FF UK

ÚTRLStudentiHarmonogram akademického roku

Harmonogram akademického roku 2019/2020

Rámcový harmonogram FF UK


Termíny státních zkoušek v ÚTRL naleznete níže. Konkrétní data jednotlivých částí budou před každým termínem zveřejněna v IS.


Termíny přihlášek k jednotlivým státním zkouškám včetně harmonogramu kontroly studijních povinností naleznete v rámcovém harmonogramu FF UK.


Státní závěrečná zkouška v bakalářském studiu


Leden – Únor 2020


 • Odevzdání bakalářské práce: do 6. 1. 2020 (do 14:00)

 • Hodnocení bakalářské práce k dispozici: nejpozději 5 pracovních dní před konáním obhajoby

 • Obhajoba bakalářské práce a BZK: 3.–7. 2. 2020


Červen 2020


 • Odevzdání bakalářské práce do 18. 5. 2020 (do 14:00)

 • Hodnocení bakalářské práce k dispozici: nejpozději 5 pracovních dní před konáním obhajoby

 • Obhajoba bakalářské práce a BZK 15.–19. 6. 2020


Září 2020


 • Odevzdání bakalářské práce: do 13. 7. 2020 (do 14:00)

 • Hodnocení bakalářské práce: nejpozději 5 pracovních dní před konáním obhajoby

 • Obhajoba bakalářské práce a BZK: 1.–9. 9. 2020


Státní závěrečná zkouška v magisterském studiu


Leden – Únor 2020


 • Odevzdání diplomové práce: do 6. 1. 2020 (do 14:00)

 • Hodnocení diplomové práce k dispozici: nejpozději 5 pracovních dní před konáním obhajoby

 • Obhajoby diplomových prací a SZZK: 27. 1. – 31. 1. 2020


Květen 2020


 • Odevzdání diplomové práce: do 27. 4. 2020 (do 14:00)

 • Hodnocení diplomové práce k dispozici: nejpozději 5 pracovních dní před konáním obhajoby

 • Obhajoby diplomových prací a SZZK: 25.–29. 5. 2020


Září 2020


 • Odevzdání diplomové práce: do 13. 7. 2020 (do 14:00)

 • Hodnocení diplomové práce: nejpozději 5 pracovních dní před konáním obhajoby

 • Obhajoby diplomových prací a SZZK: 7.–11. 9. 2020