FF UK

ÚTRLO ústavuVyučujícíPhDr. Zuzana Jettmarová, M.Sc., Ph.D.

PhDr. Zuzana Jettmarová, M.Sc., Ph.D.


Kvalifikace / Qualification

 • 2010 - Ph.D. (translatologie), FF UK, Praha

 • 1990 – MSc. (Applied Linguistics), Univ. Edinburgh

 • 1988 – Učitelství všeob. vzděl. předmětů, FF UK, Praha

 • 1986 – Základy vysokoškolské pedagogiky, ÚRVŠ MŠMT, Praha (osvědčení)

 • 1979 – PhDr. (slavistika), FF UK, Praha

 • 1976 – Dipl. překl. a tlum., FF UK, Praha


Zaměstnání / Work experience

 • 1991–2006 – ředitelka KPT/ÚTRL FF UK

 • 1986–1993 – vedoucí Audiovizuálního a jazykového centra FF UK

 • 1981–dosud – odborná asistentka KPT/ÚTRL FF UK v Praze

 • 1976–1981 – překladatelka a tlumočnice (svob. povol.)


Působení v zahraničí

 • 1975 – Institut Morise Thorese, Moskva: jednosemestrální studijní stáž

 • 1983 – Univerzita Swansea (Wales): 3-týdenní kurs pro učitele angličtiny organizovaný Britskou radou

 • 1989–1990 – Univerzita Edinburgh: studium M.Sc.

 • 1992 – EC EU Brusel: tříměsíční studijní pobyt v tlumočnickém servisu SCIC Evropské komise, v rámci projektu Tempus 1468.

 • 1997 – Humboldtova univerzita (Berlín): zvané přednášky

 • 1997 – Univerzita v Helsinkách: zvaná přednáška

 • 1998 – Univerzita v Grazu: zvaná přednáška

 • 1998 – Univerzita v Saarbrueckenu: zvaná přednáška

 • 2004 – Univerzita Wroclaw: zvaná přednáška (05/04/04)

 • Účast na mezinárodních konferencích


Výuka / Teaching

 • Kontrastivní lingvistika II – gramatika (PTA)

 • Úvod do translatologie

 • Základy teorie překladu

 • Teorie překladu

 • Metody výzkumné práce

 • Didaktika překladu a tlumočení


Členství v organizacích a radách / Membership in organisations and boards

 • Klub moderních filologů, od r. 1991

 • European Society for Translation Studies (EST), od r. 1993

 • Jazykovědné sdružení, od r. 1994

 • Czech Society for English and American Studies, a Europen Society for the Studies of English (ESSE), od r. 1994

 • FIT Committee for Translator & Interpreter Training and Qualifications, 1993–1999

 • Asociace učitelů angličtiny, od r. 1995

 • Vědecký výbor projektu Erasmus TNP in Languages (č. 25917), 1997–2000

 • Česká rada pro překlad a tlumočení, místopředsedkyně od r. 1997

 • New York Academy of Sciences, 1997–2001

 • European Language Council, zástupce UK, 1998–2000

 • European Society of Translation Studies (EST), členka výkonné rady, 1995–2001; místopředsedkyně 1998–2001

 • Euromasters Group / nyní Consortium (původně projekt 28835-IC-2-97), zástupce UK, 1998–2001

 • Leuven Research Centre for Translation, Communication and Cultures, Catholic University of Leuven, Visiting professor, 1998

 • CIUTI, členka výkonného výboru, 1999–2000; členka Accreditation Task Force, 2001–2003, členka Research Database Task Force, 2001

 • Rada Koordinačního centra translatologických studií při ÚTRL FF UK, od r. 2004


Bibliografie / Bibliography


Seznam publikační činnosti k nahlédnutí na stránkách Střediska vědeckých informací FF UK.


Odborné články a statě (výběr)

 • JETTMAROVÁ Zuzana. Editor´s introduction to the English edition. In: LEVÝ Jiří. The Art of Translation (Umění překladu.Praha,1983).Translated by Patrick CORNESS, Edited with a critical foreword by Zuzana JETTMAROVÁ. 1. vyd. Amsterdam/Philadelphia: J. Benjamins, 2011. ISBN 978 90 272 2445 3 (Hb), ISBN 978 90 272 8411 2 (Eb), s. xv-xxvi.

 • JETTMAROVÁ Zuzana. Předmluva ke čtvrtému vydání. In: LEVY, Jiří. Umění překladu. Praha: Apostrof, 2012. ISBN 978-80-87561-15-7, s. 5-12.

 • JETTMAROVÁ Zuzana. Revisiting Czech Structuralism. In: GRBIC Nadja et al. (Hrsg.). Translationskultur revisited. Festschrift für Erich Prunč. 1. vyd. Tübingen: Stauffenburg Verlag, 2010. ISSN 1433-2752, ISBN 978-3-86057-669-4, s. 61-74.

 • JETTMAROVÁ Zuzana. V čem stagnuje česká translatologie: dva pohledy na českou teorii překladu a její východiska. Moderní filologie na prahu třetího tisíciletí. Ročenka Kruhu moderních filologů. 2010, 23. ISSN 0577-3768, ISBN 978-80-7394-256-4, s. 74-89.

 • JETTMAROVÁ Zuzana. Translating Jiři Levý´s Art of Translation for an International Readership. In: KRÁLOVÁ Jana (ed.). Posibilidades y limites de la communicación intercultural. Iberoamericana Pragensia, Supplementum. 2011, 27, Praha: Karolinum. ISSN 1210-6690. ISBN 978-80-246-1929-3, s. 51-60.  

 • JETTMAROVÁ Zuzana. Translativity: Networking the Domestic and the Foreign. Translatologica Pragensia. 2012, 8. ISSN 0567-8269, s. 75-88.

 • JETTMAROVÁ Zuzana, ALTHOFF Gustavo, SARTIN Gustavo. Translating Jiři Levý´s Art of Translation for an International Readership/Traduzindo The Art of Translation de Jiří Levý para um Público Internacional. Scientia Traductionis: (Re)descobrindo Jiří Levý. 2012, 7:11, eISSN 1980-4237, www.periodicos.ufsc.br/index.php/scientia, s. 132-152.

 • JETTMAROVÁ Zuzana Úloha kontextu v překladu reklamy do češtiny: dynamika výchozí překladatelské normy. In: GROMOVÁ Edita a HRDLIČKA Milan (eds). Antologie teorie odborného překladu. Ostrava: Repronis. 3. vyd. 2010. ISBN 978-80-7368-801-1, s. 101-120.

 • JETTMAROVÁ, Zuzana. O spolupráci překladatele s redaktorem. ToP (tlumočení - překlad). 2012, roč. 23, č. 104, s. 17-17. ISSN 1210-4159.

 • KRÁLOVÁ Jana and JETTMAROVÁ Zuzana. Historia de la Traducción: fuente de inspiración. In: RABADÁN Rosa et al. (ed.). Lengua, traducción, recepción. En honor de Julio César Santoyo/ Language, translation, reception. To honor Julio César Santoyo. 1. vyd. 2012. ISBN 978-84-9773-529-2, s. 373-393. 

 • JETMAROVÁ Zuzana. Ideologie cizosti v teorii překladu. In GROMOVÁ Edita a KUSÁ Mária (eds). Preklad a kultúra 4. Nitra/Batislava: UKF Nitra a SAV Bratislava. 1. vyd. 2012. ISBN 978-80-558-0143-8, s. 34-44.

 • JETTMAROVÁ, Zuzana. Translating Jiří Levý's Art of Translation for International Readershp/ Traduzindo The Art of Translation de Jiří Levý para un Público Internacional. Scientia Traductionis. 2012, roč. 7, č. 11, s. 132-152. ISSN 1980-4237. 

 • JETTMAROVÁ, Zuzana. How many functionalism there are? 12th Prague International Conference on Translation and Interpreting:  Czech, Polish and Slovak Structuralist Traditions in the  Translation Studies Paradigm Today. Prague (26-27. 10. 2013). Translatologica Pragensia 9.  V tisku.


Redakce

 • Levý, Jiří. The Art of Translation. Translated by Patrick Corness, edited with a critical foreword by Zuzana Jettmarová. Amsterdam, 2011. de la communicación intercultural. FF UK Praha