FF UK

ÚTRLStudentiHarmonogram akademického roku

Harmonogram akademického roku 2018/2019

Rámcový harmonogram FF UK


Termíny státních zkoušek v ÚTRL naleznete níže. Konkrétní data jednotlivých částí budou před každým termínem zveřejněna v IS.


Termíny přihlášek k jednotlivým státním zkouškám včetně harmonogramu kontroly studijních povinností naleznete v rámcovém harmonogramu FF UK.


Státní závěrečná zkouška v bakalářském studiu


Leden – Únor 2019


 • Odevzdání bakalářské práce: do 4. 1. 2019

 • Hodnocení bakalářské práce k dispozici: 28. 1. 2019

 • Obhajoba bakalářské práce a BZK: 4.–8. 2. 2019


Červen 2019


 • Odevzdání bakalářské práce do 13. 5. 2019 (do 13:00)

 • Hodnocení bakalářské práce k dispozici: 10. 6. 2019

 • Obhajoba bakalářské práce a BZK 17.–21. 6. 2019


Září 2019


 • Odevzdání bakalářské práce: do 29. 7. 2019 (do 13:00)

 • Hodnocení bakalářské práce: nejpozději 5 pracovních dnů před konáním obhajoby

 • Obhajoba bakalářské práce a BZK: 2.–9. 9. 2019


Státní závěrečná zkouška v magisterském studiu


Leden – Únor 2019


 • Odevzdání diplomové práce: do 4. 1. 2019 (do 13:00)

 • Hodnocení diplomové práce k dispozici: 21. 1. 2019

 • Obhajoby diplomových prací a SZZK: 28. 1. – 1. 2. 2019


Květen 2019


 • Odevzdání diplomové práce: do 23. 4. 2019 (do 13:00)

 • Hodnocení diplomové práce k dispozici: 20. 5. 2019

 • Obhajoby diplomových prací a SZZK: 27.–31. 5. 2019


Září 2019


 • Odevzdání diplomové práce: do 29. 7. 2019 (do 13:00)

 • Hodnocení diplomové práce: nejpozději 5 pracovních dnů před konáním obhajoby

 • Obhajoby diplomových prací a SZZK: 9.–13. 9. 2019