FF UK

ÚTRLProjekty & VeřejnostAbsolventiKontakty

Kontakty

Ústav disponuje elektronickou databází svých absolventů od roku 1967 a průběžně ji aktualizuje.


Databáze se využívá pro rozesílání pozvánek na setkání absolventů a případné dotazníkové průzkumy prováděné ústavem. Absolvent, který se rozhodne uspořádat setkání svého ročníku, může na sekretariátu získat adresář této skupiny.


Z těchto důvodů je nutné databázi neustále aktualizovat, proto prosíme absolventy, aby změny údajů (příjmení, adresa, e-mail, telefon, případně změna zaměstnání) průběžně zasílali .


Databázi jsme začali budovat počátkem 80. let, proto je za období 1967-1981 neúplná. Pokud jste nikdy neobdrželi pozvánku na setkání absolventů nebo dotazník v roce 1996, je jisté, že v databázi vaše údaje chybí nebo již nejsou platné.