FF UK

ÚTRLO ústavuAktuality

EMCI EULITA EMT CIUTI FIT

rss Aktuality

Computer-aided Translation course is supported by Memsource Cloud: www.Memsource.com
Memsource

Ústav translatologie

Předběžný rozvrh ZS 2020/2021

Informace k rozvrhu na zimní semestr 2020/2021 jsou zveřejněny v sekci Studenti.

Oznámení15. července 2020

Státní zkoušky v září

Termín pro odevzdání magisterských a bakalářských prací pro potřeby závěrečných zkoušek v září byl stanoven na 31. července 2020. Závěrečné práce postačí odevzdat pouze v elektronické podobě do SIS.

Oznámení13. července 2020

Cenu JTP za nejlepší translatologickou diplomovou práci získala Marie Šindelářová, absolventka ÚTRL

Právě skončil druhý běh soutěže Jednoty tlumočníků a překladatelů (JTP) o nejlepší diplomovou/bakalářskou práci v oboru translatologie (název soutěže má zkratku SOUND). Mezi přihlášenými diplomovými pracemi z ČR i ze Slovenska početně převažovaly práce obhájené v ÚTRL (pět diplomových prací z 16; bakalářské práce byly do soutěže přihlášeny celkem dvě, za ÚTRL žádná). V kategorii magisterských prací zvítězila absolventka ÚTRL FF UK, Mgr. Marie Šindelářová, s prací Dítě jako tlumočník, kterou vedla Prof. Ivana Čeňková. Porota, složená z akademiků z pěti na překlad a tlumočení orientovaných vysokoškolských pracovišť z ČR a SR, ocenila zejména inovativnost práce a její přínos k poznání hodnot, jež prosazuje JTP (kultivace překladatelského a tlumočnického trhu, osvěta mezi zadavateli, překladateli/tlumočníky a příjemci překladů / adresáty tlumočení, etické hodnoty zakotvené ve stanovách JTP apod.). Laureátce letošní ceny JTP gratulujeme!

Oznámení30. července 2020