FF UK

ÚTRLUchazečiPřijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

Podmínky přijímacího řízení a požadavky přijímacích zkoušek do bakalářských i navazujících magisterských oborů FF UK naleznete ZDE.

Ústav translatologie FF UK vypisuje následující studijní obory:


Dvouoborové bakalářské studium Mezikulturní komunikace

 • Angličtina pro mezikulturní komunikaci (KA)

 • Francouzština pro mezikulturní komunikaci (KF)

 • Němčina pro mezikulturní komunikaci (KN)

 • Ruština pro mezikulturní komunikaci (KR)

 • Španělština pro mezikulturní komunikaci (KS)


Jednooborové bakalářské studium Mezikulturní komunikace (double degree – pouze němčina)


 • Mezikulturní komunikace čeština – němčina / Interkulturelle Kommunikation und Translation Tschechisch – Deutsch


Dvouoborové magisterské studium Překladatelství

 • Překladatelství: čeština – angličtina (PA)

 • Překladatelství: čeština – francouzština (PF)

 • Překladatelství: čeština – němčina (PN)

 • Překladatelství: čeština – ruština (PR)

 • Překladatelství: čeština – španělština (PS)


Dvouoborové magisterské studium Tlumočnictví

 • Tlumočnictví: čeština – angličtina (TA)

 • Tlumočnictví: čeština – francouzština (TF)

 • Tlumočnictví: čeština – němčina (TN)

 • Tlumočnictví: čeština – ruština (TR)

 • Tlumočnictví: čeština – španělština (TS)


Chcete-li studovat některý z předchozích povinně dvouoborových studijních oborů, musíte si podat přihlášku buď na dva z nich (např. Angličtina pro mezikulturní komunikaci a Francouzština pro mezikulturní komunikaci), nebo na jeden obor mezikulturní komunikace a na další obor vypisovaný na FF UK v kombinaci s našimi obory. Přípustné kombinace našich oborů naleznete vždy v aktuálních oborových požadavcích přijímacích zkoušek (viz výše - podmínky přijímacího řízení). Kombinovat lze výhradně obory stejného stupně, tj. bakalářské s bakalářskými a magisterské s magisterskými.


Přijímací zkouška pro dvouoborové i jednooborové BAKALÁŘSKÉ STUDIUM s angličtinou, francouzštinou, němčinou, ruštinou a španělštinou probíhá jednokolově, a to písemnou formou.


Přijímací zkouška pro NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM probíhá dvoukolově, a to písemnou a ústní formou.


Předměty přijímací zkoušky do dvouoborového a jednooborového bakalářského studia


Písemná část pro všechny obory (max. 100 bodů)


 • Test z českého jazyka (uchazeč o více oborů skládá tento test pouze jednou) (0–24 bodů)

 • Překlad neliterárního textu z češtiny do cizího jazyka (0–24 bodů)

 • Překlad neliterárního textu z cizího jazyka do češtiny (0–20 bodů)

 • Sumarizace cizojazyčného neliterárního textu provedená v češtině (0–16 bodů)

 • Vědomostní test zaměřený na dějiny, kulturu a současné reálie dané jazykové oblasti, reálie České republiky a Evropské unie a všeobecný kulturní rozhled (0–16 bodů)


Podívejte se na MODELOVÉ TESTY.


Předměty přijímací zkoušky do magisterského studia

Překladatelské a tlumočnické obory – společná písemná část (max. 50 bodů)

 • Překlad neliterárního textu z cizího jazyka do češtiny (s tištěným překladovým i výkladovým slovníkem, který si uchazeč sám přinese) (0–10 bodů)

 • Překlad neliterárního textu z češtiny do cizího jazyka (s tištěným překladovým i výkladovým slovníkem, který si uchazeč sám přinese) (0–12 bodů)

 • Sumarizace neliterárního cizojazyčného textu provedená v češtině (0–8 bodů)

 • Vědomostní test zaměřený na teorii překladu (0–10 bodů); doporučenou literaturu naleznete ZDE

 • Vědomostní test zaměřený na dějiny, kulturu a současné reálie dané jazykové oblasti, reálie České republiky a Evropské unie a všeobecný kulturní rozhled (0–10 bodů)

Podívejte se na MODELOVÉ TESTY.


Překladatelské obory – ústní část (max. 50 bodů)

 • Kontrastivní analýza cizojazyčného textu obsahujícího kulturně-historické reálie dané jazykové oblasti (s tištěným výkladovým slovníkem, který bude uchazečům poskytnut) (035 bodů)

 • Prověření znalostí z teorie překladu a schopnosti jejich aplikace na analyzovaném textu; seznam tematických okruhů a literatury naleznete ZDE (010 bodů)

 • Motivace ke studiu (uchazeč může předložit doklad o překladatelské praxi, publikovaný překlad, jazykový či jiný relevantní certifikát, doklad o získání ceny ve veřejné překladatelské soutěži atd.) (05 bodů)

 • Předložení bakalářské práce nebo její relevantní části


Tlumočnické obory – ústní část (max. 50 bodů)

 • Konsekutivní tlumočení na aktuální společenské a/nebo politické téma v rozsahu 3–4 minut z cizího jazyka do češtiny a 3–4 minut z češtiny do cizího jazyka, s možností notace (020 bodů)

 • Tlumočení z listu do českého jazyka v rozsahu 15–20 řádek, s přípravou v rozsahu 5 minut (05 bodů)

 • Rétorické vystoupení v cizím jazyce na zadané téma v rozsahu 3 minut, s přípravou v rozsahu 2 minut (010 bodů)

 • Otázky z teorie tlumočení dle stanoveného seznamu odborné literatury a schopnost aplikace teoretických znalostí v konkrétní tlumočnické situaci; seznam tematických okruhů a literatury naleznete ZDE (010 bodů)

 • Motivace ke studiu (uchazeč může předložit doklad o tlumočnické praxi, jazykový či jiný relevantní certifikát atd.) (0–5 bodů)

 • Předložení bakalářské práce nebo její relevantní části