zuzana 2013 bakalářská práce knihovna translatologie PTA
Frumarová, Blanka: Brian W. Aldiss v českém překladu: problémy překladu žánru sci-fi.
ano Pt 71/98 E. Věšínová 1998 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Fry, Alena Recepční proměny Edgara Allana Poea v rukou jeho českých překladatelů a vykladačů[rukopis]
ano Pt2014/0184 Kalivodová, Eva 2014 dizertační práce knihovna translatologie PTA
Frydrychová, Marie: Aktuální členění textů simultánně tlumočených z angličtiny do češtiny.
ano Z. Jettmarová 1991 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Fülöppová, Zuzana Termín jako překladatelský problém
ano Pt 157/96 Hrdlička, M. 1996 1996 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Funková, Zdeňka Složená slova a jejich typy v terminologii
ano Golovinský, Boris 1974 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Funková, Zdeňka Složená slovesa a jejich typy v terminologii
ano Golovinský, Boris 1974 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Gabriel, Jan: Náhlé příhody břišní u dětí: problémy překladu a terminologie.
ano V. Vařecha 1972 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Gabzdilová, Hana Myslivecká mluva v česko-německé konfrontaci
ano Pt92/274 Kolečková, Olga 1992 1992 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Gabzdilová, Marianna Pracovní paměť v simultánním tlumočení a její kapacita
ano Čeňková, Ivana 2008 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Gabzdilová, Marianna Pracovní paměť v simultánním tlumočení a její kapacita
ano Čeňková, Ivana 2009 rigorózní práce knihovna translatologie PTF
Gagová, Oľga Komentovaný překlad z češtiny do angličtiny z oboru psychologie.
ano neuveden 1970 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Gajdulová, Jana: Specifičnost překladu současné literatury pro mládež.
ano I. Vízdalová 1999 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Gallóová, Markéta Uvádění mezinárodních časopisů (National Geographic a Reader's Digest) na český trh: strategie a postupy přenosu
ano Jettmarová, Zuzana 2009 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Gallóová, Markéta Uvádění mezinárodních časopisů (National Geographic a Reader's Digest) na český trh: strategie a postupy přenosu
ano Jettmarová, Zuzana 2011 rigorózní práce knihovna translatologie PTA
Galpálová, Michaela Pohádky Ch. Perraulta, jejich styl a struktura, některé aspekty z hlediska překladu do češtiny
ano Hanáková, Milada 1991 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Gebauerová, Edita Egonek - mistr reportáže v překladu. Problém překladu německy píšících autorů z Prahy na příkladech E. E. Kische
ano Pt99/207 Veselý, Jiří, germanista 1999 1999 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Gercken, Jürgen Kultur, Sprache und Text als Aspekte von Original und Übersetzung theoretische Grundlagen und Exemplifizierung eines Vergleichts kulturspezifischer Textinhalte
ne Pt2001/296 1999 1999 disertační práce knihovna translatologie PTN
Girsová, Lucie Terminologie výpočetní techniky se zaměřením na Microsoft Windows, resp. Microsoft Word
ano Pt97/355 Kolečková, Olga 1997 1997 bakalářská práce knihovna translatologie PTA
Glabová, Miroslava Komentovaný překlad: Anorexie, boulimie, obésité (Gérard Apfeldorfer, Flammarion, Paris 1995, str. 29-54)[rukopis]
ano Pt2015/0204 Belisová, Šárka 2015 bakalářská práce knihovna translatologie PTF
Gogelová, Jarmila Problémy neterminologické složky odborné slovní zásoby v č. a ve f.
ano 1967 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Goláňová, Naděžda: Oboustranný překlad odborného textu s komentářem zaměřeným na problematiku kategorie určenosti.
ano J.Forbelský 1973 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Golka, Viktor: Odborná makroekonomická terminologie v němčině a češtině.
ano O. Kolečková 1996 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Gonicová, Zuzana Některé specifické rysy syntaxe anglického odborného stylu ve srovnání s obecnou angličtinou.
ano neuveden 1978 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Gösselová, Miriam A. V. Fjodorov jako představitel ruské překladateské školy
ano Hrala, Milan 1997 1997 bakalářská práce knihovna translatologie PTR
Götzová Tamara Kontext a situace při překladu
ano Ilek, B. 1979 1979 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Grégrová, Ema: Problémy slovní zásoby astronautiky. Francouzský text: první a třetí článek z publikace Aéronautique et astronautique
ano E. Fürstová 1970 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Grégrová, Helena: Studentský slang: lingvistická studie.
ano K. Chlupáčová 1977 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Grišakovová, Alena: Překlad klišé v publicistických textech.
ano M. Formánková 1979 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Grutkeová, Lucie Problematika překladu odborného textu v oblasti ekologie
ano Pt93/444 Vízdalová, Ivana 1993 1993 diplomová práce knihovna translatologie
Gut, Jiří Jazyková komika anglického univerzitního románu v českých překladech (s přihlédnutím k produkci nakladatelství Odeon)
ano Pt2003/289 Josek, Jiří 2003 2003 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Guttenbergová, Jindra Komentovaný překlad: Anatomie strachu, vybrané kapitoly
ano Pt2013/0382 Králová, Jana 2013 bakalářská práce knihovna translatologie PTŠ
Guthová, Hana Překlad díla V. M. Šukšina do češtiny se zaměřením na problematiku fonetických a morfologických prostředů hovorového jazyka
ano Hrala, M. 1980 1980 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Gutvirthová, Jana Role tlumočníka v azylovém řízení s čínsky hovořícími migranty
ano Čeňková, Ivana 2008 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Hachová, Pavla Drobnější prózy Čingize Ajtmatova a český překlad povídky Džamila
ne Pt95/298 Hrala, Milan 1995 1995 bakalářská práce knihovna translatologie PTR
Hájek, Matouš Komentovaný překlad: Ahbe, Thomas. Ostalgie. Erfurt: LZT, 2005. Vybrané kapitoly.
ano Pt2013/0245 Žárská, Monika 2013 bakalářská práce knihovna translatologie PTN
Hajerová, Lenka Recepce německy psané literatury v 50. a 60. letech 20. století v časopisech Host do domu, Květen, Tvář a Orientace.
ano Vízdalová, Ivana 2000 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Hájková, Dagmar Gramatická kategorie vidu, vyjádření vidu ve španělštině
ano Pt 163/2001 Tichý, Oldřich 1972 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Hájková, Ivana: Rozbor překladu románu Dreigroschenroman Bertolta Brechta na základě jeho porovnání s originálem.
ano Pt 307/96 I. Vízdalová 1996 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Halanová, Eva Komentovaný překlad: Guía de recursos para ciudadanos extranjeros residentes en Roquetas de Mar[rukopis]
ano Králová, J. 2012 bakalářská práce knihovna translatologie PTŠ
Hamanovich, Maryna Komentovaný překlad: Pražská domovní znamení vyprávějí (Magdalena Wagnerová, Plot, Praha 2011.Výběr deseti kapitol)
ano Pt2013/0365 Oganesjanová, Danuše 2013 bakalářská práce knihovna translatologie PTR
Hamanová, Věra Jazykově upravený překlad jako typ zpracování literárního textu (na příkladech z románů Gustava Meyrinka Bílý dominikán a Anděl západního okna)
ano Pt97/175 Vízdalová, Ivana 1997 1997 bakalářská práce knihovna translatologie PTN
Hampejsová, Zdeňka: Derivace cizími sufixy v odborné terminologii.
ano Pt 162/2001 J. Březina 1975 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Handšuhová, Jana Specifika počítačem podporovaného překladu z němčiny do češtiny
ano Pt2013/0248 Svoboda, Tomáš 2013 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Haňkovská, Kateřina Francouzská poezie v českých překladech K. Čapka a v ruských překladech
ano Camutaliová, Irena 1984 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Hansová, Michaela: Terminologie krasobruslení.
ano O. Kolečková 1997 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Hanus, Bernard Trh cenných papírů, problematika české a francouzské terminologie + příloha / fr.-český terminologický slovník
ano Pt 449/93 Hanáková, Milada 1993 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Hanušová, Jana Překlady čes. a něm. odborného textu z oblasti hudební vědy
ano Beneš, E. 1973 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Hanušová, Milena Nulová spona v ruštině ve srovnání s češtinou
ano Bosák, C. 1977 1977 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Hanušová, Veronika Terminologie základů jezdeckého sportu
ano Pt 143/96 Oganesjanová, Danuše 1995 1995 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Hanza, Čestmír Francouzština a čeština z hlediska porovnávací stylistiky; Překlad z francouzštiny do češtiny
ano Pt 86/78 Fürstová, Eva 1977 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Hanzl, Jan Překlad právních předpisů evropských společenství v České republice a dalších nových členských státech EU (Project management a sociologie jednotlivých subjektů vstupujících do procesu překladu)
ano Pt2006/98 Abdallaová, Naděžda 2006 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Hartl, Luděk Srovnání interpunkčního systému v jazyce českém a španělském; Překlad (V. Volavka: Michelangelo)
ano Forbelský, Josef 1971 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Hartmann, Zdeněk Haškův "Švejk" v němčině
ano Veselá, Gabriela 2009 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Harvánková, Anna: K otázce reálií v překladu se společensko-vědní tematikou.
ano H. Kučerová 1985 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Hassanová, Zdenka: Přehled polygrafie.
ano Z. Valta 1971 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Havelková, Eva Simultánní a konsekutivní tlumočení
ano 1973 1973 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Havlíčková, Adéla Komentovaný překlad: Un cheval chez soi en 10 leçons. (Hélène de Sinety, Éditions Minerva, Genève 2000, 7-33)[rukopis]
ano Pt2015/0199 Belisová, Šárka 2014 bakalářská práce knihovna translatologie PTF
Havránková, Blanka Slovotvorná struktura franc. slovesa
ano 1981 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Havránková, Eva [Lidská situace - klíč k humanistické psychoanalýze]
ano Pt2001/141 Vařecha, Vladimír 1974 1974 diplomová práce knihovna translatologie
Havránková, Eva: Lingvistická studie: infinitiv jako prostředek komplexní kondenzace (na materiálech o oboru psychologie.
ano V. Vařecha 1974 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Havránková-Vítová, M. Lexikální a syntaktická struktura francouzského ekonomického textu z hlediska překladu do češtiny
ano Hanáková, Milada 1985 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Havrdová Fathi, Mai Překlad a recepce francouzského šansonu
ano Šotolová, Jovanka 2011 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Heineová, Lubica: Bakteriologické pojmy. Kondenzační porstředky ve španělštině
ano D. Serrano 1971 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Heinová, Marta: Televize a společnost.
ano Z. Valta 1970 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Helekal, Daniel Současné překlady detektivní a thrillerové literatury. Situace na trhu, aktuální trendy a kvalita překladů
ano Pt2004/342 Kalivodová, Eva 2004 2004 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Hellebrandová, Elena: Abstrakce ve výtvarném umění.
ano J. Forbelský 1972 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Henčlová, Noriko: Lékařský slang: (anglicko-český a český glosář.
ano Z. Jettmarová 1997 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Herák, Jakub Komentovaný překlad: El imperio ultramarino español
ano Pt1153/2012 Králová, Jana 2012 bakalářská práce PTS
Hergottová, Ludmila [Duševní výchova novorozenců a kojenců]
ano Pt2001/145 Vařecha, Vladimír 1975 1975 diplomová práce knihovna translatologie
Heřmanová, Jana Srovnání dvou současných českých překladů novely „Kreutzerova sonáta“ L.N. Tolstého
ano Zadražil, L. 1985 1985 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Heřt, Vlastimil Novela Tolstého Hadži Murat
ano Zadražil, L. 1986 1986 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Hessová, Lucie: Kritika překladu: kritický rozbor překladu povídek Lea Perutze Noc pod Kamenným mostem.
ano I. Vízdalová 1996 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Hirschlová, Jana: Země Latinské Ameriky.
ano G. Slouková 1968 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Hladíková, Martina Zamjatinův román „My“ a hlavní problémy jeho překladu
ano Hrala, Milan 1991 1991 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Hlaváčková, Ivana Prostředky k vyjádření modality ve francouzštině v porovnání s češtinou
ano Pt81/43 1980 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Hlaváčková, Olga Překlady románu Klause Manna „Mefisto“
ne Pt86/177 Veselý, Jiří, germanista 1986 1986 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Hlaváčková, Zdeňka Předložky nevlastní a předložkové vazby
ano 1974 1974 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Hlavička, Jan: Handbuch der Butterei
ano 1975 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Hlobilová, Kateřina Henri Michaux v českých překladech. Analýza čtyř překladů díla Un certain Plume.
ano Pt2006/205 Šotolová, Jovanka 2006 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Hlobilová, Milada Překlad z oboru ekonomiky
ano 1968 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Hnyk, Štěpán Jiří Fränkl: Hořící nebesa/The Burning Skies - autopřeklad či dvě textové verze?
ano Kalivodová, Eva 2011 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Hnyk, Tomáš Komentovaný překlad: What Is It Like to Be a Bat?/Nagel, Thomas
ano Pt1152/2012 Špirk, Jaroslav 2012 bakalářská práce PTA
Hodoušková, Markéta Překlad filmového scénáře s odkazem na technický scénář filmu „Příliš hlučná samota“
ano Pt98/68 Belisová, Šárka 1997 1997 bakalářská práce knihovna translatologie PTF
Hoffmann, Miloš: Překlad do slovenštiny z oboru jazykovědy: Pierre Burney: Les Langues internationales
ano M. Sládková 1974 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Hoffmannová, Alena: Rozvoj slovní zásoby tzv. lexikálně sémantického pole ženy v zaměstnání a povolání (v němčině i v češtině
ano neuveden 1982 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Hofmanová, Irena: Srovnávací překlad a terminologie: současné diagnostické možnosti u ischemické choroby srdeční.
ano D. Lieblová 1974 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Hofmanová, Regina Problematika překladu vlastních jmen, názvů a jiných reálií v průvodcích po ČSSR do angličtiny
ano Pt87/93 Jettmarová, Zuzana 1987 1987 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Hochová, Alena Syntaktický paralelismus mezi českým převodem a francouzským originálem při simultánním tlumočení z francouzštiny do češtiny
ano 1968 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Hojná, Kateřina Český překlad románu Émila Ajara „L'angoisse du roi Salomon“
ano Pt99/9 Belisová, Šárka 1998 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Hokůvková, Jana Způsoby překladu českých prefigovaných sloves do angličtiny.
ano neuveden 1978 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Holá, Lída Z překladů Gogolova Mirhorodu. První české překlady Tarase Bulby
ano Zadražil, L. 1985 1985 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Holainová, Anna: Bulharské lidové pohádky v českém překladu.
ano Z. Kufnerová 1983 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Holasová, Kateřina Amatérský překlad titulků k francouzským filmům
ano Šotolová, Jovanka 2011 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Holbojová, Ivana Konotace v procesu tlumočení
ano 1979 1979 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Holečková, Veronika Překladatelské problémy v díle J. M. Simmela a recepce v českém kulturním prostředí.
ano Veselý, Jiří 2003 bakalářská práce knihovna translatologie PTN
Holkupová, Jiřina Role komunitního tlumočníka z hlediska očekávání účastníků tlumočnické komunikační situace
ano Rejšková, Jana 2010 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Holubcová, Zuzana: Vliv klasifikace na přesnost.
ano E. Fürstová 1971 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Hora, Jiří: Maticové schéma pro programování operací s maticemi na počítačích firmy ICT (překlad a komentář.
ano neuveden 1967 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Horáčková, Mária Jazyková problematika prekladov z češtiny do slovenčiny (na základě publicistických textov)
ano doc. O. Schulzová, Csc. 1979 1979 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Horáková, Lucie Překladatelská recepce díla E. Jandla
ano Veselý, J. diplomová práce knihovna translatologie PTN
Hornáková, Alena Konkurencia predložiek von, durch a mit pri označování povodu, prostriedkov a nástroja v nemeckom pásme dejovom a stavovom. Obojstranný preklad
ano Pt 83/42 1982 1982 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Horská, Barbora Tlumočení ve Španělsku (od teorie k didaktice, od didaktiky k praxi)
ano Valverde, Šárka 2005 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Horská, Hana Překlad z oboru vinařství: Louis Levadoux: La vigne et sa culture
ne E. Fürstová 1973 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Hořánková, Jindra Překald populárního technického textu z francouzštiny do češtiny; Stylistická charakteristika textu
ano Pt77/210 1976 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Hořejší, Jana Determinologizační procesy v ruském jazyce
ano Pt77/207 1976 1976 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Hostová, L'udmila Audio popis filmů pro zrakově postižené
ano Čeňková, Ivana 2008 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Hotmarová, Blanka: Znaková řeč.
ano Z. Libichová 1994 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Houra, Aleš Komentovaný překlad: Whose Freedom? The Battle Over America's Most Important Idea
ano Josek, Jiří 2010 bakalářská práce knihovna translatologie PTA
Houšková, Marie Literární styl a jeho překlad
ano Pt 85/87 Dr. Irena Camutaliová 1987 1987 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Houštecká, Eva: Otázky synonymie a polysémie při překládání z angličtiny do češtiny.
ano Pt 213/80 neuveden 1980 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Hovorková, Aneta Komentovaný český překlad esejistického díla: Anna Politkovskaja. Putinskaja Rossija (Biblioteka Al'debaran: http: lib.aldebaran.ru)[rukopis]
ano Pt2015/0202 Rubáš, Stanislav 2014 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Hrabětová, Daniela Otto Pick jako zprostředkovatel české a německé kultury
ano Veselá, Gabriela 2005 2005 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Hrabíková, Markéta Rozbor Hořejšího překladu 1. dílu Haškových Osudů dobrého vojáka Švejka
ano Pt92/290 Veselý, Jindřich 1992 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Hradecká, Emma Tlumočení z listu - dvojí převod
ano Abdallaová, Naděžda 2008 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Hradecká, Emma Tlumočení z listu - mluvenost versus psanost
ano Abdallaová, Naděžda 2010 rigorózní práce knihovna translatologie PTA
Hradilák, Daniel Krylovova bajka jako překladatelský problém
ano Pt 175/86 Dr. Irena Camutaliová 1986 1986 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Hradilová, Helena Komentovaný překlad vybraných kapitol z knihy Documentary Film: A very Short Introduction, Patricia Aufderheide, New York 2007
ano Pt 178/14 Mraček, David 2014 bakalářská práce knihovna translatologie PTA
Hrdá, Věra Východiska a současný stav teorie tlumočení
ano Pt 295/95 Leksa, J. 1995 bakalářská práce knihovna translatologie PTN
Hrdinková, Monika Prózy Konstantina Paustovského v překladech Zdeňky Psůtkové
ano Hrala, Milan 2002 2002 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Hrdličková, Iva: Překlady Emanuela Tilsche.
ano Pt 286/88 J. Emmerová 1988 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Hrdličková, Jana Komentovaný překlad: Čokoládová dieta - konečně štíhlá bez odříkání
ano Pt 1024/2012 Žárská, Monika 2012 bakalářská práce PTN
Hrdličková, Lenka Specifika společensko-politické terminologie v ruštině a češtině a problémy při překladu (lingvistická studie)
ano Pt 224/80 doc. Dr. J. Vlček, Csc. 1980 1980 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Hrdonková, Jana: Positivismus a gründerství. Překlad z oboru dějin umění
ano Pt 157/2001 J. Březina 1974 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Hrmová, Eva Petrohradské povídky N. V. Gogola a jejich česká podoba v 19. století
ano Pt 54/85 Zadražil, Ladislav 1984 1984 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Hrnčálová, Marcela Francouzský a český slovosled a komunikativní členění textu originálu a překladu
ano Pt99/18 Sládková, Miroslava 1998 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Hroch, Pavel Problematika překladu filozofického eseje /Vl. Solovjov, Čtenija v Bogocělovecěstve/
ano Pt 441/93 Zadražil, Ladislav 1993 1993 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Hromečková, Dana K vybraným lingvistickým problémům tlumočení
ano 1975 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Hron, Jiří Komentovaný překlad vybraných kapitol z knihy The Life and Death of Anne Boleyn…
ano Pt 177/14 Mraček, David 2014 bakalářská práce knihovna translatologie PTA
Hrušková, Anna: Sémantické a pragmatické aspekty britských reklamních titulků.
ano Pt 277/92 Z. Jettmarová 1992 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Hrušková, Eva Problémy překladů komedií Oscara Wilda zhodnocení vybraných překladů J. Z. Nováka
ano Pt80/212 Masnerová, Eva 1980 1980 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Hrušovská, Petra Komentovaný překlad: Histoire du chien
ano Belisová, Šárka 2010 bakalářská práce knihovna translatologie PTF
Hrušovská, Petra Literární tvorba antilských frankofonních autorů v českých překladech
ano Pt2013/0312 Šotolová, Jovanka 2013 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Hrušovská, Petra Sémiotika tlumočnického zápisu [rukopis]
ano Pt2014/0216 Nekvapil, Jiří 2014 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Hrůzová, Anna Tzv. nadvětné souvislosti. Překlad z oboru historie. [Prehistoric Britain]
ano Pt2001/156 Hamák, Bohumil 1975 1975 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Hřebcová, Zuzana Čtení filmového a literárního díla
ano Pt 2012/0375 Kalivodová, Eva 2012 bakalářská práce PTA
Hřebíčková, Janina: Rozbor a zhodnocení překladu Hemingwayova románu Mít a nemít.
ano Pt 46/95 E. Masnerová 1985 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Hříbal, Jan De l'essence emotive
ano 1967 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Hřibová, Katrin Komentovaný překlad: Introduction (s. 1-14) in The Kennedy tapes
ano 2014/0313 Kalivodová, Eva 2014 bakalářská práce knihovna translatologie PTA
Hubáčová, Tereza Konkurence různých prostředků k vyjadřování modality v němčině
ano Pt 77/201 Buchner, Alexandr 1976 1976 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Hubálek, Jan Německé verbální předpony ab a an - a jejich české ekvivalenty
ano Pt 85/67 Březina, Josef 1984 1984 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Hubálková, Jana Komentovaný překlad z oboru hudby.
ano Vařecha, Vladimír 1969 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Hubená, Jaroslava Slovotvorné a překladatelské postupy v odborné terminologii (se zřetelem k terminologii textilní)
ano 1979 dizertační práce knihovna translatologie PTŠ
Hubená, Jaroslava Utváření textilní terminologie na Kubě
ano Pt78/92 Dubský, Josef 1977 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Huml, Zdeněk Komentovaný překlad: A history of seduction
ano Josek, Jiří 2011 bakalářská práce knihovna translatologie PTA
Huml, Zdeněk Vulgarismy v překladu literárního textu z francouzštiny do češtiny[rukopis]
ano Pt2015/0196 Šotolová, Jovanka 2014 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Humlíčková, Helena Francouzské substantivum a jeho větná platnost z překladatelského hlediska (Se zvláštním zaměřením na větněčlenské transpozice mezi f. a č.
ano Pt83/30 Dubský, Josef 1982 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Hünigenová, Margaret: Jaderná krize NATO.
ano Pt 120/2001 neuveden 1967 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Hustopecká, Marie Neodborné složky v odborném stylu; Překlad z oboru dopravy (silnice, tunely)
ano Pt 119/2001 Fürstová, Eva 1973 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Huterová, Arana Překlad francouzského textu do češtiny
ano Fürstová, Eva 1973 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Hýrková, Martina Ztráty při konsekutivním tlumočení do mateřštiny
ano Pt 126/96 Leksa, J. 1995 1995 bakalářská práce knihovna translatologie PTN
Chačaturov, Robert Pragmatické aspekty tlumočení
ano Csiriková, Marie 2007 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Chačaturovová, Marie Problémy zachování stylové roviny v konsekutivním tlumočení
ne Man, Oldřich 1978 1978 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Charvátová, Jitka Interpersonální dynamika v dabingu televizního seriálu: Dominance, verbální a neverbální jednání postav
ano Jettmarová, Zuzana 2009 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Chaseová, Věra: Překlad reklamy jako reprodukce textu: jazykový a kulturní transfer.
ano Z. Jettmarová 1995 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Chejnová, Alena České překlady z díla Langstona Hughese a problematika překladu černošské angličtiny v jeho próze a dramatech.
ano Kalivodová, Eva 2004 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Chikhaoui, Miroslava: Výskyt sloves mnohovýznamových s terminologickým zabarvením v odborném textu.
ano E. Fürstová-Kvapilová 1968 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Chládková, Sabina Komentovaný překlad: Gehirn und Verhalten. Unser Kopf arbeitet anders, als wir denken. (H. Haken; M. Haken-Krell, Stuttgart: DVA, 1997)
ano Pt2013/0305 Kloudová, Věra 2013 bakalářská práce knihovna translatologie PTN
Chlumská, Miroslava Recenze překladu románu M. Thoreze „Fils du peuple“
ano 1975 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Chmelařová, Eliška Odborný překlad a organizovaná činnost překladatelů ve 2. polovině 20. století
ano Pt2014/0217 Svoboda, Tomáš 2014 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Chocová, Jitka Biografické romány Stefana Zweiga v překladech: Překladatelské metody a strategie
ano Vízdalová, Ivana 2001 2001 bakalářská práce knihovna translatologie PTN
Chorvátová, Janka Kategoría čísla slovenských a francúzskych substantív
ano Velíšková, Olga 1970 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Chrdlová, Alena [John Rublowsky Life and Death of the Sun]
ano Pt2001/74 Hromasová, Alena 1973 1973 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Chromá, Marta Informační obsah v procesu tlumočení
ano Dr. Marie Formánková, Csc. 1981 1981 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Chrostek, Jan Kritika českého překladu Stendhalova románu Armance
ano Veselý, Jindřich 2000 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Chudybová, Jitka Překlad rusko-český, slovník, komentář
ano 1968 1968 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Chvátal, Vladimír Jazykovyje sredstva jumora v proizveděnii I. Ilfa i J. Petrova „Dvenadcať stuljev“ i problematika perevoda
ne Hrala, Milan 1985 1985 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Chvátal, Vladimír: Jazykovyje sredstva jumora v proizvedeniji I. Ilfa i Je. Petrova Dvenadcat stulev i problematika perevoda (2. verze.
ano M. Hrala 1984 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Chvátalová, Jarmila Prezentace ruských reálií v nových překladech děl V.I. Lenina
ano PhDr. M. Hrdlička 1985 1985 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Chvojková, Kristýna Komentovaný překlad: Native American Systems of Knowledge
ano Pt1151/2012 Jettmarová, Zuzana 2012 bakalářská práce PTA
Chvostová, Martina: Problémy francouzské a české reklamy v kontrastivním pohledu.
ano J. Veselý 1995 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Indrová, Lenka Ekonomie a redundance z hlediska tlumočníka
ano Pt80/218 1980 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Jacková, Václava Kritická analýza díla Pierra Daninose „Un certain Monsieur Blot“
ano Pt77/211 1976 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Jaganknechtová Humor a satira v překladech
ne Zadražil, L. 1988 1988 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Jagmurová, Zita Úloha morfologických prostředků času při převodu sémantiky vidovosti z češtiny do francouzštiny
ano Pt2001/22 Sládková, Miroslava 2000 2000 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Janatová, Alice Zachování významového invariantu v překladech anglického muzikálu Evita pro různá média
ano Josek, Jiří 2003 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Janatová, Eva: Paul B. Sack Pénurie des cadres.
ano J. Dubský 1974 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Jančová, Marta Ustálená slovní spojení v oboustranných překladech (N-Č). Oboustranný překlad z oboru medicíny
ano Pt 77/200 1976 1976 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Janda, Jiří K některým otázkám překladu poezie
ne Pt79/81 1979 1979 diplomová práce knihovna translatologie
Janderová, Drahoslava Překlad z oboru malířství: René Huyghe: Síla obrazu
ano 1968 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Janderová, Ivana: Anglické termíny a odborné frazeologismy v nichž je užito metaforicky pojmenování živočichů. Překlad z oboru loďařství.
ano V. Vařecha 1976 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Jandová, Olga K problémům překladu ruských lidových pohádek /na materiálu z díla A. Tolstého/
ano Hrala, Milan 1984 1984 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Jandová, Pavla Komentovaný překlad: Socialismus a Internacionála
ano Josek, Jiří 2010 bakalářská práce knihovna translatologie PTA
Jandová, Pavla Barbara Moser-Mercer a její přínos pro vývoj teorie tlumočení (teoretická studie)[rukopis]
ano Pt2015/0201 Čeňková, Ivana 2014 diplomová práce knihovna translatologie PT
Jandovský Jaroslav Komentovaný překlad z oboru sinologie.
ano neuveden 1970 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Janeček, Jaromír Divadlo francouzské Afriky
ano E. Fürstová 1970 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Janíčková, Alena Německé „man“ - Sätze. Překlad: tunely
ano 1974 1974 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Janischová, Alena Studie - Termín (na základě překladu z oblasti medicíny.
ano Papoušková 1973 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Jankovičová, Milada Problém překladu frazeologických spojení v Čechovových povídkách
ano Pt 106/2001 1972 1972 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Janošková, Martina J. Giraudoux: Suzanne et le Pacifique (Příspěvek ke zhodnocení překl. odkazu Jaroslava Zaorálka)
ano Belisová, Šárka 2003 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Janošťáková, Jana K otázce vymezení německých složených slov (substantiv) a frekventovaných prvních a druhých částí substantivních složenin z oblasti terminologie zahraniční politiky NDR a SRN
ano Pt 148/2001 Leiblová, D. 1991 1991 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Janotová, Kamila Překlady: č. - f., f. - č. Alexandr Ort Zahraniční politika gaullistické Francie.
ano Pt 149/2001 1974 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Janouškovcová, Radka Literární stylizace mluvenosti jako problém překladu (francouzština a čeština)[rukopis]
ano Pt2015/0215 Šotolová, Jovanka 2015 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Janoušová, Jitka Hodnocení výstupů simultánního tlumočení a konsekutivního tlumočení s notací při stejném výchozím textu
ano Leksa, Jiří 2002 2002 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Janovcová, Irena Terminologie klasického tance ve francouzštině a češtině
ano Pt92/292 Hanáková, Milada 1992 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Jánský, Dušan Simultánní tlumočení s listem se zaměřením na subjektivitu a list jako hlavní proměnné
ano Pt2004/261 Rejšková, Jana 2006 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Jansová, Lenka Vyjadřování mezipropozičních vztahů v překladu
ano Sládková, Miroslava 2003 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Jansová, Markéta Intertextualita v originále a překladu: Poezie a deníky Sylvie Plathové
ano Kalivodová, Eva 2004 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Janyška, Petr Porovnání překladatelských postupů ve třech různých překladech „Swannovy lásky“ Marcela Prousta
ano 1977 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Jarolím, Viktor: Tlumočení s pilotáží.
ano J. Rejšková 1999 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Jarošová, Soňa Komentovaný překlad: Vybrané obrazy z muzea Pabla Picassa v Paříži
ano Belisová, Šárka 2011 bakalářská práce knihovna translatologie PTF
Jarošová, Soňa Překlad francouzské sociologické literatury do češtiny (kulturní a jazykové aspekty)
ano Pt2013/0386 Šotolová, Jovanka 2013 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Jasenovská, Šárka Písně Vladimíra Vysockého
ano Dr. Irena Camutaliová 1985 1985 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Javůrková, Lenka Komentovaný překlad: Orthodoxie und Katholizismus in Jugoslawien 1945-1991. Wiesbaden 2004. Vybraná kapitola: Historische Einführung (s. 39-54).
ano Pt2013/0381 Kloudová, Věra 2013 bakalářská práce knihovna translatologie PTN
Jebáčková, Jana Slovosled a komunikativní členění textu originálu a překladu
ano Sládková, Miroslava 2001 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Ječmenová, Alena Rasputinova novela „Peníze pro Marii“ a její překlady do češtiny
ano 1982 1982 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Jelínková, Hana Porovnání ruského a českého souvětí
ano 1976 1976 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Jelínková, Hana: Základy obecné teorie deprivace.
ano A. Hromasová 1969 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Jelínková, Miluška Rozbor dvou překladů Remarkova románu Im Westen nichts Neues
ano Pt78/212 1978 1978 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Jelínková, Zuzana: Komentovaný překlad: (komentář zaměřený na motivaci termínů.
ano J. Chmelová 1974 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Jermářová, Blanka Oboustranný překlad N-Č, Č-N. Společenská podmíněnost odborných termínů
ano Pt 79/70 1979 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Jeřábková, Markéta Kritika překladu divadelní hry Jeana Giraudouxe „Trojská válka nebude“
ano Veselý, Jindřich 2002 bakalářská práce knihovna translatologie PTF
Jestřábová, Radka Kritika překladu románu Die Liebhaberinnen Elfriede Jelinekové ve zpracování překladatelky Jitky Jílkové
ano Pt 2012/0614 Veselá, Gabriela 2012 diplomová práce PTN
Jettmarová, Zuzana Kontexty (v) překladu
ne Králová, Jana 2009 dizertační práce knihovna translatologie
Jevsejeva, Taťjana Kulturní dimenze originálu a její převod při konsekutivním tlumočení do mateřského jazyka
ano Čeňková, Ivana 2008 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Ježková, Simona Problematika překladu dramatického textu / na základě srovnání originálu a překladu dramatu Ramóna Maríi del Valle-Inclána „Los Cuernos de Don Friolera“
ano Pt85/153 Kullová, Jana 1985 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Ježková, Zdeňka Porovnání ruského překladu Carrollovy „Alenky v kraji divů a za zrcadlem“ s posledním překladem českým
ano Pt83/114 Ilek, Bohuslav 1983 1983 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Jílovcová, Ivana Komentovaný překlad z oblasti hudby. [Francis Routh Contemporary Music - An Introduction 1. kapitola The Problem Stated]
ano Pt2001/129 Bareš, Karel 1971 1971 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Jindrová, Libuše: Oboustranný překlad z oboru dějin hradů a zámků: vyjadřování konstrukcí se slovesem „být, existovat“ v porovnávacím česko-německém plánu: lingvistická studie.
ano J. Baloun 1980 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Jinická František Hrubín jako překladatel poezie
ne Dr. Irena Camutaliová 1987 1987 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Jirásková, Anna Komentovaný překlad: Die Wikinger (vybrané kapitoly z časopisu GEO Epoche)
ano Pt2013/0379 Kloudová, Věra 2013 bakalářská práce knihovna translatologie PTN
Jirásková, Zuzana Komentovaný překlad z oblasti sociální psychologie.
ano neuveden 1972 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Jirkovská, Markéta Komentovaný překlad: Décoder le langage du corps (Isabelle Duvernois, Larousse, Paris 2013, str. 10-45)[rukopis]
ano Pt2015/0211 Belisová, Šárka 2015 bakalářská práce knihovna translatologie PTF
Jiroušková, Judita Způsoby a ptostředky navazování kontaktu ve španělštině
ano Pt94/184 Králová, Jana 1994 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Joachimová, Lenka Vliv osobnosti řečníka na výkon tlumočníka
ano Čeňková, Ivana 1999 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Johnová, Renata Román Jane Austenové Pýcha a předsudek problémy při překladu charakteristických prvků jejího stylu do češtiny
ne Pt79/84 1979 1979 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Jonáková, Garbiela Glosář terminologie Evropské unie; Politika životního prostředí
ano Serrano, Dely 1994 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Jonášová, Anna: Problémy překladu reálií Karibské oblasti v díle Aleja Carpentiera: román Svěcení jara.
ano M. Uličný 1995 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Jungmannová, Kateřina Rozbor a kritika překladů odborné terminologie v rámci krásné literatury
ano Veselý, J. 2002 2002 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Jungmannová, Marie Cervantesovy příkladné novely v čes. překladech
ano Pt81/2 1981 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Jungvirtová, Jana Překlad institucionym v oblasti zdravotnictví mezi češtinou a angličtinou
ano Abdallaová, Naděžda 2005 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Jurenka, Jakub Vybrané syntaktické jevy v překladech z němčiny do češtiny realizovaných pomocí nástrojů CAT[rukopis]
ano 2014 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Juřenová, Pavlína: Terminologie rezolucí Valného shromáždění OSN a problematika překladu zkoumaných textů.
ano H. Kučerová 1990 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Kadečková - Lesinská, M. Rod německých substantiv cizího původu v konfrontaci s češtinou. Oboustranný překlad
ano 1977 1977 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Kadeřávek, Martin: Zpracování informací při simultánním tlumočení - teorie relevance.
ano J. Rejšková 1998 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Kadlecová, Milada Bretaň/Brittany
ano Pt1146/2012 Belisová, Šárka 2012 bakalářská práce PTF
Kadová, Alžběta Kritický přehled neurolingvistického výzkumu v obasti tlumočení v Itálii v kontextu dalšího vývoje
ano Pt0004/2013 Čeňková, Ivana 2012 rigorózní práce PTA
Kadová, Alžběta Počátky neurolingvistického výzkumu v oblasti tlumočení v Itálii (SSLMIT) a další vývojové tendence (teoretická studie)
ano Čeňková, Ivana 2011 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Kafková, Helena: Jazyk moderního amerického dramatu (teoreticko-překladatelská studie.
ano H. Kučerová 1984 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Kafková, Naďa Překlad do angličtiny z oboru náboženství.
ano neuveden 1969 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Kaiserová, Renata Rozbor překladu románu H. Kanta
ano 1981 1981 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Kaiserová, Sylva: Anglicko-český terminologický glosář z oblasti legislativy ochrany životního prostředí.
ano J. Nemejovský 1996 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Kálalová, Olga Porovnání českých překladů Cervantesovy povídky Rinconete y Cortadillo
ano 1977 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Kalandra, Jan Čtyřhlasý zpěv moderního člověka (České překlady Song of Myself od Walta Whitmana)
ano Kalivodová, Eva 2007 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Kalendová, Magdaléna Překlad (fyzika, metalurgie) s komentářem
ano 1968 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Kalendovská, Olga Bulgakovův Mistr a Markéta v českém překladu
ano Hrala, Milan 1984 1984 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Kalimonová, Jana Beckettovo Čekání na Godota
ano Belisová, Šárka 1995 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Kamenická, Renata Explicitace a styl překladatele
ano Pt2007/36; Pt2007/44 Králová, Jana 2007 2007 disertační práce knihovna translatologie PTA
Kandertová, Andrea Atrhur Schnitzler a překlady jeho díla do češtiny
ano Veselý, J. 1998 1998 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Kandová, Dagmar Novinářský styl
ano Pt 39/81 Baloun, Jaroslav 1980 1980 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Kapavíková, Stanislava Božena Němcová: Babička; Günther Jarosch Die Grossmuter - rozbor německého překladu
ano Pt81/42 Veselý, Jiří, germanista 1980 1980 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Kaplanová, Anna České dějiny (překlad)
ano Bartošková, Suzanne 1972 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Karásková, Kateřina Výběr jazykových prostředků v překladu do cizího jazyka
ano Králová, Jana 2001 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Karbysheva, Svetlana Komentovaný překlad: Proč je v noci tma? Příběh paradoxu temného nebe
ano Pt 2014/0327 2014 bakalářská práce knihovna translatologie PTR
Kargalceva, Natalija Bulgakovův román Mistr a Markétka a jeho české překlady
ne Pt2007/28 Hrala, Milan 2007 2007 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Karlíková, Marie Terminologická studie; Překlad odborného textu z francouzštiny do češtiny
ano 1980 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Kaslová, Zuzana Překlad neliterárních textů: role překldatele v médiích
ano Pt2005/155 Králová, Jana 2005 2005 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Kasová, Lenka: Hellerův román Hlava XXII v českém překladu (Problém dialogů a charakterizace hlavních postav v překladu.
ano Pt 56/85 E. Masnerová 1984 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Kašparová, Lada: Schillerovi Loupežníci: porovnání překladu Jiřího Staacha s překladem Otokara Fischera.
ano Pt 304/95 J. Veselý 1995 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Kaššovicová, Zuzana Slovotvorné prostředky německého odborného stylu
ano Pt 17/83 Baloun, Jaroslav 1982 1982 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Katašová, Dita Komunitní tlumočení pro státní správu ve styku s cizinci
ne Čeňková, Ivana 2008 diplomová práce knihovna translatologie
Kavínová, Martina Převod (ne)zdvořilosti při tlumočení[rukopis]
ano Pt2015/0188 Jettmarová, Zuzana 2014 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Kazda, Lubor Některé aspekty stylizace hovorové ruštiny v současném sovětském dramatě
ano Pt 240/78 PhDr. K. Koževníková 1978 1978 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Kazdová, Irena Dva satirické romány Ilia a Petrova pod rukou překladatele
ano Pt 41/81 Hrala, M. 1980 1980 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Kebortová, Blanka Motivace termínů
ano Man, Oldřich 1974 1974 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Keclíková, Andrea Explicitnost a explicitace v překladu
ano Pt2013/0253 Sládková, Miroslava 2013 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Kedyková, Věslava Překlad z oboru radioaktivity
ano 1969 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Kejvalová, Ivana: Problematika překladu z angličtiny do češtiny při dabingu a titulkování.
ne J. Nemejovský 1992 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Kepartová, Eva Kritický pohled na francouzsky psané teorie tlumočení
ano Čeňková, Ivana 2003 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Kidles, Roman Substantivizovaný infinitiv v současné němčině
ano Leksa, J. 1974 1974 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Kidlesová, Hana Začlenění substantivních termínů do populárně vědeckého textu a problémy jejich překladu; Překlad
ano Fürstová, Eva 1970 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Kinská, Jana Germinie Lacerteuxová v českých překladech
Ano Belisová, Šárka 2009 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Kizáková, Hana: Terminologie neziskového sektoru: nástin problematiky a anglicko-český tématický glosář.
ano Pt 134/96 R. Volejník 1995 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Klabal, Ondřej Peter Newmark a jeho přínos translatologii
ano Pt2015/0186 Jettmarová, Zuzana 2014 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Klapsiová, Radka: Česko-anglický terminologický glosář z oblasti astronomie.
ano Pt 183/97 J. Nemejovský 1997 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Klásková, Danuše Syntaktická synonymita a její využití v překladu (na základě srovnání překladů)
ano Dr. Mucala 1979 1979 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Klenor, Milan Hodnocení výslovnostních chyb při tlumočení z češtiny do němčiny rozdílnými posluchači
ano Pt 226/78 Palková, Zdena 1978 1978 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Klepetková, Zdenka Výrazové prostředky technické češtiny z technické francouzštiny; Oboustranný překlad z oboru motorismu
ano Fürstová, Eva 1972 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Klíčník, Milan: Jazyk anglické hudební kritiky a problematika jeho překladu mezi češtinou a angličtinou.
ano H. Kučerová 1986 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Klikar, Luboš: Rozbor překladu frazeologismů anglického publicistického stylu do češtiny.
ano neuveden 1984 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Kliková, Dominika Recenze překladu románu „Souboj“
ano 1974 1974 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Kliková, Gabriela Termín jako překladová jednotka
ano 1975 1975 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Kliková, Lucie: Péče o zesnulé: srovnání kulturních zvyklostí amerického a českého prostředí specifické překladové problémy.
ano N. Abdallaová 1995 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Klimentová, Eva: William Blake v českých překladech.
ano E. Masnerová 1984 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Klimešová, Alena: Komentovaný překlad z oboru výtvarného umění.
ano neuveden 1971 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Klimešová, Šárka Překlad úseku dosud nepřeloženého díla současného pokrokového spisovatele s komentářem: Robert Merle: „Madrapour“
ano 1979 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Klímová, Veronika Český překlad próz Kurta Tucholského
ano 1982 1982 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Klindera, Richard: Hlavní oblasti motivace anglických terminologických pojmenování v oboru stavitelství. (studie o stylistice odborného odbor. pojmenování.
ano neuveden 1982 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Kločurková, Dana Zákonitosti přenášení významu pro vznik termínu
ano 1975 1975 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Kloučková, Jana: Solženicynův Jeden den Ivana Děnisoviče v českém překladu.
ano M. Hrala 1998 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Kloučková, Karolína Román Franze Werfela "Barbara oder die Frömmigkeit" v českých překladech
ano Veselá, Gabriela 2009 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Kmínková, Eva Lexikální rozbor politického referátu z hlediska neologizace (na základě psaného a mluveného hispanoamerického materiálu)
ano 1978 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Knapová, Nela Komentovaný překlad: Les médecines différentes (Éditions du Dauphin, Paris 1983, 11–41)
ano Pt2013/0308 Belisová, Šárka 2013 bakalářská práce knihovna translatologie PTF
Knopová, Věra Překlad terminologie československých institucí do ruštiny
ano Dr. V. Huňáček 1979 1979 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Knotová, Petra English-Spanish Code-switching in Southern New Mexico
ano Pt97/367 Králová, J. - Kullová, J. 1997 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ-A
Kobík, Josef: Komentovaný překlad z oblasti kinematografie.
ano neuveden 1971 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Kobyláková, Květa Oboustranný překlad esejistických textů
ano 1979 1979 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Kocábová, Marta: Komentovaný překlad z oblasti medicíny.
ano neuveden 1971 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Kociánová, Jiřina Využití lexikální transformace v překladu
ano Veselý, Jiří 1978 1978 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Kociánová, Jitka: Některé problémy při překladu charakteristických rysů stylu Thomase Wolfa (na románu Look Homeward, Angel.
ano E. Masnerová 1988 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Kodalík, Karel Lexikalische Besonderheiten des schweizerischen Deutsch
ano 1983 1983 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Kodýdková, Jaroslava Rozbor překladu literárního díla - Ingeborg Bachmann Das dreizigste Jahr, přeložil Josef Čapek. Ingeborg Bachmann Drei Wege zum See. Der Gott von Manhattan, přeložila Jana Pecharová
ano Pt78/98 1977 1977 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Kodym, Jakub Zkušenosti se simultánním tlumočením do jazyka B. Tlumočení v evropských institucích
ano Pt2007/2 Čeňková, Ivana 2006 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Kodytková, Eva Studie gramaticko-stylistická o fr. polovětných vazbách; Překlad společenskovědního textu do č.
ano Pt 78/78 1977 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Kofroňová, Zuzana Komentovaný překlad: Guide de manoeuvre
ano Belisová, Šárka 2011 bakalářská práce knihovna translatologie PTF
Kohoutová, Dana: Frazeologismy a jejich uplatnění v odborném projevu (na materiálech z oblasti literární teorie.
ano neuveden 1973 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Kohoutová, Jaroslava Některé specifické rysy překladu ruských odborných textů do češtiny / Překlad filozofického textu z ruštiny do češtiny
ano Man, Oldřich 1977 1977 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Kolář, Štěpán Adverbial means of textual cohesion in written and spoken english
ano 1979 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Kolářová, Daniela: Kontrastivní pohled na anglické, české a ruské reklamní texty z hlediska jazykového převodu a kulturního přenosu.
ano Z. Jettmarová 1995 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Kolářová, Jitka Ludvík Kundera jako překladatel německé literatury
ano Veselá, Gabriela 2005 2005 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Kolářová, Kateřina Román Jane Austenové Pride and Prejudice ve třech českých překladech
ano Pt2007/27 Kühnová, Šárka 2007 2007 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Kolářová, Marie Překlad francouzských slovesných opisů vyjadřujících povahu děje do češtiny
ano Pt 75/78 Dubský, Josef 1977 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Kolbabová, Irena Překlad ruských přísloví do češtiny
ano Man, Oldřich 1977 1977 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Koldrtová, Iva Překladatelská problematika frazeologické složky promluvy
ano Pt 213/78 Dubský, Josef 1978 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Kolesníková, Věra Problém vyjádření významu barev v překladech Máchova Máje do ruštiny
ano Pt 235/78 Ilek, B. 1978 1978 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Kolínová, Kateřina Analýza reklamy z hlediska zachování komunikačních cílů v překladu
ano Pt 97/356 Kolečková, Olga 1997 1997 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Komarovová, R. Román „Popraviště“ Č. Ajtmatova v českém překladu D. Šlamrové
ne 1992 1992 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Komzáková, Anna Vliv obtížnosti textu na jazyk tlumočnické práce
ano Čeňková, Ivana 2004 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Koňárková, Ivana: Odraz společenské reality posledních let ve vlivu angličtiny na jazyk denního tisku: srovnávací sociolingvistický rozbor.
ano N. Abdallová 1996 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Konečná, Ivana Případy mnohonásobných antonym v ruštině
ano Pt 46/81 Dr. M. Formánková 1980 1980 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Konrádová, Alena: Komentovaný překlad z oboru psychologie.
ano Hamák, Bohumil 1971 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Konšalová, Petra Explicitnost a explicitace v překladu.
ano Pt2004/348 Uhle, Dorothea 2006 2006 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Konvalinková, Barbora Básník a překladatel Alfons Breska
ano Veselá, Gabriela 2008 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Kopáček, Pavel Analýza českých a anglických mluvených projevů (určených k simultánnímu tlumočení)
ano Rejšková, Jana 2000 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Kopáčková, Dagmar Tvoření slov v současné francouzštině
ano Pt 217/80 Dubský, Josef 1980 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Korolusová, Jiřina Výskyt anglických slov v soušasném německém textu
ano Pt 15/83 Baloun, Jaroslav 1982 1982 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Kořánková, Jitka Překlad Španělského deníku M. Kolcova do češtiny
ano Hrala, Milan 1984 1984 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Kořínková, Kateřina Národní, literární, životní a jazyková specifika originálu v překladech vybraných novel N.S. Leskova
ano Zadražil, L. 1986 1986 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Koskanová, Aneta Remote interpreting aneb simultanní tlumočení na dálku
ano Čeňková, Ivana 2009 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Kosová, Lenka Německo-český glosář odborné terminologie z oblasti pneumologie
ano Pt 127/96 Leksa, J. 1995 1995 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Kostelecká, Olga Hodnocení překladu frazeologismů (na materiálu Těndrjakovových povídek
ano PhDr. M. Hrdlička 1976 1976 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Kostelníková, Dita Ester Komentovaný překlad: Soudní dvůr Evropských společenství
ano Belisová, Šárka 2011 bakalářská práce knihovna translatologie PTF
Košáková, Ludmila Problematika dialogu v uměleckém díle
ano Ilek, B. 1974 1974 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Košař, Jáchym Překlady románu Karla Maye „Winnetou“ do češtiny
ano Pt 314/96 Vizdalová, Ivana 1996 1996 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Košková, Drahomíra Některá přísloví a pořekadla v ruštině a jejich ekvivalenty v češtině
ano 1974 1974 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Košová, Michaela: Nezákladní podoby větné výstavby v anglickém dialogu a jejich české protějšky.
ano Pt 13/83 neuveden 1982 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Kotašová, Dita Komunitní tlumočení pro státní správu ve styku s cizinci
ano Čeňková, Ivana 2008 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Kotíková, Eva Překlad francouzsko-technického textu a srovnávací frekvenční analýza lexika
ano Pt77/195 1976 1976 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Kotnauerová Veronika Výpovědní modalita jako pragmatická složka adekvátnosti překladu (způsobová slovesa)
ano Kolečková, Olga 1998 1998 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Kotrčová, Hana K některým problémům překladu výrazně stylizovaného románu Émila Ajara „La vie devant soi“
ano Pt 275/92 Belisová, Šárka 1992 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Kouba, Pavel Kantova „Kritik der reinen Vernunft“
ano Baloun, Jaroslav 1979 1979 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Koubínová, Vladimíra Román Fakírova dobrodružství Vs. Ivanova v českém překladu
ano Camutaliová, Irena 1985 1985 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Koubová, Anna Komentovaný překlad: Das Wort und seine Strahlung. Über Poesie und ihre Übersetzung. Berlin 1976. S. 6-27.
ano Pt2013/0251 Kloudová, Věra 2013 bakalářská práce knihovna translatologie PTN
Koubová, Jaromíra Hans Watzlik. Problematika překladu
ano Pt 306/96 Veselý, J. 1996 1996 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Koubová, Soňa Moskva Petušky V. Jerofejeva v českých překladech
ano Hrala, Milan 1999 1999 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Koudelková, Romana Recepce německy psané literatury v letech druhé světové války v časopise Čteme zprávy o nových knihách
ano Svoboda, Tomáš 2003 2003 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Koudelková, Věra Typy združených pojmenování v terminologii
ano Tučný, Pavel 1974 1974 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Koukalová, Lenka Ke slovosledu přívlastkových konstrukcí z hlediska překladu
ano Adamec, P. 1977 1977 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Koukolová, Karolína Komentovaný překlad: Comment parler des lieux ou l´on n´a paps été?
ano Pt 2014/0316 Šotolová, Jovanka 2014 bakalářská práce knihovna translatologie PTF
Kousalová, Karolína Franz Pöchhacker - přední rakouský translatolog
ano Pt2013/0311 Čeňková, Ivana 2013 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Koutná, Helena: Problémy překladu textů z oblasti výpočetní techniky.
ano Volejník 1992 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Koutná, Jana Syntaktické paralely a řešení vyžadovaná jejich nedostatkem při překladu mezi angličtinou a češtinou
ano Pt78/103 Hálková, J. 1977 1977 diplomová práce knihovna translatologie
Koutná, Jana: Konkurence infinitivu a gerundu v angličtině (na materiálech z oboru mezinárodních vztahů.
ano Hálková, J. 1976 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Koutná, Renata Srovnání dvou překladů díla Heinricha Manna "Profesor Neřád"
ano Veselý, Jiří 2003 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Kováčová, Dagmar Neologismy, jejich užití a překlad
ano Pt 232/78 doc. PhDr. J. Vlček, Csc. 1978 1978 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Kováčová, Kateřina Varianty španělštiny v překladu neliterárních textů (na materiálu španělsko-českých právních textů)
ano Králová, Jana 2003 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Kováčová, Kateřina Varianty španělštiny v překladu neliterárních textů (na materiálu španělsko-českých právních textů)
ano Pt2004/264 Králová, Jana 2006 rigorózní práce knihovna translatologie PTŠ
Kovaříková, Helena: Román D. H. Lawrence Synové a milenci v českém překladu.
ano Pt 57/85 E. Masnerová 1984 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Kovaříková, Šárka Problematika překladu čs. reálií do španělštiny
ano Dubský, Josef 1984 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Kovaříková, Vlastimila: Komentovaný překlad z oblasti sociologie.
ano neuveden 1970 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Kovářová, Jana Jazykové varianty v překladu. Jazyk NSR a NDR v publicistických žánrech
ano Vizdalová, Ivana 1999 1999 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Kozák, Petr Explicitnost a explicitace v překladech popularizujících textů
ano Králová, Jana 2004 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Kozáková, Marja Oboustranný překlad 8. kapitoly z knihy dr. Petera von Blanckenburga
ano Varta, Zdeněk 1970 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Kozáková, Milena Nejnovější neologismy v němčině a jejich české ekvivalenty. Překlad z oboru sociologie
ano Baloun, Jaroslav 1985 1985 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Koziel, Břetislav České překlady próz Andreje Platonova
ano Pt 278/92 Hrala, Milan 1992 1992 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Koželuhová, Alena: Problematika překladu křesťanské literatury z angličtiny.
ano Pt 286/92 J. Nemejovský 1992 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Kožnarová, Eva: Komentovaný překlad z oblasti psychologie. Člověk a jeho volný čas
ano Bareš, Karel 1970 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Kráglová, Lucie Tři české překlady Lorcovy Krvavé svatby
ano Uličný, Miloslav 2002 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Krajčovičová, Milina Od Jamese Aldridge k Allenu Ginsbergovi (Překlady z angloamerické literatury v SNKLHU, později Odeonu.
ne Josek, Jiří 2005 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Kramarzová, Kateřina: Anglicko-český terminologický glosář z oblasti ekologie se zaměřením na změny klimatu.
ano Pt 294/95 J. Nemejovský 1995 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Krásná, Věra Zhodnocení českého překladu Zolova románu „La faute de l'abbé Mouret“
ano Pt 31/83 Dubský, Josef 1982 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Kratochvílová, Eva Český vid v konfrontaci s němčinou. Překlad z oboru genetiky
ano Březina, Josef 1975 1975 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Kratochvílová, Ivana Sémiotické aspekty při překladu próz Ernsta Jüngera
ano Vízdalová, Ivana 2000 2000 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Kratochvílová, Ludmila Překlad z oboru sociologie
ano Velíšková, O. 1972 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Kratochvílová, Olga: Komentovaný překlad z oboru psychologie.
ano Harrer, J. 1971 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Kratochvílová, Veronika: Úzus jako problém překladatelský.
ano Pt 435/93 J. Josek 1993 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Kratochvílová-Pícková, Hana Rozbor českých překladů Goethova románu Utrpení mladého Werthera
ano Pt81/154 Veselý, Jan, překladatelství 1980 1980 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Krausová, Štěpánka: Aspekty překladu triviální literatury pro ženy z hlediska její podstaty.
ano J. Veselý 1998 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Krč, Jiří Oboustranný komentovaný překlad (motory)
ano Holbík, Jaroslav 1968 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Krčmářová, Irena: Pasívum a jeho funkční využití v češtině a angličtině.
ano Rejtharová, V. 1972 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Krebs, Petr Prostředky k vyjádření modality ve francouzštině a v češtině (se zaměřením na fr. Konjunktiv a jeho české ekvivalenty)
ano Pt 87/87 Sládková, Miroslava 1987 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Kreisslová, Monika Překladatelská problematika v díle J.N. Nestroye
ano Pt 288/92 Veselý, J. 1992 1992 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Krejčová, Hana Tvoření terminologie v oblasti vodních sportů
ne 1985 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Kremplová, Jitka Válečná próza Heinricha Bölla v českých překladech
ne Veselý, J. 1991 1991 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Kreuzová, Michaela Komentovaný překlad: Kul'turnost', gigiena i gender: sovetizacija "materinstva" v Rossii v 1920-1930-je gody (Julija Gradskova, Moskva 2007, s. 242-258)[rukopis]
ano Oganesjanová, D. 2014 bakalářská práce knihovna translatologie PTR
Kreuzová, Šárka Poloha textu na ose mluvenost-psanost při simultánním tlumočení do jazyka A, resp. do jazyka B
ano Rejšková, Jana 2009 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Krchová, Andrea Komentovaný překlad: Norwegens Schulentwicklung nach 1945 (NORDEUROPAforum, Heft 1, 2003)[rukopis]
ano Pt2015/0203 Kloudová, Věra 2014 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Krizová, Anna Kulturní dimenze originálu. Její převedení při konsekutivním tlumočení do mateřštiny a do aktivního cizího jazyka, se zaměřením na převod reálií každodenního života. Teoreticko-empirická studie
ano Sládková, Miroslava 2008 bakalářská práce knihovna translatologie PTF
Krob, Jindřich Překladatelská interpretace a její realizace v překladu románu Hermana Hesse Das Glasperlenspiel
ano Vízdalová, Ivana 2002 2002 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Kronychvá, Markéta K syntaxi běžně mluvených projevů
ano PhDr. M. Hrdlička 1979 1979 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Kropáčová, Hana Charakteristika ruské hudební terminologie
ano Man, Oldřich 1968 1968 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Krpal, Zdeněk Typologická charakteristika ruštiny v porovnání s francouzštinou
ano Hrdlička, M. 1972 1972 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Krpalová, Eva: Odborná terminologie železničního strojírenství.
ano Vařecha, Vladimír 1974 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Krššáková, Elena L'Enfant arriéré - překlad z knihy
ano 1968 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Krtilová, Helena Charakter přísloví, jejich struktura, funkce a užití. Překlad Č-N z oboru architektury
ano Baloun, Jaroslav 1978 1978 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Krupauerová, Olga: Robert Burns v českých překladech.
ano Pt 58/85 E. Masnerová 1984 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Krupička, Miroslav Španělština v čes. zemích v 16. a 17. st.
ano Pt 162/86 Kullová, Jana 1986 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Krupičková, Lucie Podíl a specifika redakční práce při překladu publicistických textů
ano Vízdalová, Ivana 2000 2000 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Krupičková, Marta: Překlady povídek Breta Harta. Hodnocení charakteristických rysů stylu v českých překladech.
ano Pt 456/93 E. Masnerová 1993 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Krupičková, Zdeňka Překladatelská problematika španělského gerundia
ano Kullová, Jana 1985 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Krušinová, Olga Protějšky českého instrumentálu v němčině, Překlad z fotografie
ano Shaki, Renée 1974 1974 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Krylová, Ivana K otázce kategorie pádu /ruský bezpředložkový instrumentál/
ano Hrdlička, M. 1972 1972 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Křenová, Alena Lingvistický přístup k překladu
ano Pt 237/78 doc. PhDr. J. Popela 1978 1978 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Křivánková, Eva Slovníkové a překladové ekvivalenty česky předložek ve francouzštině
ano Pt 41/85 Svobodová, Jitka 1984 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Křivohlavá, Kateřina Překlad biblického výkladu na základě domácí normy
ano Pt2007/26 Belisová, Šárka 2006 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Křížková, Magdaléna Prostředky emfáze v populárně-vědeckém stylu srovnání angličtiny s češtinou (oboustranný překlad AČ, ČA odborného textu)
ano Pt78/223 1978 1978 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Křížová, Alice Terminologie operačního systému Microsoft Windows /se zaměřením na Windows 95/
ano Pt 302/96 Oganesjanová, Danuše 1996 1996 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Křížová, Kristýna Komentovaný překlad: Medien und Kommunikation in der Frühen Neuzeit
ano Žárská, Monika 2011 bakalářská práce knihovna translatologie PTN
Křížová, Martina: Výrazy a projevy emocí v angličtině a češtině a problematika jejich překladu.
ano Pt 171/86 B. Hamák 1986 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Kubáčková, Jana Generalizace a specifikace lexikálního významu v soudobém uměleckém překladu
ano Jettmarová, Zuzana 2008 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Kubálková, Jitka Oboustranný komentovaný překlad
ano Forbelský, Josef 1971 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Kubátová, Jarmila Skládání slov a jejich typy v terminologii
ano Hrdlička, M. 1972 1972 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Kubátová, Maryna Československé reálie v anglickém překladu textů informativního a propagačního charakteru /zaměřeno na československé školství/
ano Pt86/182 Jettmarová, Zuzana 1986 1986 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Kubešová, Eva Román Vladimíra Nabokova Lužinova obrana v českém překladu Ludmily Duškové
ano Hrala, Milan 2000 2000 bakalářská práce knihovna translatologie PTR
Kubíčková, Kateřina Porovnání dvou českých překladů pohádky „Mistr Blecha“ od E.T.A. Hoffmanna
ano Pt 163/86 Veselý, J. 1986 1986 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Kubová, Marcela Komentovaný překlad: Martha Pulido
ano Pt 2014/0319 Králová, Jana 2014 bakalářská práce knihovna translatologie PTŠ
Kubovcová, Marcela: Kontrastivní popis frazeologických spojení v česko - německé relaci: frazeologismy obsahující části lidského těla.
ano Pt 305/95 O. Kolečková 1995 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Kučerová, Hana Funkce slovesa v elektrotechnické terminologii
ano Pt 118/23 Vlček, M. 1982 1982 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Kučerová, Jana, východoevropská studia Podmínka projektivity zobecněná pro struktury s koordinací
ne S94/592 Sgall, Petr 1994 1994 diplomová práce knihovna translatologie
Kučerová, Kristýna Otázky interference v procesu simultánního tlumočení (na materiálu rusko-českém)
ano PhDr. Ivana PhDr. Ivana Čeňková, Csc. 1991 1991 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Kudlová, Anna Překlad z oblasti architektury
ano Forbelský, Josef 1969 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Kuchařová, Blanka Komentovaný překlad: Владимир Путин ( Roj Medvedev, Moskva 2007, str. 9 – 27)
ano Pt2013/0247 Oganesjanová, Danuše 2013 bakalářská práce knihovna translatologie PTR
Kuklová, Kateřina Překladatelské problémy v díle Gustava Meyrinka, zejména v jeho autobiografických povídkách
ano Veselá, Gabriela 2004 2004 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Kuklová, Vanda Koheze a koherence v překladu (výstavba odstavce jako tematické a kompoziční jednotky neliterárního textu)
ano Králová, Jana 2004 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Kulhánková, Marie Tzv. logický subjekt v neosobních konstrukcích a jeho překladové ekvivalenty v češtině
ano Šprunk 1970 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Kultová, Petra Komentovaný překlad: Grimmsche Märchenfiguren und Archetypen in der Werbung
ano Pt 1022/2012 Svoboda, Tomáš 2012 bakalářská práce PTN
Kumstátová, Věra Tlumočení s pilotáží
ano Čeňková, Ivana 2000 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Kuncová, Romana Adaptace reklamy pro český trh. Adaptační procesy a úloha překladatele
ano Pt2007/43 Jettmarová, Zuzana 2007 2007 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Kunčová, Daniela Otázky překladu románu Gabriela Garcíi Márqueze „Sto roků samoty“
ano Pt 231/80 Dubský, Josef 1980 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Kuneš, Ilja Zhodnocení překladu Radovana Krátkého Franceova románu Ostrov tučňáků
ano Dubský, Josef 1982 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Kuntelová, Eva Překlad (medicína, psychologie člověka a živočichů)
ano Forbelský, Josef 1970 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Kupilíková, Martina Funkční verbální spojení v německo-české konfrontaci
ano Pt 304/96 Kolečková, Olga 1996 1996 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Kurillová, Milena Proces simultánního tlumočení a jeho vliv na tlumočníkův projev v mateřském jazyce /empirická studie na rusko-českém materiálu/
ano Čeňková, I. 1998 1998 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Kurinová, Helena Současný stav teorie překladu v německé jazykové oblasti s důrazem na teorii „Skopos“
ano Pt96/147 Vízdalová, Ivana 1996 1996 bakalářská práce knihovna translatologie PTN
Kutilová, Diana Komentovaný překlad autobiografické prózy: Leonid Borodin: Bez vybora
ano Oganesjanová, Danuše 2010 bakalářská práce knihovna translatologie PTR
Kutilová, Klára Překlady ze španělskoamerických literatur do češtiny
ano Pt 458/93 Forbelský, Josef 1993 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Kužela, Zdeněk Vyjadřování modality ve francouzštině
ano 1975 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Kynčlová, Marie Různé typy syntaktických transformací v překladu / Rozbor publicistického textu z hlediska syntaktických transformací
ano Pt 45/81 PhDr. B. Ilek DrSc. 1980 1980 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Kyndrová, Dana Problém překladové jednotky
ano Pt 95/79 Chmelová, Jitka 1979 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Kyselá, Martina Specifičnost překladu společenskovědních textů z oboru filozofie
ano Vízdalová, Ivana 2002 2002 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Kysrová, Alexandra Rozbor ekonomických termínů a jejich překladové ekvivalenty; K některým otázkám překladu do češtiny soudobé francouzské marxistické ekonomické teorie
ano Pt 190/97 Hanáková, Milada 1976 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Lamperová, Lucie Převod expresivity v simultánním tlumočení z angličtiny do češtiny
ano Rejšková, Jana 2002 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Lancíková, Stanislava Projev spontánní a projev psaný (redigovaný) z hlediska simultánního tlumočení
ano Pt 122/81 Dubský, Josef 1981 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Lancová, Dana Německo-český glosář terminologie bytového vlastictví
ano Pt 158/96 Kolečková, Olga 1996 1996 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Landová, Ivana: Román Chaima Potoka My name is Asher Lev a jeho překlad do češtiny: (překladatelská interpretace a její konfrontace s jinou interpretací téhož díla na základě jeho vydaného českého překladu.
ano E. Věšínová 1998 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Lánová-Tlaskalová, L. Lexikální zvláštnosti franc. argotu
ano Pt 125/81 Dubský, Josef 1981 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Lánská - Novosadová, Věra Překlad časopiseckých titulků - z časopisu Sputnik z r. 1975 a 1978
ano Pt 47/81 doc. Dr. M. Polanský 1980 1980 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Lapáček, Antonín Internacionalismy, zejména faux amis a jejich překlad
ano 1981 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Lašťovková, Petra Překlady z ruštiny v SNKLHU (později SMKLU, Odeon) v letech 1953-1985 s rozborem díla Jak byl napsán Robinson
ano Hrala, Milan 2002 2002 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Laučíková, Anna Frekvencia syntaktických javov v ruskom a slovenskom odbornom štýle
ano Hrdlička, Milan 1972 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Lawless, Karla Rozbor českého, německého a anglického termínu v oblasti strojového překladu. Překlad: Strojový překlad
ano Beneš, E. 1972 1972 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Lazarovová, Dalila: Znalost kontextu v procesu tlumočení.
ano Pt 136/96 J. Rejšková 1995 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Ledererová, Gabriela Koheze a koherence v překladu smluv
ano Králová, Jana 2000 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Leffová, Linda Problematika překladatelské metody (na materiálu anglického překladu románu Camila Josého Cely: „La colmena“)
ano Kullová, Jana 1984 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Lehejčková, Sandra Schillerovi Loupežníci v překladu J. J. Kolára, O. Fischera a J. Stacha
ne Pt95/304 Veselá, Gabriela 2007 2007 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Leitlová, Věra Zvratné pasívní tvary (na základě překladu publicistického textu z ruštiny do češtiny)
ano Adamec, P. 1977 1977 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Lenártová, Dana Odborný styl, termín; Překlad do slovenštiny
ano Šabršula, J. 1975 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Letáková, Marie Rozbor německého publicistického stylu (na materiálu NDR)
ano Pt 45/83 1982 1982 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Lhotová, Kateřina Komentovaný překlad: Russkij Oksfor; Russkie učenyje v Prage in: Dom v izgnanii. Očerki o russkoj emigracii v Čechoslovakii 1918-1945.
ano Pt 2012/0894 Oganesjanová, Danuše 2012 bakalářská práce PTR
Likmernelová, Jaroslava Frazeologismy v uměleckém díle a porovnání jejich překladu
ne 1977 1977 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Lindauerová, Eva: Román R.L. Stevensona Ostrov pokladů v českém překladu.
ano Masnerová, E. 1981 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Lindnerová, Alena Komentovaný překlad „Le désordre dans l'art contemporain“
ano Jannakakis 1968 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Linková, Květuše Gramatické transpozice jako jeden ze základních prostředků techniky překladu; Překlad (Kryštof Kolumbus)
ano Forbelský, Josef 1972 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Lipinová, Olga Překlad francouzského technického textu a studie o tvoření francouzských technických termínů
ano Pt 216/80 Dubský, Josef 1979 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Liška, Luděk Komentovaný překlad: La littérature de l'émigration tcheque de 1948 a 1948 (BURDA, M. La littérature de l'émigration tcheque de 1948 a 1948. Bordeaux : Université M. de Montaigne, 1992)
ano Pt2013/0298 Šotolová, Jovanka 2013 bakalářská práce knihovna translatologie PTF
Lišková, Iva Složené spojky v souvětí podřadném
ano Golovinský, Boris 1974 1974 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Lišková, Romana Překlady Kleistových povídek do češtiny
ano Pt 72/85 Veselý, J. 1984 1984 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Lišková, Vlasta: Křesťanská teologická terminologie (se zaměřením na terminologii katolickou a přiloženým anglicko-českým glosářem.
ano Pt 176/94 N. Abdallaová 1994 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Lomičová, Magdalena Stylistická, literátní a překladatelská úskalí románu Jane Austenové Mansfield Park
ano Kühnová, Šárka 2008 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Loskotová, Martina Překlady Urzidilových povídek do češtiny - překladatelské problémy
ano Veselý, Jiří 2000 2000 DP knihovna translatologie PTN
Loučková, Jana Solženicynův Jeden den Ivana Děnisoviče v českém překladu
ne Hrala, Milan 1998 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Ludvíčková, Zuzana Problematika překladu španělských frazeologismů do češtiny
ano Forbelský, Josef 1991 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Luftmanová, Dana Syntaktická realizace řečového aktu žádosti z hlediska překladu
ano Pt 2001/19 Jettmarová, Zuzana 2000 2000 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Lukášková, Agáta Komentovaný překlad: A la table des seigneurs, des moines et des paysans du Moyen Age (E. Birlouez….)
ano Pt 180/14 Duběda, Tomáš 2014 bakalářská práce knihovna translatologie PTF
Lukášková, Blanka Erenburgův román „neobyčejná dobrodružství Julia Jurenita a jeho žáků“ a některé problémy jeho překladu
ano Hrala, Milan 1993 1993 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Lukešová, Pavla Kontrastivní analýza tropů a figur na příkladech reklamy
ano Vizdalová, Ivana 1999 1999 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Lukovská, Marcela Poezie Bulata Okudžavy v českých překladech
ano Camultaliová, Irena 1984 1984 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Lžička, Milan Transcendentalisté: české překlady a recepce díla R. W. Emersona
ano Pt2001/282 Kalivodová, Eva 2001 2001 bakalářská práce knihovna translatologie PTA
Máčel, Antonín Kritika překladu knihy J. Haška „Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války“ do němčiny se zřetelem k překladům do angličtiny a holandštiny
ano Lieblová, Dagmar 1976 1976 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Mádrová, Jitka Problematika historismů a archaismů…
ano Pt 160/86 Hrala, M. 1986 1986 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Mádrová, Marcela Některé příklady jazykové interference v ruském mluveném projevu
ano Man, Oldřich 1979 1979 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Mach, Milan: Terminologie extrémních sportů.
ano Pt 133/96 O. Kolečková 1995 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Mach, Tomáš Změny jazyka v oboru finančních služeb a bankovnictví v souvislosti s překlady odborných textů
ano Nemejovský, Jan 2003 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Mach, Tomáš Změny jazyka v oboru finančních služeb a bankovnictví v souvislosti s překlady odborných textů
ano Nemejovský, Jan 2004 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Macháčková, Leona: Prostředky odkazování v anglickékm textu.
ano Pt 135/96 E. Hajičová 1995 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Machačová, Jana Překlady z českých autorů do španělštiny (uskutečněné na Kubě)
ano Pt 26/83 Dubský, Josef 1982 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Macháčová, Marcela Gramatická a lexikální interference v mluveném projevu
ano Pt 236/78 Dr. L. Rudolfová, Csc. 1978 1978 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Machová, Pavla Překlady Básnického díla G. G. Lorky
ano Pt 168/86 Kullová, Jana 1986 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Machová, Veronika Shakespeare ve Francii a v Čechách
ano Pt2003/288 Josek, Jiří 2003 2003 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Machovec, Martin Překlady sovětské literatury ve Fromkově nakladatelství Odeon 1925-1940 /s rozborem Borkova překladu Katajevova románu „Vpřed!“/
ne 1985 1985 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Maisels, Sebastian Aguas Modely tlumočení v ČLR
ano Pt1145/2012 Čeňková, Ivana 2012 diplomová práce PTA
Majerčín, Jan Přístavková spojení v ruštině a způsoby jejich překladu do češtiny
ano PhDr. M. Mucala 1976 1976 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Majerechová Román Č. Ajtmanova Stanice bouřná…
ne Hrala, M. 1986 1986 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Majerová, Marie Překladatelská metoda a konvence současného žánru reklamy v České republice
ano Jettmarová, Zuzana 2000 bakalářská práce knihovna translatologie PTA
Majkráková, Božena Konfrontace překladatelských postupů jako podklad pro lingvistickou charakteristiku překladu
ano Pt 214/78 Dubský, Josef 1979 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Majšajdrová, Alena Jazyk anglické dětské literatury v překladatelském pohledu.
ano Pt 168/86 Emmerová, J. 1986 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Malá, Lucie Překlad frazémů v díle C. J. Cely
ano Králová, Jana 1998 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Malá, Miluše Oboustranný překlad z oboru ekonomiky zahraničního obchodu
ano Pt 69/79 Lauermann, Jaromír 1979 1979 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Malínská, Jaroslava Jazyková komprese v simultánním tlumočení
ano Pt 157/85 Mucala, Miloslav 1985 1985 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Malkovská, Alžběta KISS: strategie tlumočníka při simultánním tlumočení do mateřštiny a do aktivního cizího jazyka
ano Čeňková, Ivana 2009 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Malkovská, Alžběta Strategie tlumočníka při simultánním tlumočení do mateřštiny a do aktivního cizího jazyka
ano Pt2013/209 Čeňková, Ivana 2012 rigorózní práce PTF
Malota, Dušan Překlad z oboru psychologie
ano Fürstová, E. 1973 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Malý, Václav Pojetí všeobecnosti v jazyce; Překlad (člověk, práce, volný čas)
ano Slouková, G. 1971 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Mánková, Eva Simultánně tlumočený projev z češtiny do španělštiny a ruštiny
ano Pt 209/78 Slouková, G. 1978 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Manová, Yvona Problematika překladu jmen slovesných do češtiny
ano 1977 1977 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Marek, Jakub Komentovaný překlad: Queer literatura - rozporuplný vznik žánru
ano Pt 2011/0598 Abdallaová, Naděžda 2011 bakalářská práce knihovna translatologie PTA
Marek, Jakub Komentovaný překlad: Nightmares and Wonders
ano Pt 2012/0890 Kalivodová, Eva 2012 bakalářská práce PTA
Marek, Jan Překlad reálií v knižních průvodcích
ano Králová, Jana 1999 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Marešová, Hana K problému adekvátnosti při překladu odborného stylu
ano Hrdlička, M. 1975 1975 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Marešová, Julie Sémantické a pragmatické aspekty suprasegmentální složky sdělení v simultánním tlumočení
ano Čeňková, Ivana 2009 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Marešová, Soňa Dva překlady Kischova „Tržiště senzací“
ano Pt2007/39 Veselá, Gabriela 2007 2007 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Marková, Dagmar Gramatické otázky překladu mezi češtinou a angličtinou.
ano Bareš, K. 1976 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Marková, Libuše, translatologie Překlad anglických slovesných časů do češtiny.
ano PT 210/80 Bareš, Karel 1980 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Marková, Michala Dvě povídky J. M. G. Le Clézia v českém překladu
ano Belisová, Šárka 2000 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Marková, Renáta Využití frazeologismů v mluveném ruském projevu
ano Pt 230/78 Man, Oldřich 1978 1978 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Marksová, Romana Komentovaný překlad: Frida Kahlo, 1907 - 2007, vybrané kapitoly
ano Uličný, Miloslav 2011 bakalářská práce knihovna translatologie PTŠ
Markvartová, Jana Problematika obchodně právní terminologie pokus o sestavení terminologického glosáře obchodně právní terminologie na základě obchodního zákoníku České republiky
ano Pt93/436 Rejšková, Jana 1993 1993 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Marouš, Pavel Srovnávání pojmenování předmětů denního života na severu a jihu NDR
ano Pt 69/85 Randýsková, M. 1984 1984 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Marsová, Alice: Empirická studie tvorby a restriktivnosti kolokací v moderním jazyce techniky, vycházející z anglicko-českého glosáře z oboru klimatizace, a jejich kodifikace.
ano N. Abdallaová 1998 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Maršíková, Eva Camusův Cizinec v českých překladech
ano Belisová, Šárka 2008 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Martincová, Vladimíra Terminologická práce: základní terminologie přidružené stavební výroby
ano Pt 97/182 Kolečková, Olga 1997 1997 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Martincová, Vladimíra: Historická východiska a současná praxe konsekutivního tlumočení.
ano Pt 122/96 J. Leksa 1996 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Martinková, Anna Překladatelská problematika řeči autorské a řeči postav
ne Sládková, Miroslava 2003 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Martinková, Lenka Kritika českých překladů sbírky Stefana Zweiga „Sternstunden der Menschheit“
ano Veselá, Gabriela 2004 2004 DP knihovna translatologie PTN
Martinková, Marie Způsoby a prostředky navazování kontaktu v ruském jazyce. Problematika překladu
ano Pt 120/96 Tregubová, Jelena 1996 1996 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Martínková, Pavla Způsob tvoření termínů v oboru lékařství. Překlad z oboru lékařství
ano Pt 227/78 Baloun, Jaroslav 1978 1978 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Martínková, Věra Komentovaný překlad: Norvege (Isabelle Jeuge-Maynart…)
ano Pt 181/14 Belisová, Šárka 2014 bakalářská práce knihovna translatologie PTF
Martínková, Viktorie Užití pasíva; Překlad z oboru ekonomie
ano Dubský, Josef 1970 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Marvinová, Dagmar Otázky adekvátnosti překladu, gramatické kategorie čísla.
ano Pt 96/79 Bareš, Karel 1979 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Masadilová, Alena Německá vazba sein + infinitiv s zu. Oboustranný překlad
ano Pt78/94 Lieblová, D. 1977 1977 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Masáková, Květa Porovnání dvou českých překladů „Lovcových zápisků“ I. S. Turgeněva
ne Hrala, M. 1981 1981 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Masaříková, Jana Dva české překlady románu José Eustasia Rivery "La Vorágine"
ano Pt 2012/0377 Uličný, Miloslav 2012 diplomová práce PTŠ
Mašek, Jan Komentovaný překlad: Introductory: Language Defined (E.Sapir: Language: An Introductionto the Study of Speech, 1921)[rukopis]
ano Jettmarová, Z. 2012 bakalářská práce knihovna translatologie PTA
Mašková, Markéta Komentovaný překlad: Alla Pugačeva (Alexej Beljakov, Molodaja gvardija, Moskva 2009, str. 10-28)
ano Pt2013/0264 Oganesjanová, Danuše 2013 bakalářská práce knihovna translatologie PTR
Maťátková, Martina Lokalizace internetových stránek
ano Svoboda, Tomáš 2010 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Mateašáková, Monika Problematika prekladu operného libreta (na základe materiálu libreta opery Carmen)
ano Pt 437/93 Belisová, Šárka 1993 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Matějíčková, Irena Překlad úseku dosud nepřeloženého románu francouzského spisovatele Bernarda Clavela „Le silence des armes“ a komentáře překladu
ano Dubský, Josef 1977 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Matějka, Václav Komentovaný překlad: L'ABCdaire de la Seconde Guerre mondiale
ano Belisová, Šárka 2011 bakalářská práce knihovna translatologie PTF
Matějka, Václav Tlumočení po telefonu ve velké celosvětové firmě[rukopis]
ano Pt2015/0197 Čeňková, Ivana 2014 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Matějková, Alexandra Odborná frazeologická spojení v publicistice
ano Man, Oldřich 1972 1972 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Matějková, Olga Překladové transformace v německo-české konfrontaci
ano Pt 155/81 Baloun, Jaroslav 1981 1981 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Matějková, Vladimíra Georges Feydeau: Dáma od Maxima. Srovnávací analýza a kritika českých překladů
ano Belisová, Šárka 2010 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Matějovská, Jana Překlad s komentářem (překlad zákona systému „draw back“)
ano Holbík, Jaroslav 1968 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Matič, Ivana Porovnání románu B. Hrabala „Obsluhoval jsem anglického krále“ s jeho překladem do francouzštiny v provedení pí Mileny Braudové
ano Pt 300/96 Veselý, Jindřich 1996 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Matlová, Jana Porovnání atributu v anglickém odborném stylu a v obecné angličtině.
ano Pt 220/80 Bareš, Karel 1980 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Matocha, Čeněk Diferenciace postav v překladové seriálové produkci
ano Jettmarová, Zuzana 2010 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Matonoková, Eva: Román Valentina G. Rasputina Ži a pamätaj v slovenskom preklade.
ano Pt 440/93 M. Hrala 1993 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Matoušková, Věra Komentovaný překlad z oboru sociální psychologie mládeže.
ano Hromasová, Alena 1969 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Matoušková, Vladimíra Funkční výpovědní perspektiva ve francouzském a českém textu a problémy překladu
ano Pt 88/87 Sládková, Miroslava 1987 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Matoušová, Milada Román Andreje Platonova Kotlovan a jeho překlad do češtiny
ano Hrala, Milan 1997 1997 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Matrasová, Kateřina Vývoj notace u studentů tlumočnictví na ústavu translatologie
ano Pt 2012/0615 Čeňková, Ivana 2012 diplomová práce PTF
Matula, Václav Polysémie německých slov v pohledu překladatele
ano Pt 158/85 Baloun, Jaroslav 1985 1985 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Matulíková, Marie Rozbor překladu literárního díla Lion Feuchtwanger Die Geschwister Opermann překlad Josefa Kodíčka Oppermannovi překlad Valtera Feldsteina Oppermannové
ano Pt78/211 veselý, J. 1978 1978 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Matušková, Zdenka: Česko-anglický terminologický glosář z oblasti práva životního prostředí.
ano Pt 154/96 J. Nemejovský 1996 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Maxová, Eva Anglické časy perfektní a jejich české ekvivalenty.
ano Pt 66/85 Kučerová, Hana 1984 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Mayerová, Jana Komentovaný překlad: Einsenhower and the Cold War (Divine, Robert. Oxford University Press: New York, 1981)
ano Pt2013/0374 Šťastná, Zuzana 2013 bakalářská práce knihovna translatologie PTA
Mazancová, Zuzana Rétorické figury v překladu neliterárních textů
ano Pt 2012/0007 Králová, Jana 2012 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Mazurková, Jana: Oprávněnost substituce v překladech uměleckých a publicistických textů.
ano Bareš, Karel 1981 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Medvedíková, Klára Kulturně sémiotické aspekty a intertextualita v překladu. Heinrich Böll: Ženy v krajině s řekou
ano Vízdalová, Ivana 2002 2002 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Meislová, Elfriede Užívání členu v němčině a jeho případný reflex v češtině. Překlad z oboru lesnictví
ano 1975 1975 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Mejdová, Eva Komentovaný překlad z oblasti lingvistiky.
ano Pt 36/85 Rejtharová, Vlasta 1971 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Měkutová, Libuše Political Order
ano Vařecha, Vladimír 1991 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Melicharová, Lenka Rétorické figury v překladech současné venezuelské publicistiky
ano Králová, Jana 2009 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Melicharová, Lucie Daniel Keyes: Flowers for Algernon - české překlady a dramatizace
ano Pt2013/0384 Kalivodová, Eva 2013 bakalářská práce knihovna translatologie PTA
Mertlová, Zora Ruské lidové pohádky ze sborníku A. N. Afanasjeva, jejich literární podoba a překlad do češtiny
ano Pt 157/86 1984 1984 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Mervartová, Lucie Španělština v čes. zemích v 19. St.
ano Pt 109/83 Kullová, Jana 1986 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Mičeková, Margita Obojstranný preklad (práca z oboru medicíny a psychológie) Lingvistická štúdie o pasíve.
ano 1983 1983 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Michalíková, Adéla Komentovaný překlad: "Grace, Take a Law" - část 1. kapitoly (s. 5-19) in: R. Schlesinger, White House Ghosts. New York: Simon & Schuster Paperbacks 2008.
ano Pt2013/0378 Kalivodová, Eva 2013 bakalářská práce knihovna translatologie PTA
Michálková, Běla Josef Jungmann jako překladatel z němčiny
ano Veselá, Gabriela 2009 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Michálková, Naděžda Komentovaný překlad z oboru experimentální psychologie.
ano Fröhlich, František 1970 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Michňová, Iva Tlumočnická notace
ano Leksa, J. 1997 1997 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Mikošková, Ivana: Problematika překladu románu Thomase Hardyho „Far from the Madding Crowd“ do češtiny.
ano Pt 39/83 Masnerová, Eva 1982 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Míková, Emílie Srovnání originálu a překladu Mannových Buddenbrooků překlad Pavla Eisnera
ne Pt78/95 [1978] 1978 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Míková, Kateřina Prvky hovorové angličtiny jako prostředek sociální stratifikace a jejich převod při překládání filmů pro český dabing
ano Josek, Jiří 2005 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Miksová, Alena Překlad obchodních zákonů z ruštiny do češtiny
ano Oganesjanová, Danuše 2001 2001 bakalářská práce knihovna translatologie PTR
Minaříková, Sabina Zhodnocení Konůpkových překladů románů Antoine de Saint-Exupéryho
ano Pt 28/83 Dubský, Josef 1982 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Minářů, Marie Metaforické vyjadřování v oblasti botanické terminologie
ano Pt 50/83 1982 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Miřejovský, Petr Rozbor nadvětných souvislostí.
ano Kuncová, M. 1968 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Mistryukova, Ekaterina Komentovaný překlad: Irish Emigration as Banishment
ano Abdallaová, Naděžda 2010 bakalářská práce knihovna translatologie PTA
Mistryukova, Ekaterina Vývojové tendence v ruské teorii tlumočení na přelomu 20.a 21.století (teoretická studie)[rukopis]
ano Pt2015/0193 Čeňková, Ivana diplomová práce knihovna translatologie PTR
Miššíková, Martina Svět Harryho Pottera v překladu do češtiny a slovenštiny
ano Pt2006/206 Josek, Jiří 2006 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Mlčochová, Jitka Komentovaný překlad 2. kapitoly "Goddesses of War" z Celtic Goddesses
ano Pt 2014/0324 Mraček, David 2014 bakalářská práce knihovna translatologie PTA
Mojžíšová, Helena Typy termínov v sociologickom texte v porovnaní jazyka francúzskeho a slovenského; Preklad z oboru zemědělství
ano 1968 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Mohrová, Hana Historický román Waltera Scotta v anglo-americkém kontextu a v českých překladech
ano Kalivodová, Eva 2008 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Molchan, Maria Překladatelská problematika eliptické výpovědi s emocionálně hodnotícími výrazy
ano Csiriková, Marie 2008 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Moralesová, Dana Komparace Kunderova románu Žert a jeho překladu do španělštiny
ano Pt 183/94 Forbelský, Josef 1994 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Moravcová, Dagmar Vztah mezi rychlostí výchozího projevu a kvalitou výkonu simultánního tlumočníka
ano Pt 2012/0893 Čeňková, Ivana 2012 diplomová práce PTA
Moravcová, Jana Analýza překladů románu Franze Kafky Zámek
ne Veselý, J. 1996 1996 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Morávková, Jarmila Nepřímé pojmenování v češtině a ve francouzštině; Oboustranný překlad z oboru literární vědy
ano 1974 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Morozovová, Nina: Osobnosti české a slovenské teorie překladu: Jiří Levý jako zakladatel moderní české teorie překladu.
ano M. Hrdlička 1995 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Mraček, David Překlad operních titulků
ano Nemejovský, Jan 2007 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Mráčková, Daniela Slovotvorné prostředky anglického odborného stylu. Překlad z oboru medicíny.
ano Pt 101/78 Hamák, Bohumil 1977 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Mrázková, Alena Problematika překladu filmového scénáře pro dabing titulky /na materiálu filmu E. Braginského, E. Rjazanova „Ironie osudu“/
ano Tregubová, J. 1984 1984 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Mrázková, Danuše Kompozita v terminologii zemědělské ekonomiky. Překlad z oboru zemědělství
ano Pt 228/78 Baloun, Jaroslav 1978 1978 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Mrázková, Jana Lexikální zvláštnosti Šuškinových povídek a problematika jejich překladů do češtiny
ano Pt 201/85 Dr. Irena Camutaliová 1985 1985 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Mrskočová, Květoslava Slovesa jako termíny v systému terminologie lékařství
ano Man, Oldřich 1973 1973 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Můčková, Jana Překlady povídek Ferdinanda von Saara do češtiny; Moravská německy psaná literatura
ano Pt93/452 Veselý, Jiří, germanista 1993 1993 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Mudráková, Monika Styl a překlad Míťovy lásky I. A. Bunina
ano Pt 142/96 Hrala, Milan 1995 1995 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Müller, Ivo: Koheze a koherence simultánně tlumočených textů.
ano Pt 293/96 J. Rejšková 1996 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Müller, Ivo Koheze simultánně tlumočených textů
ano Rejšková, Jana 2008 rigorózní práce knihovna translatologie PTA
Müllerová, Eva Problematika překladu operního libreta na základě srovnání českých překladů francouzského libreta ke Gounodově opeře Faust a Markétka
ano Belisová, Šárka 2001 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Murasová, Irena Otázka ekvivalence v procesu konsekutivního tlumočení
ano Pt 321/96 Csiriková, Marie 1996 1996 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Mynářová, Zuzana Specifické rysy odborného překladu z angličtiny do češtiny.
ano Beneš, Karel 1976 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Nádassy, Natálie Eugene O'Neill: Měsíc pro smolaře - srovnávací studie dvou českých překladů
ano Josek, Jiří 2000 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Nádvorníková, Petra: Polopřímá řeč jako problém překladatelský: rozbor textu prózy Virginie Woolfové Between the Acts.
ano Pt 166/96 E. Věšínová 1996 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Najibová, Julia Překlad z oboru ekonomie
ano Krušina, Alois 1971 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Nakládalová, Lucie Komunitní tlumočení v azylových zařízeních České republiky
ano Čeňková, Ivana 2005 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Navrátil, Karel Komentovaný překlad z oboru sociologie.
ano Hromasová, Alena 1970 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Nejedlý, Martin Simultánní tlumočení s listem
ano Čeňková, Ivana 2004 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Nekula, Libor Hodnocení tlumočnického výkonu různými skupinami příjemců
ano Rejšková, Jana 2008 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Nekulová, Alžběta Problematika překladu triviální literatury na příkladu překladů J.M.Simmela do češtiny[rukopis]
ano Tvdrík, M. 2014 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Nekulová, Ivana Český dativ prostý a jeho překladové ekvivalenty ve francouzštině; Překlad z oboru kultury
ano 1968 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Němcová, Klára Specifika tlumočení z listu
ano Čeňková, Ivana 2004 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Němcová, Tereza Komentovaný překlad: Gasnier, Vincent: Jan vybírat víno, Singapur, DK- Dorling Kindersley, 2006, str. 8-70
ano Pt 2014/0312 Tobrmanová, Šárka 2014 bakalářská práce knihovna translatologie PTA
Němcová, Věra Komentovaný překlad z oboru architektury.
ano Fröhlich, František 1971 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Němečková, Renata Překlad konstrukcí se slovesem mít do ruštiny
ano Pt 233/78 Man, Oldřich 1978 1978 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Němotová, Milena Překlad a tlumočení /porovnání obou procesů/
ano Formánková, M. 1981 1981 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Nenutil, Libor Komentovaný překlad: La peur du loup
ano Pt 2012/0892 Šotolová, Jovanka 2012 bakalářská práce PTF
Neradová, Martina Salman Rushdie v britské literární tradici a v překladech P. Dominika
ano Josek, Jiří 2010 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Neubauerová, Lucie: Lexikální synonymie substantiv v česko - německé relaci z hlediska stylistického hodnocení slov.
ano Pt 296/95 O. Kolečková 1995 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Nešporová, Jitka Překladatel Ludvík Kundera
ano Gabriela Veselá 2014 dizertační práce knihovna translatologie PTN
Neubertová, Věra Problematika překladu uměleckovědných textů
ano Veselý, Jindřich 2000 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Neudertová, Miriam Poválečná generace překladatelů: malé a velké dějiny. Ilustrace problematiky na rozhovorech s překladateli
ano Pt2013/0309 Šotolová, Jovanka 2013 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Neumannová, Helena Výskyt idiomatických a frazeologických spojení v populárně vědeckém textu a jejich překlad; Překlad do češtiny
ano Fürstová, Eva 1971 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Neumannová, Jitka Slovotvorné typy sklářských odborných pojmenování a jejich komparace v češtině
ano Man, Oldřich 1974 1974 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Neumannová, Lucie Prostředky vyjadřování textové koheze ve společenskovědních textech
ano Pt92/287 Králová, Jana 1992 1992 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Neupaerová, Viera Rozbor a porovnanie slovenského a českého prekladu poviedky Christy Wolfovej „Der geteilte Himmel“
ano Pt 43/83 Veselý, Jindřich 1982 1982 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Neuschlová, Inna Společensko-politická terminologie v projevech M.S. Gorbačova a její překlad do češtiny
ano Pt 288/88 PhDr. M. Hrdlička 1988 1988 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Neužilová, Milada Překladové ekvivalenty anglického gerundu.
ano neuveden 1967 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Nevěřilová, Galina Neologismy v současném publicistickém stylu a jejich překladatelská problematika
ano Pt 223/80 doc. Dr. Josef Vlček, Csc. 1980 1980 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Ngenge, Stefka Sociologia a psychologie ve vnitropodnikovém řízení - překlad
ano Bartošková 1971 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Niče, Jakub Politická instrumentalizace překladu - Publikationsstelle Berlin-Dahlem
ano Veselá, Gabriela 2005 2005 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Nosková, Marie Překlad všeobecně-politických textů z francouzštiny do češtiny
ano Pt 215/80 Dubský, Josef 1980 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Nosková, Petra: Tenisová terminologie ve francouzštině a v češtině.
ano Pt 301/95 M. Sládková 1995 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Nováčková, Michala Komentovaný překlad: Blueprint of e Penguin
ano Jettmarová, Zuzana 2011 bakalářská práce knihovna translatologie PTA
Nováčková, Michala Překlad dialektů v hraných filmech a seriálech do češtiny[rukopis]
ano Pt2015/0208 Jettmarová, Zuzana 2015 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Novák, Jan Christian Morgenstern a jeho „Šibeniční písně“ v českém a anglickém překladu
ne Pt 453/93 Veselý, Jindřich 1993 1993 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Novák, Ondřej: Problémy překladu specifických prvků experimentální vypravěčské techniky v trilogii U.S.A. Johna Dos Passose.
ano Pt 177/94 N. Abdallaová 1994 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Nováková, Alena Problematika překladu dramatických textů: Vliv divadelního potenciálu dramatického textu na překlad na příkladu her J. N. Nestroye
ano Svoboda, Tomáš 2009 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Nováková, Andrea Ingeborg Bachmannová v české kultuře a literatuře
ano Pt2006/207 Veselá, Gabriela 2006 2006 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Nováková, I. Oboustranný překlad z oboru psychologie
ne 1974 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Nováková, I. Rozbor současného překladu románu E. Zoly „Břicho Paříže“
ne 1977 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Nováková, Klára Komentovaný překlad: Les droits de l'homme racontés aux enfants. Jean-Louis Ducamp. Les Ěditions Ouvrieres, Paris 1983, str. 11-61[rukopis]
ano Pt2015/0200 Belisová, Šárka 2014 bakalářská práce knihovna translatologie PTF
Nováková, Lenka Sociokulturní aspekty překladu filmových titulků
ano Pt 2012/0613 Šotolová, Jovanka 2012 diplomová práce PTF
Nováková, Ludmila Porovnání francouzského překladu „Robinsonky“ Marie Majerové s českým originálem s přihlédnutím k problému přeložitelnosti
ano Chmelová, Jitka 1977 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Nováková, Magdaléna Komentovaný překlad: Hladovky v letech 1980-81
ano Jettmarová, Zuzana 2011 bakalářská práce knihovna translatologie PTA
Nováková, Petra Komentovaný překlad: Roboter mit Entdeckerlust
ano Pt2013/0364 Svoboda, Tomáš 2013 bakalářská práce knihovna translatologie PTN
Nováková, Radka Komentovaný překlad: Die Zukunft des Lesens, Wie das Wissen in den Kopf kommt
ano Pt 2012/0612 Žárská, Monika 2012 bakalářská práce PTN
Nováková Radka Vývoj překladatelských metod na překladech novely Der Hochwald A. Stiftera[rukopis]
ano Pt 2015/0189 Svoboda, Tomáš 2014 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Nováková, Romana Historický vývoj ruské hudební terminologie
ano Tučný, Pavel 1974 1974 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Novotná, Blanka Limericky Edwarda Leara v čes. Překladu
ano Emmerová, Jarmila 1989 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Novotná, Eva Uplatnění absolventů oboru překladatelství a tlumočnictví v praxi[rukopis]
ano Čeňková, I. 2013 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Novotná, Hana Internacionalismy v polštině
ano Řeháček, L. 1982 1982 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Novotná, Jana Česko-ruská lexikální interference v ústním projevu
ano Vlček, J. 1981 1981 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Novotná, Jana Překlady Hany Žantovské
ano Emmerová, Jarmila 1989 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Novotná, Kamila Oslovení a norma v překladu
ano Králová, Jana 2003 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Novotná, Kamila Oslovení a norma v překladu
ano Pt2003/174 Králová, Jana 2006 rigorózní práce knihovna translatologie PTŠ
Novotná, Ludmila Přeložitelnost odborného termínu; Odborný překlad
ano Šabršula, Jan 1975 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Novotná, Lenka Pauzy v mluveném projevu
ano Pt 53/85 Formánková, M. 1984 1984 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Novotná, Magda Ustálená slovní spojení ve franc. a jejich význam pro stylistickou charakteristiku textu
ano Pt 124/81 Dubský, Josef 1981 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Novotná, Marcela Vyjadřování mezipropozičních vztahů v překladu bilaterálních mezinárodních smluv
ano Králová, Jana 2008 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Novotná, Markéta Komentovaný překlad: Počátky šlesvicko-holštýnského hnutí
ano Žárská, Monika 2011 bakalářská práce knihovna translatologie PTN
Novotný, Michal Kritika překladu Dürrenmattovy Justice
ano Veselý, J. 1999 1999 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Obdržálková, Vanda Odstavec jako kognitivní jednotka výstavby neliterárních textů
ano Pt2013/0217 Králová, Jana 2013 disertační práce knihovna translatologie PTŠ
Oleárníková, Jitka Ruské intensifikační konstrukce srovnávací a jejich překlad
ne Hrala, Milan 1977 1977 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Olexa, Vlado Esejistický štýl stylistické znaky literární eseje na základě vlastního oboustranného překladu
ne PT77/184 1976 1976 diplomová práce knihovna translatologie
Olivová, Markéta Román Heinricha Bölla Ansichten eines Clowns a jeho převod do češtiny od Vladimíra Kafky pod názvem Klaunovy názory [1. verze]
ano Pt2001/233 Veselý, Jiří 2000 2000 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Olivová, Markéta Překladatelské postupy užité při převodu reálií v literárním textu: Román Heinricha Bölla Ansichten eines Clowns a jeho český překlad od Vladimíra Kafky Klaunovy názory
ano Pt2001/200 Veselý, Jiří 2001 2001 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Ončáková, Věroslava Klišé v publicistickém texu
ano Ilek, B. 1980 1980 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Ondica, Slavomír Preklad jednočlenných viet z polštiny a ruštiny do slovenčiny
ano Řeháček, L. 1982 1982 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Ondrášová, Marie Německá párová spojení z hlediska ekvivalence v češtině jako překladatelský problém
ano Baloun, Jaroslav 1985 1985 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Ondrušková, Marie Arabská francouzsky psaná literatura v českých překladech
ano Šotolová, Jovanka 2009 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Opatrná, Daniela K otázce tzv. reflexivního rodu v současné ruštině
ano Brož, Ladislav 1978 1978 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Opolecká, Helena Postavení příslovečného určení místa a času ve španělštině z hlediska aktuálního členění větného
ano Dubský, Josef 1981 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Opravilová, Simona: Angličtina jako jednací jazyk Evropské unie.
ano Z. Libichová 1994 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Ortová, Dana Překlad z oboru jazykovědy.
ano Krušina, Alois 1971 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Otmarová, Jaroslava Možnosti tzv. slovníkových ekvivalentů při překladu / překlad publicistického textu z ruštiny do češtiny
ano Ilek, B. 1977 1977 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Ott, Libor: Aluze v tlumočení.
ano J. Rejšková 1999 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Oxnearová, Jaroslava Možnosti slovníkových ekvivalentů při překladu
ne 1977 1977 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Oyarce, vilma Odraz společenského vývoje v Chile ve slovní zásobě
ano Dubský, Josef 1980 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Pacanová, Renata Terminologická a neterminologická složka v odborném textu
ano Dubský, Josef 1982 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Paclíková, Lubomíra Funkční výpovědní perspektiva a problémy jejího vyjadřování v překládaných textech a tlumočených projevech
ano Sládková, Miroslava 1998 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Pádivá, Jindra Sociofonetická charakteristika vybraných veřejných projevů s ohledem na tlumočení (z francouzštiny do češtiny)
ano Dohalská, Marie 2000 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Padouchová, Eva Překlad z angličtiny z oboru kriminalistiky.
ano Hamák, Bohumil 1971 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Pachtová, Olga Jazyková komprese a rozdíly v jejím použití při překladu a tlumočení.
ano Bareš, Karel 1977 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Palentová, Alena Problematika uměleckého překladu na základě srovnání dvou překladů Evžena Oněgina do češtiny
ne Pt78/239 1978 1978 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Pánková, Lenka Translating Gender: vliv společenského rodu na překlad (experimentální analýza)
ano Kalivodová, Eva 2000 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Papáčková, Krista Konkurence německých kompozit a spojení adjektivum+substantivum v konfrontaci s češtinou. Oboustranný překlad (fotografie)
ano Lieblová, D. 1975 1975 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Papáčková, Šárka Rozbor Fischerova překladu díla W.Busche Max und Moritz / Vít a Véna
ano Veselý, Jiří 2002 2002 bakalářská práce knihovna translatologie PTN
Papežová, Helena: Způsob a míra vyjadřování expresivity v českých překladech současné americké prózy.
ano A. Vrbová 1996 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Papoušek, Vít Tlumočník jako mezikulturní mediátor v česko-čínském dialogu[rukopis]
ano Pt 2015/0190 Jettmarová, Zuzana 2014 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Papsuyevich, Jekaterina Komentovaný překlad: My govorim na raznych jazykach (V.A. Sucharev, Moskva 1998, s. 25-51)
ano Pt2013/0366 Oganesjanová, Danuše 2013 bakalářská práce knihovna translatologie PTR
Paříková, Vanessa L'argumentation dans les discours politiques comme reflet éventuel de la société
ano Svobodová, Jitka 1997 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Pastrnková, Petra Mistr krátké prózy Bulgakov v českém překladu zejména na materiálu novely Psí srdce
ano Hrala, Milan 1999 1999 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Patočková, M. Překlad z oboru architektury. Komentář
ne Valta, Zdeněk 1971 1971 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Paton, Tereza Komentovaný překlad dokumentárně­historického textu: Vitalij Šentalinskij, Raby Svobody, Moskva 2009 (vybraná část – Pulja vmesto točki. Boris Pil'njak)[rukopis]
ano Rubáš, S. 2014 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Pavelka, Tomáš Komentovaný překlad vybraných kapitol z knihy "Health Matters"; Neil Moffatt; London: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2011
ano Pt 2014/0326 Mraček, David 2014 bakalářská práce knihovna translatologie PTA
Pavelková, Barbora Komentovaný překlad: Learning to Live Together
ano Abdallaová, Naděžda 2010 bakalářská práce knihovna translatologie PTA
Pavlíčková, Ivana Časový posuv v závislosti na typu textu
ano Čeňková, Ivana 2004 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Pavlíčková, Marcela Recepce románu Im Westen nichts Neues v českém kulturním prostředí
ano Veselý, Jiří 2001 2001 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Pavloušková, Alena Některé otázky z teorie překladu a transpozice; Překlad do češtiny (Jezdectví)
ano Fürstová, Eva 1975 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Pazderová, Bronislava Překladatelská problemtika předložek
ne Pt87/90 Kullová, Jana 1987 1987 diplomová práce knihovna translatologie
Pažoutová, Andrea: Složená slova v anglickém publicistickém stylu a reklamách. Jejich překlad do češtiny.
ano V. Vařecha 1987 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Pečenková, Kateřina Francouzské a české překlady Bible
ano Hanáková, Milada 1993 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Pechová, Magdalena: Problémy překladu stylu Virginie Woolfové na rozboru překladu knihy K majáku od J. Fastrové.
ano E. Masnerová 1986 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Pejchalová, Milada Komentovaný překlad: Atentát na Reinharda Heydricha, pražského kata
ano Tobrmanová, Šárka 2011 bakalářská práce knihovna translatologie PTA
Pek, Robert Porovnání názvů ulic Vídně a Prahy. Problematika překladu
ano Babůrková,D. 1994 1994 bakalářská práce knihovna translatologie PTN
Pěkný, Jan Goethův román „Die Leiden des Jungen Werthers“ v českých překladech: srovnání překladů Oskara Reindla, Arno Krause, event. dalších
ano Pt2005/386 Veselá, Gabriela 2007 2007 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Peková, Milena Cizí slovo v dnešním žurnalistickém použití. Oboustranný překlad z oboru žurnalistiky
ano Březina, Josef 1981 1981 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Pelantová, Alena Problematika uměleckého překladu na základním porovnání dvou překladů Evžena Oněgina do češtiny
ano Ilek, B. 1978 1978 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Pelcová, Dana Stylistické hodnocení anglického slovosledu a jeho ekvivalenty v češtině.
ano neuveden 1975 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Penaud, Kristina: Funkce a užití obrazných pojmenování v oblasti masové komunikace a otázky překladu.
ano M. Sládková 1995 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Peprná, Ivana: Humour and Irony in British News Headlines and Press Advertising.
ano Z. Jettmarová 1992 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Perglerová, Anna Komentovaný překlad: Pablo de Sarasate (Scherzo, revista de música, ročník XXIII, č. 235, listopad 2008)
ano Pt2013/0303 Obdržálková, Vanda 2013 bakalářská práce knihovna translatologie PTŠ
Perháčová, Markéta Překladatelské problémy etnografického textu. Kritické zhodnocení překladu díla Clauda Lévi-Strausse La Pensée sauvage
ano Pt2000/225 Veselý, Jindřich 2000 2000 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Pertl, František Překlad sborníku K aktuálním otázkám mezinárodních vztahů
ne Krušina, Alois diplomová práce knihovna translatologie PTF
Pertlová, Eva Překlad do angličtiny z oboru politiky.
ano neuveden 1966 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Pešicová, Ilona: Kočka na rozpálené plechové střeše.
ano J. Josek 1999 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Pešková, Martina Reálie jako překladatelský problém
ano Hrdlička, M. 1997 1997 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Peterková, Marta Přenos významu jako zdroj lexikální expresivity a způsob konkretizace francouzské lexikální jednotky
ano Dubský, Josef 1978 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Peterková, Michala Komentovaný překlad: Putin - Putevoditel' dlja neravnodušnych. Vladimir Solovjev, Moskva 2008, s. 53-90
ano Pt2013/0380 Oganesjanová, Danuše 2012 bakalářská práce knihovna translatologie PTR
Petr, Jan Komentovaný překlad: La défaite était-elle inéluctable? Olivier Wieviorka. L'Histoire. Numéro spécial 352, avril 2010, str.42-59)
ano Pt2013/0306 Belisová, Šárka 2013 bakalářská práce knihovna translatologie PTF
Petrášková, Radka D.H. Lawrence - Milenec Lady Chatterleyové v překladu S. Jílovské a F. Vrby
ano Kalivodová, Eva 2007 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Petrdlíková, Jana Komentovaný překlad: Lukas oder: Unser Weg zum CI, Kessler, A., Schulz- Kirchner Verlang GmbH, Indstein 2000
ano Pt2013/0246 Žárská, Monika 2013 bakalářská práce knihovna translatologie PTN
Petrík, Michal Komentovaný překlad: Anne-Sophie Mutter. Krása zvuku houslí.[rukopis]
ano Pt2015/0207 Žárská, Monika 2015 bakalářská práce knihovna translatologie PTN
Petrová, Hana Komentovaný překlad z oboru vzdělávání dospělých.
ano neuveden 1967 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Petrová, Hana Problémy překladatelské interpretace próz Ingeborg Bachmannové
ano Vizdalová, Ivana 1998 1998 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Petříčková, Pavlína Evaluace vybraných systémů strojového překladu
ano Kuboň, Vladislav 2003 2003 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Pfrognerová, Soňa Vliv anlicismů a amerikanismů na současnou němčinu z různých aspektů
ano Kolečková, Olga 1992 1992 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Píbilová, Jitka Záměnné formy za německé pasivní konstrukce + překlad
ano Lauermann, Jaromír 1978 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Picková, Iveta Epopej jazzu. Od blues po bop
ano Pt 2012/0869 Šotolová, Jovanka 2012 bakalářská práce PTF
Pietras, Jindřich: Anglicko-španělsko-český terminologický glosář z oblasti bankovnictví.
ano J. Králová 1996 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Piková, Šárka Koreferenční vztahy v textu (s přihlédnutím k hypotéze o stupních aktivace prvků ve společné zásobě znalostí autora a čtenáře)
ano Hajičová, Eva 2000 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Pilátová, Eva: Anglicko-český terminologický glosář z oblasti obnovitelných zdrojů energie.
ano J. Nemejovský 1998 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Pirklová, Markéta: Povídky E. A. Poea jako problém překladatelský.
ano E. Masnerová 1994 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Písecká, Ilona Pararelnost epických obrazů ve slovesnosti české a ruské
ne S94/593 Mathauserová, Světla 1994 1994 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Pistulková, Petra Komentovaný překlad: Les neuf vies du chat
ano Belisová, Šárka 2011 bakalářská práce knihovna translatologie PTF
Pištorová, Petra Porovnání české a francouzské terminologie z oblasti gastronomie z hlediska komunikačního statutu textů
ano Pt98/63 1997 1997 bakalářská práce knihovna translatologie PTF
Pišvejc, David Vývoj tlumočení ve Skandinávii
ano Pt 2012/0376 Čeňková, Ivana 2012 rigorózní práce knihovna translatologie PTA
Pišvejc, David Vývoj tlumočení ve Švédsku
ano Čeňková, Ivana 2010 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Pižlová, Pavlína Překlad českých reálií do ruštiny
ano Močalová, Nina 1973 1973 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Placatková, Hana Význam slov vyjadřujích barvu v poezii Sergeje Jesenina a jejich překald do češtiny
ano Hrala, M. 1981 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Plačková, Anna Šedesátá léta v soudobých překladech francouzské poezie
Ano Belisová, Šárka 2008 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Plátenková, Milada Dialog v umělecké literatuře a problematika jeho překladu (na materiálu románu K. Fedina „Města a roky“)
ano Ilek, B. 1980 1980 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Plevková, Radomíra Obrazné vyjadřování v publicistickém stylu
ano Pt2014/0197 Camutaliová, Irena 1975 1975 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Plchová, Blanka Hranice přeložitelnosti. Překlad z oboru astronautiky.
ano Bareš, Karel 1975 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Pliešovská, Jana Čingiz Ajtmatov - Biela loď. Porovnanie českého a slovenského prekladu
ano Pt 37/85 Hrala, Milan 1984 1984 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Pllantová, Alena Problematika uměleckého překladu na základě porovnání dvou překladů Evžena Oněgina do češtiny
ne Ilek, B. 1978 1978 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Pobědimová, Taťjana Charakteristika slovní zásoby novinových úvodníků
ano Man, Oldřich 1972 1972 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Podhajská, Květa Časový posuv v simultánním tlumočení z angličtiny do češtiny a jeho závislost na typu textu
ano Pt2007/40 Rejšková, Jana 2007 2007 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Podroužková, Helena Jaromír Povejšil jako překladatel
ano Veselá, Gabriela 2010 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Poellová, Helena Lexikální charakteristika francouzských ekonomických textů z hlediska překladu do češtiny
ne Pt85/73 Hanáková, Milada 1984 1984 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Pochmanová, Jolana Česká institucionyma v anglicky psaných periodikách
ano Pt99/4 Abdallaová, Naděžda 1998 1998 bakalářská práce knihovna translatologie PTA
Pokorná, Ilona Expresivita v současné francouzštině
ano Dubský, Josef 1978 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Pokorná, Petra Vztažné věty při překladu ze španělštiny do češtiny
ano Králová, Jana 2001 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Pokorný, Vít Komentovaný překlad: Petite Histoire des Rois et Ducs de Bretagne (Etienne Gasche, Yoran Embranner, Fouesnant 2006, str. 9–49)
ano Pt2013/0261 Belisová, Šárka 2013 bakalářská práce knihovna translatologie PTF
Poláčeková, Ľudmila Verbonominálne konštrukcie v odborných francúzských textoch
ano Kvapilová, E. 1967 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Poláčková, Radka Vybrané otázky z překladu odborných textů historických
ano Binková, Simona 1998 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Poláková, Renáta Terminologie oboru „kosmetika“ v německo-české relaci
ano Kolečková, Olga 1995 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Polášek, Jan Úvod do studia německých nadávek
ano Pt 130/96 Leksa, J. 1995 1995 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Policarová, Marie Potenciální a konstantní složky lexika odborného jazyka; Překlad z oboru ocelářství
ano Pt 215/77 Dubský, Josef 1976 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Polívková, Hana Překlad autorské pohádky
ano Pt 451/93 Vizdalová, Ivana 1993 1993 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Pöllová, Helena Lexikální charakteristika francouzských ekonomických textů z hlediska překladu do češtiny
ano Pt 73/85 1984 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Pospíšilová, Jana Pohádky Oscara Wilda ve třech českých překladech
ano Josek, Jiří 2008 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Pospíšilová, Lenka Rozdíly v hodnocení kvality tlumočení[rukopis]
ano Pt2015/0216 Čeňková, ivana 2015 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Pospíšilová, Věra Jazyková originalita literárního díla a překlad.
ano Jindra, M. 1979 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Pošta, Miroslav Výběr jazykových prostředků z hlediska míry explicitnosti a implicitnosti v originálu a překladu
ano Jettmarová, Zuzana 2000 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Potůčková, Helena Studie o vybraných překladatelských problémech Vianova díla
ano Chmelová, Jitka 1976 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Potůčková, Jana Rostandův Cyrano de Bergerac na českých jevištích
ano Pt 192/94 Belisová, Šárka 1994 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Prahl, René Překlad
ano Serrano, Dely 1973 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Prahlová, Michaela Kategorie negace v ruštině a v češtině
ano 1974 1974 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Prančl, Jiří: Komentovaný překlad z oblasti strojírenství.
ano Bareš, Karel 1969 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Praxová, Zuzana Komentovaný překlad: Stille Hilfe für braune Kameraden (str.19-38)
ano Pt2013/0369 Žárská, Monika 2013 bakalářská práce knihovna translatologie PTN
Pražská, Helena Explicitnost a explicitace v překladu
ano Oganesjanová, Danuše 2008 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Preissová, Irena Některé možnosti využití strojového překladu
ano Pt79/71-72 Baloun, Jaroslav 1979 1979 diplomová práce knihovna translatologie
Prejzová, Věra Problematika překladu odborné literatury /na základě textů z obchodně podnikatelské sféry/
ano Pt 323/96 Hrdlička, M. 1996 1996 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Preti, Jana: Glosář z oblasti problematiky globálního oteplování a ozónové díry (španělština - čeština - angličtina - francouzština: porovnávací studie terminogenních postupů ve španělštině a češtině.
ano Pt 124/96 D. Serrano 1996 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Prchalová, Anna Rozvoj německé slovní zásoby v sepětí se společenskými změnami
ano Pt 16/83 Březina, Josef 1982 1982 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Procházková, Barbora Ruská literatura v edici Světová četba nakladatelství Odeon v letech 1955-1970 a translatologická analýza románu Jurije Oleši Závist v překladu Anny Novákové
ano Pt2006/208 Hrala, Milan 2006 2006 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Procházková, Barbora Souběžnost řečových činností v procesu simultánního tlumočení
ano Čeňková, Ivana 1991 1991 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Procházková, H. Překlad
ne 1968 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Procházková, Ilona Rozbor překladu: Mark Twain
ano Masnerová, Eva 1979 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Procházková, Ivana Současný stav mexické španělštiny
ano Pt 158/86 Dubský, Josef 1986 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Procházková, Patricie Citadela Antoina de Saint-Exupéry v českém překladu
ano Belisová, Šárka 1998 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Procházková, Petra Ilja Erenburg - Burnaja žizň Lazika Rojtšvaneca: Kontrastivní analýza českých překladů
ano Hrala, Milan 2001 2001 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Procházková, Vendula Vyjadřování mezipropozičních vztahů v překladu uměnovědných textů
ano Králová, Jana 2010 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Prošková, Michaela Francouzsko-český terminologický slovník závazkového práva
ano Pt 190/94 Svobodová, Jitka 1994 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Průchová, Olga Rozbor českých překladů tetralogie Thomase Manna „Josef a bratří jeho“
ano Veselý, J. 1991 1991 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Průšová, Hana Srovnání francouzského originálu a dvou českých překladů z hlediska překladatelských postupů se zvláštním zaměřením na transpozici a modulaci
ano Pt 191/77 Sládková, Miroslava 1976 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Průšová, Simona Styl popisu a líčení u I.S. Turgeněva a jeho překlad
ano Pt 180/86 Zadražil, L. 1986 1986 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Přibylová, Magdaléna Transpozice jako jeden z překladatelských postupů, jeho typy a frekvence v překládaném textu; Překlad z oboru lékařství (chirurgie srdce)
ano Uhlíř, V. 1971 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Přibylová, Marie Komentovaný překlad: Válka v krajkách. Výstroj a výzbroj vojáků francouzského Královského domu a pěchoty za vlády Ludvíka XV. a Ludvíka XVI. a britské a pruské pěchoty v letech 1700-1800
ano Belisová, Šárka 2010 bakalářská práce knihovna translatologie PTF
Přibylová, Marie Zvládání stresu při simultánním tlumočení (teoreticko-empirická studie)[rukopis]
ano Pt2015/0194 Čeňková, Ivana 2014 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Přibylová, Věra Ruská terminologie ruské politické ekonomie a její srovnání s češtinou
ano doc. Dr. J. Vlček, Csc. 1978 1978 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Přichystalová, Dita Funkční výpovědní perspektiva a její vyjadřování v tlumočených projevech
ano Csiriková, Marie 1999 1999 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Přikrylová, Petra Expresivita v německé politické publicistice na přelomu 80. a 90. let a problémy v překladu
ano Vizdalová, Ivana 1999 1999 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Ptáčková, Ludmila K otázce strukturace terminologických ekvivalentů mezi angličtinou a češtinou.
ano Bareš, K. 1975 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Ptáčková, Renata: Eliška Krásnohorská jako překladatelka z angličtiny.
ano Pt 289/88 E. Masnerová 1987 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Ptáčníková, Vlastimila Explizitheit und Explikation in der Fachübersetzung unter besonderer Berücksichtigung der Komposita
ano 2009 habilitační práce knihovna translatologie PTN
Puková, Zdeňka Model „úsilí“ Daniela Gila a jeho aplikace na simultánní tlumočení textů nasycených číselnými údaji a výčty
ano Pt2006/202 Čeňková, Ivana 2006 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Pulcová, Vlasta Komentovaný překlad, term. slovníček
ano Velíšková, O. 1970 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Puskajlerová, Klaudia: Prekladatelia, slovníky a počítače: sprievodca prekladateľa svetom počítačov.
ano N. Abdallaová 1997 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Rabušicová, Simona Koheze v překladu právních textů
ano Kárníková, Zuzana 2002 2002 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Radilová, Kateřina José Ortega y Gasset a jeho přínos k vývoji translatologie
ano Králová, Jana 2005 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Radová, Jana: Způsoby překladu socialistických reálií v informačních publikacích pro anglicky mluvící země. Názvy společensko-politických, hospodářských, kulturních a sportovních institucí, organizací a akcí.
ano Pt 168/85 Z. Jettmarová 1985 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Radovanovičová, Dušana Srovnávací studie o struktuře francouzských a českých termínů; Překlad francouzského souvislého textu
ano Pt 81/78 Hanáková, Milada 1977 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Radváková, Tereza Recepce francouzské literatury vydané v edici Světová četba (1948-1999)
ano Pt 2012/0611 Belisová, Šárka 2012 diplomová práce PTF
Rafaj, Antonín Překlad do češtiny z oboru lékařství
ano Sládková, Miroslava 1974 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Rajmanová, Božena Slovotvorné prostředky v ruském odborném stylu
ano Pt 79/79 Dr. M. Mucala 1979 1979 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Rajmon, Jan Tlumočení filmů /na konkrétním rusko-českém materiálu/
ano Pt 442/93 Čeňková, I. 1993 1993 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Rakytková, Helena Román N. Ostrovského „Jak se kalila ocel“ a jeho překlad do češtiny
ano Pt 38/85 Hrala, M. 1984 1984 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Ramešová, Michaela Komentovaný překlad: Přírodní formy, in: Ethan Matt Kavaler: Renesanční gotika. Architektura a umění severní Evropy
ano Pt 2014/0321 Tobrmanová, Šárka 2014 bakalářská práce knihovna translatologie PTA
Randová, Naďa Lewis Carroll, Alice's Adventures in Wonderland; Through the Looking Glass and What Alice Found There: rozdíly v poetice dvou českých překladů
ano Pt2001/283 Kalivodová, Eva 2001 2001 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Rashidová, Hana Překladová problematika hovorové syntaxe a jejích stylizačních prostředků v uměleckém díle
ano Pt 202/85 Dr. Irena Camutaliová 1985 1985 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Rathayová, Zdenka K problematice překladu ruských inf. konstrukcí do češtiny
ano Hrdlička, M. 1973 1973 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Rážová, Markéta Problémy překladu jevištní řeči Eugene O'Neill: Desire under the Arms.
ano Masnerová, Eva 1981 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Reichlová, Vladimíra Frazeologismy a idiomatická rčení v populárně vědeckém anglickém textu a jejich překlad do češtiny
ano Vařecha, Vladimír 1976 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Reimanová, Nataša Překlad z oboru literatury (V. Černý - O sadismu v dnešní literatuře)
ano Jannakakis 1968 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Reimerová, Lada Ekonomická terminologie
ano Pt97/365 Svobodová, Jitka 1997 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Reinischová, Veronika: Lingvisticko-stylistické problémy románu J. Hellera „Good as Gold“ z hlediska překladu do češtiny.
ano Pt 290/88 J. Emmerová 1988 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Reiterová, Jana Komentovaný překlad z oblasti sociologie.
ano neuveden 1968 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Rejtmannová, Mariana Oboustranný překlad z oboru ekonomie.
ano neuveden 1971 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Rejžková, Magdaléna Dramatická tvorba afrických frankofonních autorů v českých překladech
ano Pt1143/2012 Šotolová, Jovanka 2012 diplomová práce PTF
Renner, Jakub Srovnání výkonu studentů při simultánním tlumočení v počáteční fázi přípravy a v závěrčné fázi studia
ano Rejšková, Jana 2008 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Renner, Jakub Srovnání výkonu studentů při simultánním tlumočení v počáteční fázi přípravy a v závěrčné fázi studia
ano Čeňková, Ivana 2010 rigorózní práce knihovna translatologie PTA
Reynoltová, Olga Kritická studie o překladu povídky R. I. Frajermana „Divoký pes Dingo aneb příběh o první lásce“
ano Pt 208/77 PhDr. M. Hrdlička 1976 1976 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Rezková, Drahomíra Komentovaný překlad: Les couples célèbres (Nadeije Laneyrie-Dagen, Larousse-Bordas, Paris 1998, 166–179)
ano Pt2013/0377 Belisová, Šárka 2013 bakalářská práce knihovna translatologie PTF
Režová, Markéta Komentovaný překlad: Die neue Heilkunst
ano Pt2013/0243 Žárská, Monika 2013 bakalářská práce knihovna translatologie PTN
Richterová, Lenka Der Übersetzungsdienst der Europäischen Komission in Brüssel und Luxemburg: Geschichte, Organisationen, Arbeitsablauf, Mitarbeiter(innen) - mit besonderer Berücksichtigung der deutschen Sprache
ano Humphrey, Richard 2001 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Richterová, Olga Vývoj překladatelských metod na příkladu Písně o lásce a smrti korneta Kryštova Rilka
ano Svoboda, Tomáš 2010 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Richterová, Olga Vývoj překladatelských metod na příkladu Písně o lásce a smrti korneta Kryštova Rilka - Příloha, díl B
ano Svoboda, Tomáš 2010 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Richterová, Simona: Expresivní prvky lexika dialogu a jejich problematika při překladu z angličtiny do češtiny.
ano Pt 35/83 Poldauf, Ivan 1982 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Roldrlová, E. Překladatelsk. problematika frazeologic. složky promluvy
ne 1978 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Rosenová, Anna Komentovaný překlad: La Communication animale (Vincent Darnet, Nathalie Tordjman, Presses Pocket, Paris 1992, str. 85–121
ano Pt2013/0376 Belisová, Šárka 2013 bakalářská práce knihovna translatologie PTF
Rosová, Anna Vnitřní emigrace Jana Zábrany a Osipa Mandelštama
ano Rubáš, Stanislav 2011 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Rothová, Eva Překlad z oboru geologie
ano Forbelský, Josef 1970 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Roučková, Lenka Překlad z oboru sociologie s komentářem
ano Hvížďala, Vladimír 1968 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Rozkošná, Magdaléna Preklady Brechtových drám do slovenčiny „Život Galilejiho“
ano Pt 19/83 Houska, Leoš 1982 1982 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Rubáš, Stanislav Evžen Oněgin v českých překladech
ano Pt2006/35 Hrala, Milan 2006 2006 disertační práce knihovna translatologie PTR
Rubáš, Stanislav: Devatero klíčů od jednoho srdce / Shakespearovy Sonety v českých překladech.
ano Pt 203/99 J. Josek 1999 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Ruberová, Irina Slovesný vid v češtině a prostředky jeho vyjadřování v nevidovém jazyce němčině
ano Pt 255/96 Kolečková, Olga 1996 1996 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Rubešová, Hana Kvantitativní srovnání britských a amerických samohlásek.
ano Skaličková, A. 1981 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Rucki, Zdeněk Polarita diskurzu v popularizačních textech o zdraví. Srovnání češtiny s francouzštinou
ano Sládková, Miroslava 2008 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Rucký, Jaroslav Komentovaný překlad: Der Kalte Krieg, kap. Die Spaltung der Welt, čl. Am Abgrund
ano Svoboda, Tomáš 2011 bakalářská práce knihovna translatologie PTN
Růčková, Šárka F. I. Ťutčev v českých překladech srovnávací kritická studie
ano Pt81/143 Mathauserová, Světla 1981 1981 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Rudolfová-Šertlová, Zdeňka Terminologizace slovní zásoby a překlad
ano Pt 121/83 Vlček, M. 1982 1982 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Rusá, Dagmar Rozbor českého překladu románu A. S. Grina „Jessie a Morgiana“
ano Pt 160/85 Hrala, Milan 1985 1985 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Rusá, Ludmila Koheze a koherence ve francouzských a českých textech
ano Sládková, Miroslava 2011 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Rusiňáková, Eva Překlad odborných textů se zaměřením na genetiku
ano Pt93/448 Hanáková, Milada 1993 1993 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Rusová, Hedvika Zur Problematik der Entstehung des deutschen Verbs
ano 1967 1967 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Rusý, Petr Kategorie slovesného vidu v češtině a její porovnávání s prostředky němčiny z hlediska překladatele
ano Pt 161/85 Březina, Josef 1985 1985 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Ružbarská, Vladimíra: České překlady Svaté Jany a problémy překladu dramatického textu.
ano Pt 279/92 E. Masnerová 1992 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Růžička, David Komentovaný překlad: Twentieth Century History - The World Since 1900
ano Abdallaová, Naděžda 2010 bakalářská práce knihovna translatologie PTA
Růžičková, Ladislava Některé problémy překladu Steinbeckových děl.
ano Pt 214/92 Masnerová, Eva 1976 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Růžičková, Miloslava Prostředky komična v Bleděmodré knize Michaila Zoščenka a jejich překlad
ano Pt 46/83 Hrala, Milan 1982 1982 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Růžičková, Š. F. I. Ťutčev v českých překladech
ne 1981 1981 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Růžičková, Zdenka Překlad básnické sbírky L. M. Martineze - Armadura Fluvial
ano Lang, Jar. 1968 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Růžičková, Zuzana PIROPO z hlediska českého příjemce (sociolingvistická a překladatelská analýza)
ano Králová, Jana 1999 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Rybáková, Hana Horizontální stratifikace jazyka
ano Šabršula, 1976 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Rybárová, Naděžda J. L. Borges - El informe de Brodie; Porovnání překladu s originálem
ano Pt 135/81 1981 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Rybářová, Eva Zvláštnosti v deklinaci substantiv cizího původu. Oboustranný překlad z dějin kinematografie
ano Pt 77/196 Lieblová, D. 1976 1976 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Rybka, Michal Pohádka a její překlad; Poznámky k poetice
ano Pt 450/93 Hanáková, Milada 1993 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Ryboňová, Blanka Syntaktické prostředky ruského odborného stylu (na základě překladu odborného textu z ruštiny do češtiny)
ano Brož, L. 1978 1978 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Rýdlová, Jana Rozbor překladů dramatického díla z ruštiny do češtiny (A. P. Čechov: Strýček Váňa)
ano Ilek, B. 1979 1979 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Rýparová, Hana Otázky překladatelské volby optimálně velkých textových segmentů k docílení adekvátnosti překladu z angličtiny do češtiny.
ano Bareš, Karel 1977 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Ryšánková, Zuzana Oboustranný překlad z oboru pedagogiky, odborný jazyk psychologie
ano Baloun, Jaroslav 1981 1981 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Ryšavá, Věra: Anglické slovesné idiomy oblasti pohybu a jejich překlad do češtiny.
ano Pt 33/83 neuveden 1982 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Řádková, Jana České překlady Lorcových Cikánských romancí
ano Uličný, Miloslav 2008 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Řádková, Jana České překlady Lorcových Cikánských romancí
ano 2009 rigorózní práce knihovna translatologie PTŠ
Řehulová, Iva Překlad dosud nepřeloženého díla současného pokrokového francouzského spisovatele s komentářem: Emanuel Robles: „L'ombre et la rive“
ano Pt 88/79 Dubský, Josef 1979 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Řeřichová, Michaela Komentovaný překlad: Franz Liszt. Biographie eines Superstars - vybraná kapitola
ano Pt 2014/0316 Špirk, Jaroslav 2014 bakalářská práce knihovna translatologie
Řezáčová, Hana: Problémy překladu Faulknerova stylu do češtiny na rozboru překladu románu Srpnové světlo.
ne neuveden 1984 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Řezáčová, Michaela Francouzská literatura pro děti a mládež (česká recepce). R. Goscinny: Mikulášovy patálie
ano Šotolová, Jovanka 2010 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Řezníčková, Alena České překlady próz Ivana Alexejeviče Bunina
ano Hrala, Milan 1999 1999 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Řezníčková, Eliška Komentovaný překlad textu s odborným komentářem: Prag, literarische Spaziergänge durch die Goldene Stadt
ano Pt2013/0252 Žárská, Monika 2013 bakalářská práce knihovna translatologie PTN
Řezníčková, Jarmila Případy desémantizace v ruštině
ano Man, Oldřich 1972 1972 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Řídelová, Alena Charakteristika složek slovní zásoby v odborném stylu
ano 1975 1975 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Říha, Jiří Zahraniční politika gaullistické Francie
ano Jannakakis, 1967 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Sabová, Ingrid: Prostriedky medzivetnej vazby a problematika ich prekladu.
ano Pt 110/83 Poldauf, I. 1982 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Sadílková, Radka: Anglicismy v české publicistice.
ano Pt 155/96 A. Vrbová 1996 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Sadilová, Markéta Překlad textu o judaismu
ano Pt2013/0363 Žárská, Monika 2013 bakalářská práce knihovna translatologie PTN
Safadi, Pavla Rozdíly mezi českým a ruským slovosledem
ano Hrdlička, Milan 1972 1972 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Ságlová, Alena Rozbor překladů děl Petera Handka do češtiny
ano Pt 280/92 Veselý, J. 1992 1992 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Salajková, Linda Vývoj obrazu tlumočníka ve vybraných českých médiích
ano Pt1142/2012 Čeňková, Ivana 2012 diplomová práce PTA
Salasová, Veronika Eufemismus a dysfemismus v překladu
ano Pt 139/96 Králová, Jana 1995 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Samková, Monika Úloha pauzy v procesu simultánního tlumočení
ano Čeňková, Ivana 2011 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Sankotová, Dana Mrtvé duše v nejnovějších českých překladech
ano Pt 165/86 Zadražil, Ladislav 1986 1986 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Sass, Jiří Kritika překladu knihy „Einführung in den dialektischen und historischen Materialismus“
ano Baloun, Jaroslav 1976 1976 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Saturková, Hana Komentovaný překlad: Schön? Schön! - Schönheit in der zeitgenössischen Kuns (Art, břeen 2010, str. 18-31,32-42,45-49)[rukopis]
ano Svoboda, T. 2010 bakalářská práce knihovna translatologie PTN
Sauerová, Klaudia Raymond Queneau a jeho román Modré květy. Problematika překladu jedné linie francouské experimentální prózy
ano Pt2007/37 Belisová, Šárka 2007 2007 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Sedláček, Jakub Komentovaný překlad: Akustika domácího studia (Sound On Sound 12/2007)
ano Pt 175/14 Mraček, David 2014 bakalářská práce knihovna translatologie PTA
Sedláčková, Jana Politická terminologie ve sdělovacích prostředcích NDR, NSR a Rakouska
ano Hendrych, Jan 1989 1989 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Sedláčková, Jitka Překlad metafory a její problematika v dílech Paula Leppina
ano Veselý, Jiří 2000 2000 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Sedláčková, Zuzana: Analýza překladatelských problémů v Hemingwayově románu Fiesta (The Sun Also Rises v překladu Fr. Vrby.
ano Pt 291/88 E. Masnerová 1988 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Segertová, Magdalena Argotický styl Christiane Rochefortové v českém překladu
ano Belisová, Šárka 2000 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Seidlová, Helena Volba kontextových významů v překladu mezi angličtinou a češtinou.
ano Pt 211/80 Bareš, Karel 1980 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Seidlová, Ivana Sémantika relevance slovosledného postavení příslovečného určení místa a času v angličtině v porovnání s češtinou.
ano Pt 129/81 Hajičová, Eva 1981 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Sejáková, Andrea Vývoj časopisecké kritiky překladu prózy a poezie z angličtiny do češtiny 1960-2005
ano Pt2006/199 Josek, Jiří 2006 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Setničková, Jana Polovětné útvary v ruské syntaxi
ano Hrdlička, M. 1972 1972 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Seydlová, Dagmar Časy v anglickém odborném textu a jejich ekvivalenty v češtině.
ano Vařecha, Vladimír 1974 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Sgalitzer, Gerhard Problémy hodnocení simultánně tlumočeného textu
ano 1972 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Sgalitzerová, Milena Mary Snell-Hornbyová: Nová orientace translatologie
ano Vízdalová, Ivana 2001 2001 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Sherwoodová, Simona: John Steinbeck: Cannery Row - srovnávací studie českých překladů.
ano Pt 292/96 E. Věšínová 1996 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Schindlerová, Alena Komentovaný překlad: Un niño con autismo en la familia, Guía básica para familias que han recibido un diagnóstico de autismo para su hijo o hija[rukopis]
ano Pt2015/0210 Obdržálková, Vanda 2015 bakalářská práce knihovna translatologie PTŠ
Schleissová, Eva Srovnání dvou existujících překladů Rousseauova díla Les Reveries du promeneur solitaire
ano Veselý, Jindřich 2005 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Schmirlerová, Kamila Anglicismy v ruském tisku a jejich české ekvivalenty
ano Tregubová, Jelena 1997 1997 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Schneedorfer, Jan Překlad s komentářem; Lingvistická studie
ano 1973 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Schneider, Jiří: Politicky korektní diskurz v angličtině a v češtině.
ano E. Věšínová 1998 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Schreiberová, Helena Sergej Dovlatov v českém překladu
ano Hrala, Milan 2001 2001 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Schwarzová, Václava Funkce citátů a parafrází z ruské beletrie v původním textu V. I. Lenina a v překladu
ano Pt 39/85 1984 1984 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Sitárová, Lucia Situační kontext a jeho vliv na účastníky komunikace
ano Pt 123/96 Serrano, Dely 1996 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Sitařová, Kateřina Reiner Kunze: Překladatel básníkem - básník překladatelem
ano Vizdalová, Ivana 1999 1999 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Skácilíková, Dana Překlad francouzského ekonomického textu a studie o tvoření termínů
ano 1981 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Skadchenko, Yulia Komentovaný překlad: "Exploiting the Biology of the Child"
ano Pt 2014/0320 Mraček, David 2014 bakalářská práce knihovna translatologie PTA
Skála, František Odborný jazykový projev; Překlad
ano 1976 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Skalická, Bronislava: České překlady metafyzických básníků.
ano Pt 179/94 E. Masnerová 1994 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Skallová, Miluše Překlad z němčiny do češtiny z oboru dějin umění - malířství. Komentář
ano Březina, Josef 1975 1975 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Skálová, Jana: Rozbor překladu frazeologismů anglického publicistického textu do češtiny.
ano Pt 20/83 neuveden 1982 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Skoumalová, Anna Komentovaný překlad: Les neuf vies de chat (Laurence Bobis, Gallimard 1991, 97–127)
ano Pt2013/0383 Belisová, Šárka 2013 bakalářská práce knihovna translatologie PTF
Skoupý, Václav Způsoby oslovování ve španělštině a v češtině z hlediska překladu
ano Pt97/181 Králová, Jana 1997 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Skřivánek, Liboslav Komentovaný překlad z oblasti psychiatrie.
ano neuveden 1971 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Slabová, Eva Porovnání francouzské a české marxistické terminologie
ano Pt 80/78 Dubský, Josef 1977 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Sládeček, Petr Komentovaný překlad do češtiny - obor hinduismus.
ano Pt 91/79 Hromasová, Alena 1971 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Sládková, Eva Vlastný preklad úseku diela niektorého moderného pokrokového francúzského spisovateľa: Raymond Queneau: „Loin de Rueil“
ano Pt 297/92 Hrala, M. 1979 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Sládková, Karla Některé problémy překladu Haškova „Švejka“ do ruštiny
ano 1992 1992 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Sladký, Martin Využití gramatických transformací v překladu / Překlad publicistického textu do češtiny+D51
ano Man, Oldřich 1976 1976 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Slámová, Katarina Komentovaný překlad z oboru ekonomiky.
ano Hromasová, Alena 1971 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Slámová, Ludmila Transpozice větněčlenské
ano Pt 83/78 1977 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Slavík, Jan Pascalovy „Myšlenky“ v českých překladech
ano Veselý, Jindřich 2005 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Slavíková, Dana Vyjadřování účelu v angličtině a češtině.
ano Pt 131/81 neuveden 1981 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Smejkalová, Ludmila Lingvistické změny XX. Století; Překlad z oboru jazykovědy
ano 1971 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Smékalová, Martina: Překlad románu Roberta Merla „Les hommes protégés“ a jeho vliv v českém kulturním kontextu.
ano Š. Belisová 1996 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Smolová, Barbora Komentovaný překlad: Looking beyond tomorrow - Scientific research in the European Union
ano Abdallaová, Naděžda 2010 bakalářská práce knihovna translatologie PTA
Smrčková, Tereza Hranice překladu filmového humoru: Monty Python
ano Pt1149/2012 Josek, Jiří 2012 diplomová práce PTA
Smutná, Jana Zhodnocení českého překladu románu M. Diba „Un Été africain“
ano Pt87/95 Veselý, Jindřich 1987 1987 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Snížková, E. Rozbor dvou současných překladatelských přístupů k Voltairovým filozofickým povídkám
ne Pt 121/96 1977 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Snížková, Marcela: Pasívum s vyjádřeným konatelem v překladu.
ano Z. Jettmarová 1997 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Sobolevičová, Renáta Komentovaný překlad: Portugalské umění a architektura
ano Belisová, Šárka 2010 bakalářská práce knihovna translatologie PTF
Sobolevičová, Renáta Vnímání překladatelské a tlumočnické profese v České republice (teoreticko-empirická studie)
ano Čeňková, Ivana 2013 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Sojáková, Jana Postavení soudního tlumočníka v ČR (teoreticko-empirická studie)
ano Pt 2012/0788 Čeňková, Ivana 2012 diplomová práce PTF
Sojková, Alena Kritika překladů románu Franze Werfela Sjezd abiturientů
ano Veselý, Jiří 2001 2001 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Sojková, Hana Problematika recepce děl Franze Grillparzera s tematikou z českých dějin a mytologie
ano Veselá, Gabriela 2009 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Sokolová, Jarmila Překlad socialistických reálií z češtiny do angličtiny
ano Jana Hálková 1976 diplomová práce knihovna translatologie
Solilová, Eva Problém redundance při překládání odborných textů z anglického jazyka (srovnání s češtinou)
ano Pt91/169 Kučerová, Hana 1988 1988 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Solnička, Jan Vyjadřování modálnosti v ruštině a způsoby překladu do češtiny na příkladech odborného textu / překlad z ruštiny do češtiny, z češtiny do ruštiny
ano Pt 209/77 PhDr. D. Brčáková, Csc. 1976 1976 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Solová, Regina Konkurence vedlejších vět s da s vazbou infinitivu s zu
ano Pt 197/77 1976 1976 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Soloveva, Oxana Karel Srp: Toyen. Komentovaný ruský překlad první a druhé kapitoly z knihy Karel Srp:Toyen. Praha: Argo, 2000[rukopis]
ano Oganesjanová, D. 2014 bakalářská práce knihovna translatologie PTR
Sorolová, Jarmila Překlad socialistických reálií z češtiny do angličtiny
ano Hálková, Jana 1976 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Součková, Jindra Ekvivalenty frazeologismů v dvojjazyčném slovníku
ano Man, Oldřich 1977 1977 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Sovová, Zuzana Komentovaný překlad knihy Maryanne Wolf "Proust and the Squid. The Story and Science of the Reading Brain". Thriplow: Icon Books, 2008, str. 81-100
ano Pt2013/0299 Šťastná, Zuzana 2013 bakalářská práce knihovna translatologie PTA
Spáčilová, Monika: Problémy při překladu charakteristických prvků stylu Sinclaira Lewise (na románu Arrowsmith.
ano Pt 292/88 E. Masnerová 1988 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Spilková, Alena Komentovaný překlad z oblasti politiky.
ano neuveden 1971 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Srbová, Milena K problematice překladu francouzských reálií
ano Pt 123/81 1981 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Srogoňová, Emílie: Postavení frazeologismů v anglickém publicistickém textu - srovnání s češtinou.
ano Pt 34/83 neuveden 1982 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Stachová, Klára Camusův Caligula v českých překladech
ano Belisová, Šárka 2002 bakalářská práce knihovna translatologie PTF
Staněk, Ondřej Rozbor překladu literárního díla. Thomas Mann: Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull
ano Pt 210/78 1978 1978 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Staňková, Michaela: Jazykové prostředky v povídkách Ernesta Hemingwaye a problematika jejich překladu do češtiny.
ano J. Emmerová 1989 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Staňková, Věra Překlad z oboru ekonomie
ano Krušina, Alois 1970 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Stanzelová, Marie Internacionalismy v ruském publicistickém stylu
ano Man, Oldřich 1977 1977 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Starostová, Andrea Problémy překladu tzv. bezekvivalentní slovní zásoby (z ruštiny do češitny)
ano Orlovová, Natalie 1978 1978 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Starý, Karel Překlad z oboru ekonomie; Tvoření slov v současné francouzské slovotvorbě
ano Vlasák, Václav 1973 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Starý, Mikuláš Komentovaný překlad: Britain in the Modern World
ano Pt 2012/0617 Mraček, David 2012 bakalářská práce PTA
Starý, Mikuláš Komentovaný překlad: The Laws of Cricket
ano Josek, Jiří 2011 bakalářská práce knihovna translatologie PTA
Stehlíková, H. Překlad z oboru filozofie
ano Mesiereur, M. 1968 1968 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Stehnová, Zuzana K teorii ekvivalence
ano Hrdlička, Milan 1976 1976 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Steindlová, Václava Treťjakov Sergej Michajlovič
ano 1968 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Stejskalová, Hana K problematice překladu vlastních jmen a reálií na příkladech děl Marie von Ebner-Eschenbach
ano Veselý, J. 1999 1999 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Stejskalová, Romana: Oslovení v moderní angličtině a jeho problematika v českém překladu.
ano Pt 164/86 H. Kučerová 1986 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Stibitzová, Ivana Možnost použití volného překladu anglického odborného textu.
ano Pt 209/80 neuveden 1980 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Stifterová, Catherina Technické a lingvistické problémy při překladu programového vybavení, zejm. aplikace Werbas
ne Pt2013/0247 Kolečková, Olga 1998 1998 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Stoklasová, Hedvika Komentovaný překlad: La phonétique (J, Vaissière, 2006, Paris, PUF)
ano Pt2013/0375 Duběda, Tomáš 2013 bakalářská práce knihovna translatologie PTF
Stoklasová, Martina: Ekonomická terminologie: (projekt Copernicus.
ano J. Nemejovský 1998 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Stolínová, Barbora Komentovaný překlad: Last Laughs: Batman, Masculinity, and the Technology of Abjection Calvin Thomas In Men and Masculinities, vol. 2/ 1996, no. 26, pp. 26-46
ano Pt2013/0258 Kalivodová, Eva 2013 bakalářská práce knihovna translatologie PTA
Stopková, Monika Terminológia medzinárodného morského práva. Vypracovanie terminologického slovníka slovenčina-ruština
ano 1995 1995 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Straková, Michaela Pragmatika a sémantika při překladu operativních textů. Politická propaganda v Německu 30.a 40. let
ano Vizdalová, Ivana 1998 1998 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Strašík, Lukáš: Fieldingův Tom Jones v českých překladech.
ano E. Masnerová 1989 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Straussová, Soňa Překlad českého beletristického textu do francouzštiny a komentář k překladu; Autobiografie Jana Zrzavého
ano Pt 94/79 Dubský, Josef 1979 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Strejčková, Zuzana Člen jako překladatelský problém
ano Kullová, Jana 1987 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Strnadová, Kateřina Próza Naděždy Mandelštamové v českém překladu
ano Hrala, Milan 1999 1999 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Strolená, Marcela: Překladatelské postupy v dílech Heinricha Manna.
ano J. Veselý 1999 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Stříteská, Bohunka Komentovaný překlad z oblasti architektury.
ano neuveden 1969 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Studený, Tomáš: Zkracování v anglických a českých inzerátech.
ano neuveden 1981 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Stumbauerová, Hana Techniky překladu (rozbor teoretických monografií s praktickými příklady)
ano 1984 1984 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Stupková, Jitka A l'Université du 17 novembre
ano Šprunk, 1967 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Sudíková, Božena Překlad z oboru psychologie. Komentář
ano Leksa, Jiří 1971 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Suchomelová - Potměšilová, Miriam Německé pasívum. Překlad z oboru stavitelství
ano Mašek 1974 1974 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Suchomelová, Kamila Kontrastní studie produktivního tvoření termínů v češtině a v angličtině se zaměřením na oblast politicko-ekonomickou
ano Pt88/293 Hamák, Bohumil 1988 1988 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Sumcová, Helga Expresivita a suprasegmentální prvky jako problémy překladu publicistického materiálu z tematické oblasti česko - německé deklarace
ano Vizdalová, Ivana 1998 1998 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Suránová, Daniela Trpný rod. Překlad z oboru cestovního ruchu
ano Pt 218/78 Lauermann, Jaromír 1978 1978 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Sušická, Markéta Zhodnocení současného překladu románu E. Zoly Kořist
ano Pt 29/83 Dubský, Josef 1982 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Svatoňová, Miloslava Charakteristické rysy odborného stylu
ano Fürstová - Kvapilová 1968 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Svoboda, Daniel Funkční výpovědní perspektiva z hlediska překladu z češtiny do francouzštiny
ano Sládková, Miroslava 2000 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Svoboda, Tomáš Barokní normy překladu se zřetelem k česko-německým literárním kontaktům
ano Veselý, Jiří 2004 disertační práce knihovna translatologie PTN
Svoboda, Tomáš Johannes von Saaz: Der Ackerman aus Böhmen. Analýza porovnání překladů
ano Pt 301/96 Vizdalová, Ivana 1996 1996 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Svobodová, Kateřina Adolf Hitler: „Mein Kampf“. Problémy překladu
ano Vízdalová, Ivana 2000 2000 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Svobodová, Jana Zhodnocení českého překladu románu Červený a černý
ano Pt 64/85 Veselý, Jindřich 1984 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Svobodová, Jaroslava Sémantická stránka mezinárodních slov v ruštině a jejich využití v terminologii
ano Man, Oldřich 1973 1973 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Svobodová, Kateřina: Německá adjektivní kompozita s -echt, fähig, -fest, -fertig, -frei a jejich české protějšky
ano Pt 153/81 Březina, Josef 1981 1981 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Svobodová, Petra Souvislost tlumočnického zápisu s kvalitou konsekutivního tlumočení
ano Pt2006/201 Abdallaová, Naděžda 2006 2006 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Sýkorová, Eliška Komentovaný překlad: Petit atlas des especes menacées (Yves Sciama, Petite encyclopédie Larousse, Paris 2003, str. 96-119)[rukopis]
ano Belisová, Š. 2012 bakalářská práce knihovna translatologie PTF
Sýkorová, Marie O expresivním využití zdrobnělin v běžně mluvených projevech ruských a českých
ano 1975 1975 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Syrová, Štěpánka Problematika českých překladů próz R.M.Rilka z hlediska autorské poetiky
ano Veselý, Jiří 2001 2001 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Sysalová, Veronika Překladatelská metoda Libora Dvořáka a jeho překlad románu Třicátá Marinina Láska Vladimira Sorokina
ano Hrala, Milan 2002 2002 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Šabršulová, Lea Alternace substantiv a vztahových adjektiv přívlastku ve francouzštině
ano Šprunk, 1968 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Šafařík, Luděk Česká a francouzská terminologie jaderné energetiky
ano Svobodová, Jitka 1996 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Šafaříková, Zdeňka Lexikální zvláštnosti rakouské němčiny v oblasti školství a kultury
ano Pt 45/85 Březina, Josef 1984 1984 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Šafránek, Antonín Překlad z oboru ekonomiky
ano Hvížďala, Vladimír 1968 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Šaldová, Kateřina: Překladatelské problémy textů pojednávajících o historických slozích v architektuře.
ano Pt 276/92 Svobodová, Jitka 1992 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Šantrůčková, Jarmila Překlad do češtiny z oboru lékařství
ano Fürstová, Eva 1974 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Šarounová, Anna Komentovaný překlad: Geografie und klima in Dänemark
ano Pt 1025/2012 Svoboda, Tomáš 2012 bakalářská práce PTN
Šašková, Daniela Valentín García Yebra a jeho přínos k vývoji translatologie
ano Králová, Jana 2008 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Šatavová, Jindřiška: Hranice tlumočitelnosti.
ano Pt 194/94 Rejšková, Jana 1994 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Šaušová, Eva Srovnání dvou existujících překladů Rousseauova díla Les Reveries du promeneur solitaire
ano Králová, Jana 2009 rigorózní práce knihovna translatologie PTF
Šebánková, Leona: Aspekty hodnocení výkonu tlumočníka: experimentální a empirická studie (na konkrétním rusko-českém a česko-ruském materiálu.
ano I. Čeňková 1997 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Šebková, Věra Překlad z oboru dopravy
ano Beneš, E. 1971 1971 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Šemberová, Kamila Anglické slovesné idiomy oblasti lidského těla
ano Pt86/166 Hamák, Bohumil 1986 1986 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Šerbaumová, Anna Komentovaný překlad: Hibbert, Christopher. The Story of England. Phaidon; 1992; kapitoly 1-6, str. 12-89
ano Pt 2012/0616 Tobrmannová, Šárka 2012 bakalářská práce PTA
Ševčíková, Jana Glosář terminologie zahraničního obchodu
ano Pt 319/96 Králová, Jana 1996 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Ševelová, Irena: Soudní a kriminalistická terminologie v obecném použití.
ano Pt 36/83 neuveden 1982 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Šíchová, Taťjana Frazeologismy a jejich překlad / na základě oboustranného překladu z ruštiny do češtiny a z češtiny do ruštiny
ano Pt 187/77 Man, Oldřich 1976 1976 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Šimanová, Martina Jazykové a kulturní aspekty překladu filmu Kolja do němčiny se zvláštním zřetelem na roli třetího jazyka
ano Klein, Silke 2002 2002 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Šimková, Jana Srovnání dvou překladů románu V. B. Ibaněze „La bodega“ s originálem
ano Dubský, Josef 1981 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Šimková, Marta Komentovaný překlad: Verführt. Manipuliert. Pervertiert. Christa Meves. Resch-Verlag 2007. (Vybrané kapitoly).
ano Pt2013/0244 Kloudová, Věra 2013 bakalářská práce knihovna translatologie PTN
Šimonová, D Porovnání knižních překladů povídek O. Henryho.
ne neuveden 1980 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Šimůnková, Helena Brechtův Dreigroschenroman v českých překladech
ano 2010 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Šindelářová, Kateřina Překladatelské problémy literatury pro děti - Srovnání originálu a překladu francouzského comicsu Asterix
ano 2001 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Šindelářová, Marie Komentovaný překlad: Historia de la música espaňola
ano Králová, Jana 2001 bakalářská práce knihovna translatologie PTŠ
Šindelářová, Renata Terminologie kriminalistiky. Obor: kriminalistická technika
ano Pt 144/96 Oganesjanová, Danuše 1995 1995 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Šindelková, Markéta Komentovaný překlad: Franz Kafka und Prag (Salfellner, Herald. Vitalis. Praha. 2010)
ano Pt2013/0368 Špirk, Jaroslav 2013 bakalářská práce knihovna translatologie PTN
Šípalová, Irena Strategie a taktiky v simultánním tlumočení podle typu textu
ano Čeňková, I. 1999 1999 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Šípalová, Irena Strategie v simultánním tlumočení podle typu textu
ano Čeňková, Ivana 2001 rigorózní práce knihovna translatologie PTR
Šípová, Ivana Komentovaný překlad z oblasti obchodu.
ano neuveden 1967 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Širokovská, Sabina Hermeneuticko-sémiotický přístup k překladu literárního textu. Lilian Faschinger: Magdalena Sünderin
ano Vízdalová, Ivana 2002 2002 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Šišková, Dagmar Překlad anglických kondenzovaných útvarů odborného stylu do češtiny
ano Pt78/104 Vařecha, Vladimír [1978] 1978 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Šišková, Jana Lenka Reinerová jako překladatelka české a německé literatury
ano Veselá, Gabriela 2010 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Šíšo, Josef: Zdůrazňovací konstrukce v současné angličtině a jejich překlad do češtiny.
ano Pt 162/85 Hamák, Bohumil 1985 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Škabradová, O. Problematika překladu průvodcovských textů
ne Adamec, P. 1985 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Škodová, Pavla Dílo Hugo von Hofmannsthala v českých překladech
ano Pt2006/198 Veselá, Gabriela 2006 2006 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Školníková, Martina Němčina - jazyk mužů
ano Pt 97/178 Kolečková, Olga 1997 1997 bakalářská práce knihovna translatologie PTN
Škopová, Barbara Stylizace řeči mládeže v literatuře a její překlad
ano Pt 163/85 Svobodová, Jitka 1985 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Škrabalová, Miroslava: Struktura anglických frázových sloves a jejich české ekvivalenty.
ano Pt 204/85 V. Vařecha 1985 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Škrdlant, Pavel Louis-Ferdinand Céline a jeho vliv na francouzské a české kulturní prostředí
ano Belisová, Šárka 2002 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Škrdlová, Lucie Závislost překladatelské metody na technologii a modu převodu hraných filmů
ano Valverde, Šárka 2004 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Škuthanová, Magdalena Mezní překladatelské situace
ano Pt 91/172 Emmerová, Jarmila 1990 1990 diplomová práce knihovna translatologie
Šlejtrová, Olga Obecné vyjadřování ve francouzštině
ano Pt 191/94 Veselý, J. 1994 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Šlosárová, Simona Komentovaný překlad textu Martha Lucía Pulido Correa: Filosofía e historia en la práctica de la traducción
ano Pt 174/14 Charvátová, Anežka 2014 bakalářská práce knihovna translatologie PTŠ
Šmaus, Marek: Rozbor překladu románu „Der Engel schwieg“ Heinricha Bölla na základě jeho porovnání s originálem.
ano Pt 149/96 J. Veselý 1995 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Šmilauerová, Marie Komentovaný překlad: Schama, Simon: Burning Convictions
ano Pt2013/0260 Šťastná, Zuzana 2013 bakalářská práce knihovna translatologie PTA
Šmrha, Jan André Lefevere a jeho manipulační škola
ano Pt2013/0250 Jettmarová, Zuzana 2013 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Šnábl, Vít K překladatelské metodě B. Mathesia
ano Pt 164/85 Hrala, Milan 1985 1985 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Šnajdrová, Kateřina Koheze a koherence v překladu historických textů ze španělštiny do češtiny
ano Králová, Jana 2002 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Šotolová, Jovanka Stylizace hovorového stylu v textech umělecké literatury a problémy překladu
ano Pt 165/85 Svobodová, Jitka 1985 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Špačková, Anna Současná ruská literatura faktu v českých překladech zejména na textu: S. N. Chruščov - Jak státník odchází do penze
ano Hrala, Milan 1999 1999 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Špačková, Jana Romány Sue Millerové v českých překladech
ano Kalivodová, Eva 2009 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Šperlová, Eva Problematika překladů české dětské literatury do polštiny a ruštiny
ano Pt 120/83 Bartoš, 1982 1982 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Špínová, Adéla Komentovaný překlad: Rabbi A. Seltzer, "Judaism: The Journey of the Soul" (s. 1-15) in S. J. Rosen, ed., Ultimate journey: death and dying in the world's major religions. Westport: Praeger Publishers 2008
ano Pt2013/0372 Kalivodová, Eva 2013 bakalářská práce knihovna translatologie PTA
Špirhanzlová, Alena Hlavní spojení používaná při popisu vědecké metody
ano Šprunk, 1970 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Špirk, Jaroslav Ideology, censorship, indirect translations and non-translation: Czech literature in 20th-century Portugal
ano Pt 2012/0073-0074 Králová, Jana 2012 dizertační práce PTŠ
Špirk, Jaroslav Anton Popovič a jeho přínos k vývoji translatologie
ano Pt2006/200 Jettmarová, Zuzana 2006 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Šprcová, Ilona Ztráta informace při konsekutivním tlumočení projevů připravených a nepřiravených
ano Pt86/176 Kučerová, Hana 1986 1986 diplomová práce knihovna translatologie
Šritrová, Jana Shakespearova komedie „Much Ado about Nothing“ v zrcadle vybraných českých a španělských překladů
ano Josek, Jiří 2005 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Šťastná, Dagmar Komentovaný překlad z oblasti pedagogiky.
ano Vařecha, Vladimír 1969 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Šťastná, Ivana Novely Ivana Bunina v současných překladech do češtiny
ano Pt 181/86 Zadražil, L. 1986 1986 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Šťastná, Zuzana Eseje Martiny Cvetajevové v českých překladech
ano Rubáš, Stanislav 2008 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Šťastná, Zuzana: Rozbor Joskova překladu Romea a Julie.
ano J. Josek 1999 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Štefanová, Helena Recepce Émila Zoly v Čechách
ano Pt1144/2012 Šotolová, Jovanka 2012 diplomová práce PTF
Štenglová, Ivana, translatologie Porovnání adverbií ve francouzštině a češtině z překladatelského hlediska (na základě vlastního překladu)
ano Pt77/192; Pt77/193 Sládková, Miroslava 1976 1976 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Štěpánková, A. Jazyková specifika ruského odborného mluveného projevu a problematika jeho tlumočení
ne Vízdalová, Ivana 1981 1981 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Štěpánková, Lenka Román o životě K. Paustovského
ano Pt 86/87 Hrala, M. 1987 1987 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Štifterová, Catherina: Praktické a lingvistické problémy při překládání programového vybavení, zejm. aplikace Werbas.
ano O. Kolečková 1998 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Šťovíčková, Lucie Dostojevského fantasticko-groteskní novely a jejich překlad do češtiny
ano Pt 196/94 Hrala, Milan 1994 1994 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Štroblová, Marie Odborná terminologie v oblasti zahraničního obchodu v NDR a ČSSR
ano Lieblová, D. 1989 1989 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Štrynclová, Markéta Překlady Máchova Máje do němčiny
ano Veselý, Jiří 2003 2003 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Štulc, Jakub České překlady dramatu Friedricha Dürrenmatta Der Besuch der alten Dame
ano Veselý, Jiří 2004 2004 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Šubrtová, Veronika Antigona věčně živá
ano Belisová, Šárka 2001 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Šulcová, Eva Odborná terminologie z oboru sklářství
ano Kullová, Jana 1991 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Šupová, Jana Segmentace anglického textu na překladové jednotky při překladu z angličtiny do češtiny.
ano Hamák, Bohumil 1975 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Šupová, Lea Srovnání dvou překladů poémy Hrabě Nulin na základě rozboru souboru sémantických komponentů
ano Pt 78/79 PhDr. K. Koževníková 1979 1979 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Šustalová, Ivana Shody a rozdíly mezi tlumočnickým a překladatelským procesem (Studie na základě ruského a francouzského materiálu
ano Pt 231/78 Man, Oldřich 1978 1978 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Šusterová, Helena Tzv. funkční slova v překladu
ano Kullová, Jana 1990 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Šušáková, Kateřina Srovnání českých překladů básní G. Appolinaira
ano Pt 42/85 Veselý, Jindřich 1984 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Švábová, Kateřina Komentovaný překlad: L'Europe en Bref. L'Union européenne
ano Belisová, Šárka 2010 bakalářská práce knihovna translatologie PTF
Švábová, Kateřina Soudní tlumočení jako komunikační proces
ano Pt2013/0265 Jettmarová, Zuzana 2013 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Švancarová, Dana Hovorová angličtina a problematika jej prekladu do češtiny a slovenčiny
ano Pt88/294 Hanáková, Milada 1988 1988 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Švarcová, Mária Porovnanie neredigovaného a redigovaného prekladu publicistického textu
ano Pt 37/81 doc. O. Schulzová, Csc. 1980 1980 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Švec, Stanislav Gayova Žebrácká opera v českých překladech.
ano Pt 178/94 Masnerová, Eva 1994 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Švecová - Hájníková, Ladislava Polopřípony -ort, -platz, -stelle a jejich překlad. Oboustranný překlad z oboru výtvarného umění
ano Pt 202/77 Březina, Josef 1976 1976 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Švecová, Jitka Kritické zhodnocení překladů z díla C. J. Cely „Úl“
ano Pt96/132 Uličný, Miloslav 1995 1995 bakalářská práce knihovna translatologie
Švecová, Marta: Komentovaný překlad z oboru rozhlasové a televizní techniky.
ano neuveden 1970 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Švehlová, Jana Odborná terminologie z oboru letectví se zaměřením na letadla lehčí vzduchu
ne Kolečková, Olga 1992 1992 diplomová práce knihovna translatologie
Švejcarová, Jaroslava Odborný termín; Překlad do češtiny
ano Dubský, Josef 1974 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Švelch, Jaroslav Amatérský překlad televizních seriálů v sociálním kontextu
ano Pt 2012/0374 Jettmarová, Zuzana 2012 diplomová práce PTA
Šveřepová, Andrea Komentovaný překlad kapitoly Mirror Worlds (In: Basalla, George. Civilized Life in the Universe: Scientists on Intelligent Extraterrestrials. Cary, NC: Oxford University Press, 2006, str. ISBN: 9780198038351)
ano Pt2013/0256 Jettmarová, Zuzana 2013 bakalářská práce knihovna translatologie PTA
Tabladová, Iveta Odraz společenských přeměn v lexiku nikaragujského tisku
ano Pt 295/88 Dubský, Josef 1987 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Tajrychová, Helena Rozbor českého překladu románu Maxe Frische „Mein Name sei Gantenbein“
ano Pt 153/86 Veselý, J. 1986 1986 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Talacková, Jana Překlad (Janáčekk: Kryštof Kolumbus) s komentářem
ano Novohradská, 1972 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Taligová, Gabriela Umelecko-dokumentárna literatúra o Velkej vlasteneckej vojne /„Blokadnaja kniga“ od A. Adamoviča a D. Granina/
ano Pt 185/86 Hutník, S. 1986 1986 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Tarabová, Eva Překlad konstrukcí se slovesem „dáti“ do ruštiny: překlad publicistických statí do ruštiny
ano Pt77/188 1976 1976 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Taricsová, Adriana Tituly maďarských knih v českých překladech (volba a motivace)
ano Pt85/65 Rákos, Petr 1984 1984 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Tázlarová, Magdaléna Křesťanská katolická slovní zásoba v ruštině s přiloženým rusko-českým slovníkem
ano Pt 254/96 Oganesjanová, Danuše 1996 1996 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Tesárková, Lenka Rétorické figury v překladech současné venezuelské publicistiky se zaměřením na Jana Rudolfa Slabého
ano Pt 2012/0787 Králová, Jana 2012 rigorózní práce PTŠ
Tesaříková, Dana Segmentace projevu při konsekutivním tlumočení
ano Csiriková, Marie 2010 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Tesařová, J. Problematika překladu pro děti z francouzštiny do češtiny a z češtiny do francouzštiny
ne 1985 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Tesařová, Václava Přehled o přeložitelnosti umělecké literatury
ano Ilek, B 1977 1977 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Tesková, Eva České překlady díla E. E.Kische (Marktplatz der Senzationen'')
ano Pt 41/83 Veselý, J. 1982 1982 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Tihelková, Martina Rétorické figury v překladech politických projevů (70. a 80. léta 20. století)
ano Pt 2012/0006 Králová, Jana 2012 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Tichá, Alena Porovnání systému ruské a české terminologie v oboru patentnictví a vynálezectví (na základě překladu odborného textu z ruštiny do češtiny)
ano Pt 229/78 Bosák, C. 1978 1978 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Tichá, Bona Lingvistická studie k francouzsko-českému terminologickému slovníku šperkařství
ano Pt97/336 Svobodová, Jitka 1997 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Tichá, Eva Komentovaný překlad: Was Lernen beinflusst. In: Lernen. Gehirnforshung und die Schule des Lebens. Heidelberg 2006. S. 139-167
ano 179/14 Kloudová, Věra 2014 bakalářská práce knihovna translatologie PTN
Tichá, Marie Odborná a popularizační terminologie a jejich srovnání
ano Janošťáková, 1974 1974 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Tichá, Veronika Komentovaný překlad: La, la, la novýma očima aneb hudba promlouvá k Americe
ano Josek, Jiří 2011 bakalářská práce knihovna translatologie PTA
Tichý, Jan Komentovaný překlad IX. Kapitoly "The Rise of Terrorism"
ano Abdallaová, Naděžda 2011 bakalářská práce knihovna translatologie PTA
Tichý, Roman Převod odborné terminologie při konsekutivním tlumočení
ano Pt99/3 Leksa, Jiří 1998 1998 bakalářská práce knihovna translatologie
Tillimanová, Dana Překlad z oboru urbanismu
ano 1967 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Timarová, Šárka Proces zpracování informace v konsekutivním a simultánním tlumočení
ano Rejšková, Jana 2003 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Tišler, Jindřich: Verbonominální vazby v češtině a v angličtině a jejich funkce v naučném a publicistickém textu (na materiálech z oblasti ekonomie.
ano Bunel, 1971 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Tomášek, Michal Lexikální a sémantické problémy překladu právnické terminologie
ano Pt 206/85 Hanáková, Milada 1985 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Tomášková, Lenka Fotbalové metafory v českých a francouzských médiích a otázka jejich překladu
ano Šotolová, Jovanka 2010 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Tomášková, Vítězslava Překlad z oboru geomorfologie
ano Sládková, Miroslava 1973 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Tomečková, Jana Komentovaný překlad: Psychedelic experience and psychedelic art. In: Houston, J., Masters. R. E. L.: Psychedelic Art. Littlehampton Book Services Ltd, 1968, str. 87-101. ISBN-10: 0297764195
ano Pt2013/0300 Šťastná, Zuzana 2013 bakalářská práce knihovna translatologie PTA
Tomíčková, Tereza Proměny překladů Maupassantova Miláčka v průběhu 20. století
ano Pt 2011/0496 Belisová, Šárka 2012 rigorózní práce PTF
Tomíčková, Tereza Maupassantův Miláček v českých překladech
ano Veselý, Jindřich 2005 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Tomišková, Jarmila Gončarovův Oblomov v českých překladech
ano Pt 174/86 Zadražil, L. 1986 1986 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Tomková, Jana Zvláštnosti v užívání vidu v ruštině a v češtině
ano Hrdlička, Milan 1972 1972 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Toufarová, I. Tlumočení z listu
ne Pt 48/81 Dubský, Josef 1980 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Toupalíková, Yvona Komentovaný překlad: Ces plantes qui nous veulent du bien (Marie Borrel, Phare uinternational, Hachette, Paris 2000, str. 15–48)[rukopis]
ano Belisová, Š. 2013 bakalářská práce knihovna translatologie PTF
Trávníčková, Šárka Komentovaný překlad: Etapy razvitija russko-skandinavskich otnošenij: genezis Rusi
ano Pt2013/208 Oganesjanová, Danuše 2013 bakalářská práce PTR
Trejdl, Libor Mluvené projevy připravené (překlad některých projevů sovětských politických činitelů do češtiny)
ano M. PhDr. M. Hrdlička 1977 1977 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Trněná, Marie: Volba vidu u českých ekvivalentů anglických sloves v závislosti na kontextu.
ano Pt 91/87 B. Hamák 1987 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Trojanová, Jana Srovnání dvou překladů Zolova románu Rozvrat
ano Veselý, Jindřich 2005 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Trubková, Jana České předsednictví Rady Evropské unie z pohledu tlumočníků a delegátů
ano Čeňková, Ivana 2010 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Trusina, Pavel Neologismy ve španělské strojírenské terminologii + 2. svazek: španělský a český originál
ano Pt 25/83 Dubský, Josef 1982 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Trusovová, Alexandra Možnosti záměny slovních druhů při překladu z ruštiny do češtiny
ano Pt 185/77 Koževníková 1976 1976 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Trägerová, Lucie Komentovaný překlad: Villar Raso, M., Historia de la literatura hispanoamericana. Madrid 1977[rukopis]
ano Králová, J. 2012 bakalářská práce knihovna translatologie PTŠ
Tučková, Jana Francouzsko-anglické lexikální vztahy a postavení anglicismů v lexikálním systému současné francouzštiny
ano Pt 89/87 Hanáková, Milada 1987 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Tůmová, Eva Role tlumočníka v interkulturní skupině.
ano Pt 14/2003 Jettmarová, Zuzana 2002 rigorózní práce knihovna translatologie PTN
Turková-Boháčová, Ludmila Španělský jazyk v českém prostředí
ano Pt 88/78 Dubský, Josef 1977 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Tyrpáková, Lenka Prózy D. Charmse v překladech
ano Hrala, Milan 2002 2002 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Uhlíková, Milena: Vilém Mrštík, překladatel.
ano M. Hrala 1997 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Uhlířová, Jana Presentace reálií v nových překladech sebraných spisů V. I. Lenina /třetí svazek Vývoj kapitalismu v Rusku/
ano Hančilová, 1982 1982 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Uhrinová, Martina Překlady výrazně stylizovaných románů Patricka Cauvina
ano Belisová, Šárka 2003 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Uková, Martina Komentovaný překlad knihy Guía Total: Baleares (kapitoly Eivissa, Menorca, Formentera)
ano Pt 1023/2012 Králová, Jana 2012 bakalářská práce knihovna translatologie PTŠ
Uková, Martina Role tlumočníka v zónách konfliktu[rukopis]
ano Pt2015/02012 Špirk, Jaroslav 2015 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Uličná, Lívia Hermann Hesse „Der Steppenwolf“: problémy prekladu
ano Pt93/459 1993 1993 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Ullrichová, Eva Komentovaný překlad: Les Impressionnistes (Anne Distel….)
ano Pt 176/14 Belisová, Šárka 2014 bakalářská práce knihovna translatologie PTF
Ulrychová, Věra Puškinův Evžen Oněgin /styl románu, jeho poetika, odraz dominantních rysů českého překladu Josefa Hory/
ano Pt 142/81 Ilek, B. 1981 1981 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Ulver, Stanislav: Filmové titulky.
ano Fröhlich, František 1971 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Urbánková, Hana Zhodnocení překladu Merlova románu Malevil
ano Pt 23/83 Dubský, Josef 1982 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Urbanová, Kateřina Alfred Jarry, „Ubu králem“: Kritika českého překladu Prokopa Voskovce
ano Belisová, Šárka 2001 bakalářská práce knihovna translatologie PTF
Urbanová, Radana: Gramaticko-sémantická analýza anglických vět a jejich překladů z hlediska příslovečného určení.
ano E. Hajičová 1991 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Urdová, Jitka Tlumočnické postupy, jejich základní charakteristika
ano Pt 173/86 PhDr. V. Formánková 1986 1986 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Urxová, Marcela Substantivní kompozice v německé terminologii. Překlad z oboru životního prostředí
ano Lauermann, Jaromír 1973 1973 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Ustinov, Anton Informativní a expresivní stránka anglických textů publicistických.
ano Pt 130/81 Baroš, Karel 1981 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Vacková, Eva Vyjadřování konstrukcí se slovesem „nýt“ v porovnávacím česko-ruském plánu
ano Janošťáková, Lýdie 1976 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Vacková, Lenka Německá a česká frazeologie z hlediska srovnávacího. Oboustranný překlad
ano Pt78/97 1977 1977 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Václavíková, Martina Explicitnost a implicitnost v originálu a v překladu
ano Králová, Jana 1999 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Váchalová, Radka Hlavní kontrast mezi funkcemi anglického a českého podmětu
ano Emmerová, Jarmila 1987 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Váchová, Barbora: Anglicko-český terminologický glosář z oblasti finančních trhů se zaměřením na kapitálové trhy a z oblasti daňové problematiky.
ano Pt 322/96 J. Nemejovský 1996 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Vachová, Eva Vyjadřování konstrukcí se slovesem být
ne 1976 1976 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Vachová, Markéta Zhodnocení českého překladu „Nebezpečných známostí“ od Choderlose de Laclos
ano Veselý, Jindřich 2001 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Vachunová, Petra: J. C. Catford: A Linguistic Theory of Translation.
ano Z. Jettmarová 1998 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Vajsejtlová, I. Typy vět v obdorných textech. Překlad
ne 1978 1978 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Valenta, Jan Sociologické aspekty překladových norem v právním prostředí
ano Králová, Jana 2007 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Valentová, Jana Jan Zábrana - překladatel z angličtiny.
ano Pt 156/86 Emmerová, M. 1986 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Valentová, Radmila Ohlasy ideje Moskvy [jakožto] Třetího Říma v dobových literárních textech
ne S94/877 Mathauserová, Světla 1994 1994 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Valentová, Veronika Kritika překladu „L'Amant“
ano Pt 305/96 Belisová, Šárka 1996 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Vaľovčíková, Marta Významová mnohoznačnosť slova jako problém umeleckého prekladu /na základe románu F. M. Dostojevského „Bratia Karamazovci“/
ano Pt 141/81 Hrala, Milan 1981 1981 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Valverde, Šárka Překaldatelské postupy při převádění povídky Césara Valleja „Paco Junque“ do češtiny a do ruštiny
ano Dubský, Josef 1977 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Vamberová, Monika Vývoj komunikativních aspektů a překladatelských norem v překladech pohádek Wilhelma Hauffa
ano 1998 1998 bakalářská práce knihovna translatologie PTN
Vančurová-Zenklová, Ivana: Španělské a hispanoamerické filmy v českých překladech, uvedené v československé a české distribuci filmů v letec 1945-1995
ano Pt97/368 Uličný, Miloslav 1997 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Vaněčková, Irina Pokus o klasifikaci optimálních řešení v překladu uměleckého textu /na materiálu Čechovových povídek/
ano Pt 48/83 Ilek, B. 1982 1982 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Vanišová, Eva Kalky v současném německém jazyce. Oboustranný překlad
ano Pt 96/78 Baloun, Jaroslav 1977 1977 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Váňová, Jana Rodově neutrální způsob vyjadřování v němčině a češtině a aspekty překladu
ano Leksa, Jiří 2000 2000 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Varga, Roman: Humor v simultánním tlumočení.
ano J. Rejšková 1997 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Vartík, Rastislav Španielsky hovorový jazyk kubánského ÚZU v prekladateľskej a tlmočnickej praxi
ano Pt 138/81 Dubský, Josef 1981 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Vařechová, Zdeňka Synonymita anglických pojmenování.
ano Vařecha, Vladimír 1975 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Vašková, Adéla Komentovaný překlad: Love and Stockholm Syndrome: The Mystery of Loving an Abuser. Joe Carver, PhD. http: drjoecarver.makeswebsites.com/clients/49355/File/love_and_stockholm_syndrome.html
ano Pt2013/0255 Šťastná, Zuzana 2013 bakalářská práce knihovna translatologie PTA
Vavroušová, Petra Komentovaný překlad: Espaňa en el contexto del turismo internacional
ano Králová, Jana 2010 bakalářská práce knihovna translatologie PTŠ
Vavroušová, Petra Němčina jako zprostředkující jazyk při překladu Haškova Švejka do španělštiny
ano Pt2013/0241 Špirk, Jaroslav 2013 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Vavrovicsová, Renáta Francouzsko-ruské lexikální vztahy a překlad ruských a sovětských reálií do francouzštiny
ano Pt 296/88 Hanáková, Milada 1988 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Večeřa, Ivo Sociofonetická charakteristika mluvčího jakožto faktor míry porozumění při tlumočení z angličtiny do češtiny
ano Abdallaová, Naděžda 2000 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Večková, E. Případy synonym v ruštině
ne 1979 1979 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Vejlupková, Eva Posouzená českého a španělského překladu Hemingwayova románu „Komu zvoní hrana“
ano Pt 60/85 Dubský, Josef 1984 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Vejvoda, Jiří Volba kontextových významů slov při překladu mezi angličtinou a češtinou.
ano Vařecha, Vladimír 1975 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Vekrbauerová, Hana Srovnání tří překladů Porážky Alexandra Fadějeva
ano 1982 1982 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Velychko, Hanna Komentovaný překlad: povídky J. Balabána "Mléčná dráha" a "Oblak"
ano Pt1147/2012 Rubáš, Stanislav 2012 bakalářská práce PTR
Vencovská, Hana Francouzské ekvivalenty sloves. vidu
ano 1975 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Vepřeková, Helena Büchnerovo drama "Vojcek" v českých překladech
ano Pt2013/0249 Tvrdík, Milan 2013 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Veřtátová, Vanda Překladatelská problematika archaismů a historismů v Šuškinově románu Chtěl jsem vám dát svobodu
ano Formánková, M. 1981 1981 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Veselá - Sigmundová, Dagmar Překlad z oboru architektury. Komentář
ano 1974 1974 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Veselá, Eva Modulace - konkrétní - abstraktní, srovnání češtiny a francouzštiny
ne Pt85/166 Janovcová, Eva 1985 1985 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Veselá, Hana Německá substantivní kompozita a jejich české protějšky. Překlad: Lepidla z umělých hmot
ano 1974 1974 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Veselá, Iveta Porovnání originálu a dvou českých překladů Barbussova „Ohně“
ano 1984 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Veselá, Lenka Rej divadelních her Arthura Schnitzlera. Dramatická tvorba A. Schnitzlera a její české překlady se zaměřením na hru "Reigen"
ano Veselá, Gabriela 2009 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Veselá, Zuzana In-yer-face dramatika v českém a německém překladu - dílo Sarah Kane
ano Josek, Jiří 2010 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Veselská, Alice Problematika překladu dramatických textů J.-P. Sartra
ano Veselý, Jindřich 1996 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Veselý, Jan Konfrontační pohled na úlohu reálií v přípravě překladatele a tlumočníka
ano Lieblová, D. 1985 1985 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Vetráková, Ludmila Překlad z oboru sociologie
ano 1972 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Větrovská, Pavla Terminologie basketbalu
ano Oganesjanová, Danuše 1996 1996 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Vidunová, Nataša Komprese v anglickém publicistickém stylu.
ano neuveden 1976 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Vilches, Eva Rosa Rabadán a její přínos pro vývoj translatologie
ano Pt 2012/0786 Králová, Jana 2012 diplomová práce PTŠ
Vimr, Ondřej Překladatelé v kontextu: Cesty skandinávských literatur do češtiny
ano Pt2013/0067 Veselá, Gabriela 2012 disertační práce PTN
Vinická, Markéta František Hrubín jako překladatel poezie
ne Pt87/94 Camutaliová, Irena 1987 1987 diplomová práce knihovna translatologie
Vinšová, Jitka Komentovaný překlad z oboru politiky.
ano neuveden 1967 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Vinšová, Michala Josef Hiršal jako překladatel experimentální poezie z němčiny
ano Pt1148/2012 Veselá, Gabriela 2012 diplomová práce PTN
Vítková, Zuzana: Některé problémy překladu Hemingwayova stylu (na překladu Hemingwayových povídek The Short Stories of Ernest Hemingway
ano Pt 38/83 neuveden 1982 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Viušová, Miroslava Pojmenovávací struktury v terminologii psychologie
ano 1971 1971 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Vlášková, Tereza Komentovaný překlad. Verney, Rachel: Conversations on Nordoff-Robbins
ano Pt 2014/0328 Šťastná, Zuzana 2014 bakalářská práce knihovna translatologie PTA
Vlachová, Patricie: Slovníček vybrané mezinárodně-právní terminologie doplněný úvodem do problematiky mezinárodního práva.
ano neuveden 1993 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Vlček, Michael Autor jako editor překladu vlastního díla: Milan Kundera - Směšné lásky
ano Veselý, Jindřich 1999 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Vlčková, Alena: Neologismy v současné ruštině a jejich překlad do češtiny.
ano Pt 299/95 neuveden 1995 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Vlčková, Eva Případy mnohonásobných synonym v ruštině
ano Pt 74/79 doc. PhDr. J. Vlček, Csc. 1979 1979 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Vnenková, Šárka Slovotvorné typy odborných pojmenování a jejich komparace v češtině
ano Man, Oldřich 1972 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Voborníková, Rut: Motivace jedno- i víceslovných pojmenování v terminologii hotelového provozu, veřejného stravování a cestovního ruchu a způsob jejich překladu.
ano B. Hamák 1985 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Voborová, Eva Sémantická báze španělských frazeologismů; Překlad: E. Che Guevara: Po stopách revoluce
ano 1976 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Vodešilová, Martina: Rozbor překladů románu Liona Feuchtwangera Židovská válka.
ano I. Vízdalová 1995 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Voigtsová, Iva Aplikace modelu sémantických sítí na popis koherence originálu a překladu
ano Pt 297/95 Vízdalová, Ivana 2000 2000 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Vojířová, Blanka: Stylistické posuny při titulkování a tlumočení filmů z angličtiny do češtiny.
ne neuveden 1993 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Vokounová, Vlasta Komentovaný překlad do španělštiny (Základy ekonomiky dopravy
ano 1969 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Voláková, Barbora Housestyles - pragmalingvistická a sociolingvistická analýza.
ano Pt 140/96 N. Abdallová 1995 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Voldánová, Petra Polovětné vazby a jejich překlad do češtiny
ano Sládková, Miroslava 2000 bakalářská práce knihovna translatologie PTF
Voldanová, Zuzana El reflejo de la evolución de la sociedad en el léxico cubano
ano Pt 207/78 1978 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Volenová, Eva Komentovaný překlad: La révolution maternelle depuis 1945 (Yvonne Knibiehler, Perrin, Paris 1997, str. 58–76)
ano Pt2013/0263 Belisová, Šárka 2013 bakalářská práce knihovna translatologie PTF
Volfová, Hana Převod slovesa z německého do českého jazyka při simultánním tlumočení
ano Leksa, Jiří 2000 2000 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Volfová, Ivana Kategorie času ve francouzštině v porovnání s češtinou (se zaměřením na „présent“ indikativu)
ano Pt 112/73 Brož, L. 1983 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Volicerová, Daniela Syntaktický paralelismus mezi francouzským převodem a českým originálem při simultánním tlumočení z češtiny do francouzštiny
ne Krušina, Alois 1969 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Volná, Šárka: Překladatelka Jarmila Fastrová a její překlad románu H. Fieldinga Joseph Andrews do češtiny.
ano Pt 297/88 J. Emmerová 1988 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Vondráčková, Naděžda Vědecký styl. Překlad z oboru matematiky
ano 1978 1978 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Vondrová, Kateřina: Ztráty při konsekutivním tlumočení do mateřštiny.
ano J. Rejšková 1999 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Vopařilová, Dagmar Pořádek slov ve španělštině a v češtině
ano Tichý, Oldřich 1972 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Voráčková, Michaela Prostředky expresivty v pohádách Karla Čapka a jejich obraz v německém překladu
ano Pt 97/359 Kolečková, Olga 1997 1997 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Voráčová, Markéta Varianty španělštiny v dabingovém překladu latinskoamerické telenovely
ano Králová, Jana 2004 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Vořechovská, Jana Srovnání recepce simultánně tlumočených projevů a projevů původně českých
ano Rejšková, Jana 2005 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Voříšková, Eliška Komentovaný překlad: M.A:Bel Bravo, Sefarad - los judíos de Espaňa, Madrid 2001
ano Pt2013/0307 Králová, Jana 2013 bakalářská práce knihovna translatologie PTŠ
Vosmanská, Jana Josef Václav Sládek a začátky české amerikanistiky
ano Kalivodová, Eva 2008 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Vostrovský Petr: Komentovaný oboustranný překlad z technické oblasti.
ano neuveden 1970 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Votavová, Milena Problematika překladu odborné literatury /na základě hydrotechnické terminologie/
ano Pt 145/81 Vlček, M. 1981 1981 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Votočková, Tatiana: Oboustranný překlad z oblasti výtvarného umění.
ano Pt 248/2000 Wilson 1971 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Vovková, Michaela Drama „Moliere“ Michaila Bulgakova v překladu Marie Loucké
ano Pt 312/96 Hrala, Milan 1996 1996 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Vrbka, Tomáš Překlad projevu F. Castra
ano Dubský, Josef 1975 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Vrbová, Barbora Jednoduchá a rozvitá substantivní premodifikace v simultánním tlumočení z angličtiny do češtiny
ano Rejšková, Jana 2001 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Vrbová, Jana Bohumil Mathesius - překladatel dramat N. V. Gogola
ano Zadražil, Ladislav 1988 1988 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Vrbová, Jitka Román V. Jerofejeva Russkaja krasavica a jeho překlad do češtiny
ano Pt 324/96 Hrala, Milan 1996 1996 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Vrbová, Jitka Specifická problematika českých překladů historického románu W. Scotta.
ano neuveden 1979 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Vrzalová, Olga Modifikace stylových norem ve společeskovědních textech českých a německých
ne Lauermann, Jaromír diplomová práce knihovna translatologie PTN
Výborná, Helena Stylistická analýza fotbalových komenářů v česko-německé konfrontaci a její uplatnění při překladech knih s fotbalovou tematikou
ano Klein, Silke 2000 2000 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Vyhnálková, Alena Možnosti překladu bezekvivalentní slovní zásoby
ano doc. Dr. K. Chlupáčová, Csc. 1977 1977 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Vyhnálková, Ruth České ekvivalenty anglického členu a výrazů s obdobou funkcí (překladatelská porovnávací studie) překlad odborného textu z angličtiny do češtiny
ano Pt80/221-222 1980 1980 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Vyhnalová, Kateřina Překlad komiksu z francouzštiny
ano Pt2013/0313 Šotolová, Jovanka 2013 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Vykopalová, Vladislava Anglické frázové predložky a jejich místo v odborném textu
ne doc. Dr. Karel Bareš, CSc. 1977 1977 diplomová práce PTA
Vykydalová, Eva Specifika publicistických textů a jejich překladu
ano Pt96/308 Vízdalová, Ivana 1996 1996 bakalářská práce knihovna translatologie
Výletová, Jitka Metaforika v anglické terminologii technických oborů.
ano Bareš, Karel 1975 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Výletová, Lenka Kategorie času ve francouzštině v porovnání s češtinou (se zaměřením na „imparfait“ indikativu)
ano Pt 24/83 Dubský, Josef 1981 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Vytisková, Hana Komentovaný překlad z oboru ekonomiky.
ano neuveden 1967 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Wagenknechtová, Helena Humor a satira v překladech J. Huláka z ruských klasických novel
ano Pt 298/88 Zadražil, Ladislav 1988 1988 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Walaská, Alice Specifičnost překládání literatury pro děti a mládež
ano Vízdalová, Ivana 2000 2000 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Waller, Tomáš Neologismy v současném ruském tisku a možnosti jejich překladu
ano Tregubová, Jelena 1998 1998 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Wanková, Kristýna Komentovaný překlad: World War II: Eighth Air Force's 324th Bomb Squadron Flew on the Pilsen Mission.
ano Abdallaová, Naděžda 2011 bakalářská práce knihovna translatologie PTA
Wanková, Kristýna Titulkování živě přenášených divadelních představení[rukopis]
ano Pt2015/0192 Jettmarová, Zuzana 2014 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Wasserbauerová, Jana: Publicistické překlady z češtiny do angličtiny.
ano Pt 97/87 J. Emmerová 1987 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Weberová, Jana Překladová problematika ruských adjektivních složenin do češtiny. Překlad odborného textu do češtiny
ano Pt 238/78 Man, Oldřich 1978 1978 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Wicha, Lukáš
ano Jettmarová, Z. 2012 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Weichselbaumerová, Jitka Překlady románu Friedricha Dürrenmatta „Das Versprechen“ (Slib) do češtiny
ano Pt 454/93 Veselý, J. 1993 1993 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Weinbergerová, Jana Fritz Walter Nielsen jako zprostředkovatel české kultury.
ano Pt2006/204 Veselá, Gabriela 2006 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Wiedová, Věra Překlad z oboru literární vědy. Komentář
ano Beneš, E. 1974 1974 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Wiegnerová, Iveta Komentovaný překlad - Helmut Schmidt
ano Žárská, Monika 2010 bakalářská práce knihovna translatologie PTN
Wieluchová, Kateřina Kontrastivní pohled na problematiku kondenzovanosti vyjádření ve smluvních textech z německého obchodního práva
ano Klein, Silke 2000 2000 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Yanina, Margarita Komentovaný překlad vybraných kapitol z knihy The Violence Of Our Lives: Interviews with Life-Sentence Prisoners in America; Tony Parker; London: HarperCollins, 1996[rukopis]
ano Pt2015/02 Tobrmanová, Šářka 2015 bakalářská práce knihovna translatologie PTA
Zábojová, Lenka Komentovaný překlad studie Fonetometría: una propuesta de protocolo, Phonica, 2, 2006
ano Pt2013/0304 Králová, Jana 2013 bakalářská práce knihovna translatologie PTŠ
Zábranská, Alena K ruskému a českému slovosledu
ano 1974 1974 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Zadák, Pavel Syntaktické rysy odbor. textu z jaz. španělského
ano Pt 136/81 1981 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Zadáková, Kateřina Komentovaný překlad: Životní prostředí (Beaux, Jean-Francois. L'Environnemnt Nathan, Paris 1997, str. 4-9, 82-99)
ano Pt2013/0262 Belisová, Šárka 2013 bakalářská práce knihovna translatologie PTF
Zadáková, Miriam Hovorová angličtina a problematika jej prekladu do češtiny a slovenčiny.
ano Pt 210/85 neuveden 1985 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Záděrová, Dana Problematika valentnosti sloves pohybu v ruštině
ano Dr. Marie Formánková 1979 1979 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Zahradníčková, Veronika Komentovaný překlad vybraných kapitol z knihy The Rolling Stones: The Stories Behind the Biggest Songs
ano Pt 2014/0314 Mraček, David 2014 bakalářská práce knihovna translatologie PTA
Zajícová, Eliška Jazyková a kulturní specifičnost české filmové produkce v titulkovaném exportu
ano Pt2013/0310 Jettmarová, Zuzana 2013 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Zajícová, Vlasta Vinné sklepy Vincenta Blasca Ibáňeze ve dvou českých překladech
ano Uličný, Miloslav 2009 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Zajícová, Vlasta Vinné sklepy Vincenta Blasca Ibáňeze ve dvou českých překladech
ano 2009 rigorózní práce knihovna translatologie PTŠ
Zajíčková, Naděžda Problémy terminologie překladu; Překlad
ano Pt 79/78 1977 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Zapletalová, Ivana Christian Morgenstern v českých překladech
ano Veselá, Gabriela 2008 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Zapletalová, Lenka Překladatelská problematika ruských přechodníkových vazeb do čj
ano Pt 207/85 PhDr. M. Hrdlička 1985 1985 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Zárubová, Petra Teorie tlumočení v pracích německy píšících autorů
ano Čeňková, Ivana 1999 1999 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Záškodná, Lucie Prévostova Manon Lescaut v českém literárním kontextu druhé pol. 20. století
ano Veselý, Jindřich 2002 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Zátopková, Drahomíra Syntaktický rozbor přírodovědného textu.
ano neuveden 1975 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Zbořilová, Radmila Funkční výpovědní perspektiva a problémy jejího vyjadřování v překládaných textech
ano Pt 137/96 Sládková, Miroslava 1995 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Zdanovcová, Monika Termíny v mezinárodní silniční přepravě
ano Pt 187/94 Leksa, J. 1994 1994 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Zelenková, Martina Terminologie telekomunikací
ne Pt96/145 Nemejovský, Jan 1996 1996 bakalářská práce knihovna translatologie PTA
Zelenková, Věra Syntaktické funkce francouzského substantiva s porovnání s češtinou
ano Pt 217/78 1978 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Zelingerová, Michaela Komentovaný překlad: Zrod jednoho průmyslu
ano Josek, Jiří 2011 bakalářská práce knihovna translatologie PTA
Zelingrová, Michaela Komentovaný překlad: The Intent to Live
ano Pt 2012/0891 Šťastná, Zuzana 2012 bakalářská práce PTA
Zeman Jiří Lexikalizovaná metafora v anglickém odborném textu a způsoby jejího překladu do češtiny.
ano Pt 214/80 Beneš, Karel 1980 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Zeman, Josef Oboustranný komentovaný překlad (ekonomika)
ano 1969 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Zemenová, Markéta Nástin překladatelských postupů a metod v období raného novověku v kontaktu německo-českém
ano Svoboda, Tomáš 2011 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Zenkerová, Monika Komentovaný překlad: Turecká menšina v Německu
ano Pt2013/0367 Žárská, Monika 2013 bakalářská práce knihovna translatologie PTN
Zévlová, Hana Rozbor a zhodnocení českých překladů W. S. Maughama.
ano Pt 84/79 Masnerová, Eva 1979 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Zídková, Štěpánka Mezikulturní komunikace v zrcadle překladu výstavních katalogů
ano Pt2001/294 Klein, Silke 2001 2001 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Zikmundova (Andreadisová), Michaela Problematika překladu dramatického díla z ruštiny do češtiny (na materiálu současného sovětského dramatu)
ano Pt 38/81 Bosák, C. 1980 1980 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Zikmundová, Denisa Zvláštnosti francouzské a české odborné terminologie z oblasti marketingu
ano Pt 445/93 Hanáková, Milada 1993 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Zikmundová, Jaroslava Frazeologismy v uměleckém díle a porovnání jejich překladu (na materiálu povídek V. Šuškina)
ano Man, Oldřich 1977 1977 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Zimáková, Lenka Funkce determinantů a jejich překlad do češtiny
ano Sládková, Miroslava 1998 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Zlámalová, Simona Kritika překladu románu A. Mauroise „Climato“
ano Pt 126/81 1981 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Zlatohlavá, Petra Julio-César Santoyo a jeho přínos k vývoji translatologie
ano Králová, Jana 2008 diplomová práce knihovna PTŠ
Zlesák, Sabina Specifika překladů historických románů na příkladu titulů Liona Feuchtwangera
ano Vízdalová, Ivana a Veselý, Jiří 2003 bakalářská práce knihovna translatologie PTN
Zlínská, Ludmila Transpozice větněčlenské
ano Pt 82/78 1977 diplomová práce knihovna translatologie PTF
Zugarová, Zdenka Překlad („Terminológia genetiky“)
ano 1970 diplomová práce knihovna translatologie PTŠ
Zukalová, Jana Otázky ekvivalence překladu v pojetí různých teoretiků
ano Jettmarová, Zuzana 1984 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Zvárová, Eva Pražská německá literatura. Překlad románu Gustava Meyrinka „Der Golem“ do češtiny
ano Pt 188/94 Vizdalová, Ivana 1994 1994 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Zvejšková, Šárka Komentovaný překlad: H.T.Regier, Identitätsfragen inder Erziegungspolitik
ano Pt2013/0373 Žárská, Monika 2013 bakalářská práce knihovna translatologie PTN
Žádníková, Alena Zvláštnosti členění simultánního tlumočnického projevu ve srovnání s projevem původním
ne 1982 1982 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Žáková, Martina Komentovaný překlad: Gleichstellung der Geschlechter im Lehrplan
ano Žárská, Monika 2011 bakalářská práce knihovna translatologie PTN
Žáková, Martina Komentovaný překlad: Gleichstellung der Geschlechter im Lehrplan
ano Pt2013/0301 Žárská, Monika 2013 bakalářská práce knihovna translatologie PTN
Žáková, Vladimíra: Kurt Vonnegut v českém a ruském překladu.
ano Pt 49/85 Emmerová, Jarmila 1984 diplomová práce knihovna translatologie PTA
Žárská, Monika Zvláštnosti německé slovesné rekce v konfrontaci s češtinou, Oboustranný překlad z oboru ekologie
ano Pt 151/81 1981 diplomová práce knihovna translatologie PTN
Ženčuchová, Marta Komentovaný překlad: Les reves, messagers de l´ame
ano Pt 2014/0317 Duběda, Tomáš 2014 bakalářská práce knihovna translatologie PTF
Žídková, Ivana Paměti carevny Kateřiny II. a Milostné dopisy carevny Kateřiny Veliké Potěmkinovi v českých překladech
ano Rubáš, Stanislav 2008 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Židková, Kateřina Tlumočení filmů /na konkrétním rusko-českém a česko-ruském materiálu/
ano Čeňková, I. 1997 diplomová práce knihovna translatologie PTR
Žilková, Anna Komentovaný překlad: La légalisation des couples homosexuels en Europe
ano Belisová, Šárka 2010 bakalářská práce knihovna translatologie PTF