FF UK

ÚTRLO ústavuVyučujícíMgr. Aude Brunel

Mgr. Aude Brunel


Vzdělání / Education


1997 diplom z českého jazyka – Univerzita Karlova / Certificate in Czech, Charles University, Prague

1993 magistr dějin umění – Universidad Autónoma de Madrid (ERASMUS) / M.A. in History of Art, Universidad Autónoma de Madrid (ERASMUS)

1992 magistr dějin umění – Université de Grenoble (Francie) / M.A. in History of Art, Université de Grenoble (France)

1988 maturita z matematiky a fyziky v Grenoblu (Francie) / Secondary education final examination (baccaulauréat) in mathematics and physics, Grenoble (France)


Překladatelská praxe / Translation experience


Česko-francouzsky / Czech-French:

• překlady pro kulturní instituce a organizace (např. Židovské Muzeum v Praze, vila Bertramka, Uměleckoprůmyslové muzeum, UNHCR, Francouzský institut v Praze, časopis Umělec, Česká centra apod.) / Translations for cultural institutions and organizations (e.g. the Jewish Museum in Prague, Villa Bertramka, Museum of Decorative Arts, UNHCR, French Institute in Prague, the Umělec magazine, Czech centers)

• překlady pro turistiku (průvodce, krásné knihy) / Translations in the domain of tourism (guides, illustrated books)

• překlady dětské literatury (nakl. Gründ) / Translations of child books (the Gründ publishing house)

• překlady divadelní a filmové (titulky) / Translations of theater plays and films (subtitles)

• komerční a právnické překlady (agentura Unicom) / Business and legal translation (the Unicom agency)


Anglicko-francouzsky / English-French:

• překladatelská činnost pro mezinárodní firmu IDIOMA se sídlem v Praze / Translations for IDIOMA, a Prague-based international company

• technické překlady (zvuk, elektro, kancelářská technika) / Technical translations (acoustics, electricity, office equipment)


Pedagogická činnost / Teaching

• od roku 2007 vyučující na FF UK (Ústav translatologie) / Charles University, Faculty of Arts, Institute of Translation Studies, lecturer

• obor: překlad, dějiny a kultura, jazykové semináře FR / teaching in: translation, cultural history, language courses

• 2009–2012 vyučující ve Francouzském institutu v Praze (čestina pro cizince) / French Institute in Prague, lecturer; teaching of Czech for foreigners


Publikační činnost / Publishing activities


• od roku 2001 nakladatelská činnost, vydávání komiksů a literatury, nakladatelství Motkomiks / publishing of comics and fiction (the Motkomiks publishing house)