FF UK

ÚTRLProjekty & VeřejnostVýzkum & Projekty

Publikace

 • Tradition vs. Modernity: from the Classical Period of the Prague School to the Translation Studies of the Final Decades of the 20th Century (2008)

 • Tajemná translatologie (2008)

 • Folia Translatologica (sborník článků zpracovaných v angličtině a francouzštině na základě kvalitních diplomových prací) (2008)

 • Já píši Vám / Evžen Oněgin v českých překladech (2009)

 • Historia de las traducciones checas de literaturas de Espaňa e Hispanoamérica (2006)

 • Translation and Interpreting: Socio-Cultural Perspectives, (2006)

 • Český překlad 1945–2004 (2006)

 • Český překlad 1945–2003 (2005)

 • Komentovaná vydání Shakespearových dramat v překladech Jiřího Joska

 • Slovo za slovem / S překladateli o překládání (2012)


Projekty

 • Jazyk jako lidská činnost, její produkt a faktor (MSM 0021620825)

 • Základy moderního světa v zrcadle literatury a filozofie (MSM 0021620824)

 • European Masters in Conference Interpreting (EMCI)

 • Optimising Professional Translator Training in a Multilingual Europe (OPTIMALE)

 • Thematic Network Project in Languages (TNP)

 • Multilingvální terminologická databáze (Practeast/Copernicus)

 • Equal Access to Justice across Language and Culture (Aequitas/Groitus)

 • Instruments for Lifting Language Barriers in Intercultural Legal Proceedings (Agis)

 • Euroconference „Textology and Translation“ (Euresco)

 • e-Content Localization Resources for Translator Training (eCoLoRe)

 • Translation Studies Multi-European Doctoral Research Programme, koordinovaným Katolickou univerzitou v Lovani (Sokrates TRANSPhD)

 • Postavení literárního překladu po roce 1945 (doktorský projekt podpořený Grantovou agenturou České republiky)

 • Podpora při začleňování Ústavu translatologie do evropské struktury European Master's in Translation (EMT)

 • Bibliografie českých a slovenských prací z oboru translatologie

 • Elektronická virtuální Audio-video databáze nahrávek pro konsekutivní a simultánní tlumočení (DAVID)

 • Videokonference jako moderní komunikační nástroj pro zefektivnění praktické výuky tlumočnických disciplín

 • Vývoj kurzů CŽV pro státní správu – komunitní tlumočení ve styku s cizinci a menšinami

 • Vývoj, příprava a nabídka specifických modulů tlumočnických kurzů CŽV se zaměřením na problematiku EU a potřeby veřejné a státní správy

 • Příprava kurzu CŽV pro vysokoškolské učitele překladu a tlumočení

 • Umění překladu Jiřího Levého v angličtině (ve spolupráci s nakladatelství John Benjamins)

 • Česká a francouzská prozódie v typologickém srovnání (badatelský projekt podpořený Grantovou agenturou České republiky)

 • Možnosti a meze mezikulturní komunikace – příspěvek k výzkumu metajazykových omezení překladu (podpořeno Grantovou agenturou Akademie věd)

 • Inovace a rozvoj studijního programu Překladatelství a tlumočnictví na Ústavu translatologie FF UK v Praze (podpořeno v rámci Operačního programu Praha – adaptabilita, financovaného EU)

 • Udržitelná zaměstnatelnost (sustainable employability) absolventů ÚTRL FF UK: V čem spočívá a jak ji lze podporovat? (pohled ze strany podnikatelské sféry jakožto zaměstnavatele)

 • PRETHODŽIPEN – PŘEKLAD. Analýza potřeb v oblasti překladu a tlumočení mezi romštinou a češtinou

 • Inovace předmětu Překlad pro mezinárodní instituce v pěti jazykových mutacích (angličtina / francouzština / němčina / ruština / španělština) (2014, rozvojový program FF UK)

 • Výslovnost neintegrovaného lexika v češtině (2013–2015, společný projekt podpořený Grantovou agenturou České republiky a řešený Ústavem jazyka českého AV ČR a ÚTRL FF UK)

 • Analýza potenciálu jazykových technologií při revitalizaci menšinových jazyků se zaměřením na romštinu

 • Němčina jako menšinový jazyk v ČR