FF UK

ÚTRLProjekty & VeřejnostKonference

Konference, sympozia, kolokvia

2018: Cesty translatologie (doktorandský workshop)


2017: Tradice, současnost a budoucnost české translatologie


2016: Kvalita v oblasti institucionálního překladu ("Quality Aspects in Institutional Translation")


2015: Mezinárodní konference Jan Zábrana - básník, překladatel, čtenářfotografie z konference


2013: 12. mezinárodní konference o překladu a tlumočení: Czech, Slovak and Polish Structuralist Traditions in the Translation Studies Paradigm Today; fotografie naleznete zde


2012: Kulatý stůl IMPLI - Improving Police and Legal Interpreting


2010: Konference Překlady pro EU


2009: 11. mezinárodní konference o překladu a tlumočení: Translating Beyond East and West. Výběr příspěvků z konference vyšel jako VIII. číslo vědeckého časopisu Philologica 2 - Translatologica Pragensia. Zprávu o konferenci naleznete zde


2008: Česko-slovenská konference Profilace českého překladu po roce 1945 (kolektivní monografii vydala FF UK v Praze)


2005: Kolokvium Český překlad 1945-2004 (sborník vydala FF UK v Praze)


2003: 10. mezinárodní konference o překladu a tlumočení (sborník publikován v nakl. John Benjamins)


2003: Sympozium Český překlad 1945-2003 (sborník vydala FF UK v Praze)


1995: 9. mezinárodní konference o překladu a tlumočení (sborník publikován v nakl. John Benjamins)


1995: 1. kongres Evropské translatologické společnosti (sborník publikován v nakl. John Benjamins)


1992: 8. mezinárodní konference o překladu a tlumočení