FF UK

ÚTRLStudentiRozvrh

Rozvrh


Rozvrh UTRL na letní semestr 2016/2017 zobrazíte kliknutím na tento odkaz.


 • ÚTRL nepublikuje rozvrhy na rozvrhovém portálu FF UK, protože tento formát není vzhledem ke složité struktuře skupin předmětů a souběhu dvou akreditací přehledný.

 • Sledujte případné změny, které mohou nastat ještě do začátku výuky.

 • Rozhodujícím dokumentem pro strukturu studia je studijní plán (http://www.ff.cuni.cz/FF-8669.html).

 • Předměty, které nejsou rozvrženy:

  - mohou být totožné s jiným předmětem,

  - mohou být zajišťovány jinou katedrou nebo fakultou,

  - v tomto semestru se nevyučují.

 • Kurzy právnické angličtiny/francouzštiny/němčiny/ruštiny/španělštiny jsou uvedeny na webu Právnické fakulty (www.prf.cuni.cz).

 • V případě nejasností se můžete obrátit na tajemníka ÚTRL T. Dubědu (dubeda@ff.cuni.cz).

 • Některé jednohodinové předměty se budou konat 1x za 14 dní ve dvouhodinových blocích (je uvedeno v rozvrhu).

 • Předmět Women in History (ANMPAPV39) je totožný s předmětem Women in History ABO800698.

 • Předmět Dějiny překladu je společný pro všechny jazyky. V příštím roce se nebude realizovat - je tedy třeba, aby si ho zapsali všichni studenti, pro něž je povinný.

 • Obor Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk - ruština:

  - předmět AMKC10012 je zajišťován předmětem ACC100030

  - předmět AMKC10013 je zajišťován předmětem ACC100031

  - předmět AMKC10003 je zajišťován předmětem ACC100028

  - předmět AMKC10015 je zajišťován předmětem ACC100022

 • Tlumočnické Mgr. obory se začátkem studia 2016/2017: ve studijním plánu není uvedeno rozložení PVP do skupin (nejde o opomenutí - je-li složení PVP skupin variabilní, nesmí být ve studijním plánu uvedeno). Aktuální skladbu skupin PVP lze ale vyčíst z IS při zápisu.


MINIMÁLNÍ POČET KREDITŮ, které je třeba získat za povinně volitelné předměty (PVP), naleznete ve studijních plánech dle příslušného oboru a roku zahájení studia.


VOLITELNÉ PŘEDMĚTY (VP) si student vybírá z nabídky celé Univerzity Karlovy (po domluvě s příslušným vyučujícím). Doporučujeme například kurzy právnické angličtiny, francouzštiny, němčiny, ruštiny a španělštiny, které vypisuje Právnická fakulta UK.