FF UK

ÚTRLO ústavuAktuality

EMCI EULITA EMT CIUTI FIT

rss Aktuality

Pro němčináře: Překlad I

Předmět Překlad I se bude konat pouze online (několik online setkání během semestru a práce v systému Moodle) dle pokynů vyučující Dagmar Gunter-Žídkové (dagmar.zidkova@uni-leipzig.de). Časy uvedené v rozvrhu platí pro průběžná online setkávání. Koncem září se zapsaní studenti e-mailem dozvědí potřebné informace.

17. září 2020
Computer-aided Translation course is supported by Memsource Cloud: www.Memsource.com
Memsource

Ústav translatologie

Tisková zpráva k návrhu vyhlášky o odměnách za soudní tlumočení a překlad

Plné znění tiskové zprávy naleznete v příloze tohoto sdělení.

Tisková zpráva25. srpna 2020