FF UK

ÚTRLUchazečiPřijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2019/2020

Podmínky přijímacího řízení a požadavky přijímacích zkoušek do bakalářských i navazujících magisterských programů a oborů FF UK naleznete ZDE.

Ústav translatologie FF UK vypisuje následující studijní programy a obory:


Sdružené/dvouspecializační bakalářské studium programu Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení

Bakalářská specializace

 • Angličtina pro překlad a tlumočení

 • Francouzština pro překlad a tlumočení

 • Němčina pro překlad a tlumočení

 • Ruština pro překlad a tlumočení

 • Španělština pro překlad a tlumočení


Jednooborové bakalářské studium v režimu „double degree“ (dva roky studia na Univerzitě Karlově a jeden rok na Univerzitě v Lipsku)


 • Mezikulturní komunikace čeština – němčina / Interkulturelle Kommunikation und Translation Tschechisch – Deutsch


Dvouoborové magisterské studium Překladatelství

 • Překladatelství: čeština – angličtina

 • Překladatelství: čeština – francouzština

 • Překladatelství: čeština – němčina

 • Překladatelství: čeština – ruština

 • Překladatelství: čeština – španělština


Dvouoborové magisterské studium Tlumočnictví

 • Tlumočnictví: čeština – angličtina

 • Tlumočnictví: čeština – francouzština

 • Tlumočnictví: čeština – němčina

 • Tlumočnictví: čeština – ruština

 • Tlumočnictví: čeština – španělština


Chcete-li studovat některý z předchozích povinně sdružených/dvouspecializačních bakalářských studijních programů, musíte si podat přihlášku buď na dvě specializace (např. Angličtina pro překlad a tlumočení a Francouzština pro překlad a tlumočení; tzv. dvouspecializační studium), nebo na jednu specializaci programu Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení a na další program vypisovaný na FF UK v kombinaci s našimi specializacemi (tzv. sdružené studium). Přípustné kombinace našich specializací naleznete vždy v aktuálních požadavcích přijímacích zkoušek (viz výše – podmínky přijímacího řízení).


Chcete-li studovat některý z předchozích povinně dvouoborových magisterských studijních oborů, musíte si podat přihlášku buď na dva obory (např. Překladatelství: čeština – angličtina a Překladatelství: čeština – francouzština), nebo na jeden obor vypisovaný Ústavem translatologie a další obor vypisovaný na FF UK v kombinaci s našimi obory. Přípustné kombinace našich oborů naleznete vždy v aktuálních požadavcích přijímacích zkoušek (viz výše – podmínky přijímacího řízení).


Kombinovat lze výhradně specializace a obory stejného stupně, tj. bakalářské s bakalářskými a magisterské s magisterskými.


Přijímací zkouška pro sdružené/dvouspecializační i jednooborové BAKALÁŘSKÉ STUDIUM s angličtinou, francouzštinou, němčinou, ruštinou a španělštinou probíhá jednokolově, a to písemnou formou.


Přijímací zkouška pro NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM probíhá dvoukolově, a to písemnou a ústní formou.


Předměty přijímací zkoušky do sdruženého/dvouspecializačního a jednooborového bakalářského studia


Písemná část pro všechny obory (max. 100 bodů)


 • Test z českého jazyka (uchazeč o více oborů skládá tento test pouze jednou) (0–24 bodů)

 • Překlad neliterárního textu z češtiny do cizího jazyka (0–24 bodů)

 • Překlad neliterárního textu z cizího jazyka do češtiny (0–20 bodů)

 • Sumarizace cizojazyčného neliterárního textu provedená v češtině (0–16 bodů)

 • Vědomostní test zaměřený na dějiny, kulturu a současné reálie dané jazykové oblasti, reálie České republiky a Evropské unie a všeobecný kulturní rozhled (0–16 bodů)


Podívejte se na MODELOVÉ TESTY.


Předměty přijímací zkoušky do magisterského studia

Překladatelské a tlumočnické obory – společná písemná část (max. 50 bodů)

 • Překlad neliterárního textu z cizího jazyka do češtiny (s tištěným překladovým i výkladovým slovníkem, který si uchazeč sám přinese) (0–10 bodů)

 • Překlad neliterárního textu z češtiny do cizího jazyka (s tištěným překladovým i výkladovým slovníkem, který si uchazeč sám přinese) (0–12 bodů)

 • Sumarizace neliterárního cizojazyčného textu provedená v češtině (0–8 bodů)

 • Vědomostní test zaměřený na teorii překladu (0–10 bodů); doporučenou literaturu naleznete ZDE

 • Vědomostní test zaměřený na dějiny, kulturu a současné reálie dané jazykové oblasti, reálie České republiky a Evropské unie a všeobecný kulturní rozhled (0–10 bodů)

Podívejte se na MODELOVÉ TESTY.


Překladatelské obory – ústní část (max. 50 bodů)

 • Kontrastivní analýza cizojazyčného textu obsahujícího kulturně-historické reálie dané jazykové oblasti (s tištěným výkladovým slovníkem, který bude uchazečům poskytnut) (035 bodů)

 • Prověření znalostí z teorie překladu a schopnosti jejich aplikace na analyzovaném textu; seznam tematických okruhů a literatury naleznete ZDE (010 bodů)

 • Motivace ke studiu (uchazeč může předložit doklad o překladatelské praxi, publikovaný překlad, jazykový či jiný relevantní certifikát, doklad o získání ceny ve veřejné překladatelské soutěži atd.) (05 bodů)

 • Předložení bakalářské práce nebo její relevantní části


Tlumočnické obory – ústní část (max. 50 bodů)

 • Konsekutivní tlumočení na aktuální společenské a/nebo politické téma v rozsahu 3–4 minut z cizího jazyka do češtiny a 3–4 minut z češtiny do cizího jazyka, s možností notace (020 bodů)

 • Tlumočení z listu do českého jazyka v rozsahu 15–20 řádek, s přípravou v rozsahu 5 minut (05 bodů)

 • Rétorické vystoupení v cizím jazyce na zadané téma v rozsahu 3 minut, s přípravou v rozsahu 2 minut (010 bodů)

 • Otázky z teorie tlumočení dle stanoveného seznamu odborné literatury a schopnost aplikace teoretických znalostí v konkrétní tlumočnické situaci; seznam tematických okruhů a literatury naleznete ZDE (010 bodů)

 • Motivace ke studiu (uchazeč může předložit doklad o tlumočnické praxi, jazykový či jiný relevantní certifikát atd.) (0–5 bodů)

 • Předložení bakalářské práce nebo její relevantní části