FF UK

ÚTRLStudentiHarmonogram akademického roku

Harmonogram akademického roku 2016/2017

Rámcový harmonogram FF UK

Opatření děkana - změna harmonogramu


Termíny státních zkoušek v ÚTRL naleznete níže. Konkrétní data jednotlivých částí budou před každým termínem zveřejněna v IS.


Termíny přihlášek k jednotlivým státním zkouškám, včetně harmonogramu kontroly studijních povinností, naleznete v rámcovém harmonogramu FF UK.


Státní závěrečná zkouška v bakalářském studiu


Únor 2017


 • Odevzdání bakalářské práce: do 4. 1. 2017 (13:00)

 • Hodnocení bakalářské práce k dispozici: 30. 1. 2017 (10:00)

 • Obhajoba bakalářské práce a BZK: 6.–9. 2. 2017


Červen 2017


 • Odevzdání bakalářské práce do 22. 5. 2017 (13:00)

 • Hodnocení bakalářské práce k dispozici: 12. 6. 2017 (10:00)

 • Obhajoba bakalářské práce a BZK: 19.-23. 6. 2017


Září 2017


 • Odevzdání bakalářské práce: do 28. 7. 2017 (13:00)

 • Hodnocení bakalářské práce k dispozici: 6. 9. 2017 (10:00)

 • Obhajoba bakalářské práce a BZK: 4.-11. 9. 2017


Státní závěrečná zkouška v magisterském studiu


Únor 2017


 • Odevzdání diplomové práce: do 4. 1. 2017 (13:00)

 • Hodnocení diplomové práce k dispozici: 23. 1. 2017 (10:00)

 • Obhajoby diplomových prací a SZZK: 30. 1. – 3. 2. 2017


Květen 2017


 • Odevzdání diplomové práce: do 24. 4. 2017 (13:00)

 • Hodnocení diplomové práce k dispozici: 15. 5. 2017 (10:00)

 • Obhajoby diplomových prací a SZZK: 22.–26. 5. 2017


Září 2017


 • Odevzdání diplomové práce: do 28. 7. 2017 (13:00)

 • Hodnocení diplomové práce k dispozici: 10. 9. 2017 (10:00)

 • Obhajoby diplomových prací a SZZK: 12.–15. 9. 2017