FF UK

ÚTRLProjekty & VeřejnostSpeech repository

SPEECH REPOSITORY

SPEECH REPOSITORY 2.0 a MY SPEECH REPOSITORY (nová doplněná mnohojazyčná verze)

Databáze projevů pro nácvik konsekutivního a simultánního tlumočení


(DG SCIC EK)


http://ec.europa.eu/dgs/scic/cooperation-with-universities/speech_repository.htm


Studenti Ústavu translatologie FF UK mohou trénovat konsekutivní a simultánní tlumočení na projevech (videonahrávkách) ve všech oficiálních jazycích Evropské unie, ale i v ruštině, čínštině, turečtině či arabštině, které dává tlumočnickým vysokým školám k dispozici Generální ředitelství pro konferenční tlumočení (DG SCIC) Evropské komise.


Počátkem října 2014 byla spuštěna nová databáze A/V nahrávek DG SCIC Evropské komise Speech Repository 2.0. Nová Speech Repository se dělí na dvě části - na veřejně přístupnou část, kde jsou většinou autentické nahrávky, a na část se vstupem přes heslo, kde jsou jak nahrávky veřejně přístupné, tak zejména nahrávky připravené tlumočníky-vyučujícími, různé obtížnosti, s možností se nahrávat, posílat výsledek svého tlumočení ke kontrole atd.


Uživatelskou příručku s informacemi, jak se přihlásit a jak pracovat s touto novou Speech Repository 2.0. si můžete stáhnout na webu Speech Repository.


Prof. Čeňková musí studentům - po jejich přihlášení do databáze - vstup aktivovat, tj. může jim ho povolit či zamítnout. Vstup bude povolen všem řádně zapsaným studentům nMgr. studijního programu Tlumočnictví na ÚTRL na dobu jednoho akademického roku (s možností prodloužení) a pochopitelně všem interním i externím vyučujícím tlumočení na našem Ústavu.


PROSÍME VŠECHNY STUDENTY, kteří se do My Speech Repository registrují, aby hned poté poslali e-mail na: ivana.cenkova@ff.cuni.cz, uvedli své celé jméno a ročník a požádali tak o odsouhlasení svého přihlášení. Studenti se totiž hlásí s různými loginy a často z nich není poznat, o koho se jedná a zda je to náš magisterský student tlumočnictví, který má na přístup do databáze právo a může mu být přihlášení aktivováno.


 


Praha listopad 2016                                                                 Prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.


                                                                           vedoucí Semináře teorie a didaktiky tlumočení