FF UK

ÚTRLO ústavuAktuality

EMCI EULITA EMT CIUTI FIT

rss Aktuality

Letní seminář právního překladu v Kroměříži

Angličtina – němčina – francouzština.

25. května 2020

Informace pro uchazeče o studium

Naleznete zde

18. května 2020
Computer-aided Translation course is supported by Memsource Cloud: www.Memsource.com
Memsource

Ústav translatologie

Nový harmonogram státnic + pokyn k odevzdávání prací

1) SZZK a obhajoby: od 29. 6. do 3. 7. 2020, přihlášky do 28. 5. 2020, termín odevzdání diplomových prací 8. 6. 2020, kontrola studijnních povinností 17. 6. 2020.
2) BZK a obhajoby: zatím v původním termínu 15.–19. 6. 2020, přihlášky do 7. 5. 2020, termín odevzdání bakalářské práce 18. 5. 2020, kontrola studijnních povinností 27. 5. 2020.
3) V souladu s doporučením děkana se na oborech a programech vyučovaných na ÚTRL bakalářské i diplomové práce pro červnové a červencové termíny 2020 odevzdávají pouze v elektronické formě.

Oznámení23. dubna 2020

Změna termínů

Termín pro odevzdání magisterských a bakalářských prací pro potřeby závěrečných zkoušek v září byl stanoven na 31. července 2020. Závěrečné práce postačí odevzdat pouze v elektronické podobě do SIS.

Oznámení21. května 2020